Top
Strona Główna > Baza wiedzy > Co o ewidencji działalności gospodarczej CEIDG powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Co o ewidencji działalności gospodarczej CEIDG powinien wiedzieć przedsiębiorca?

CEIDGZałożenie nowej firmy w Polsce zawsze wiąże się z wpisaniem jej do odpowiedniego rejestru. Wszystko zależy od charakteru danej działalności, ale każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, która ewidencja przeznaczona jest dla jego biznesu. Jeśli działasz lub chcesz działać jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną, powinieneś wiedzieć więcej o ewidencji zwanej CEIDG. Co to jest i jakich informacji dostarcza omawiamy w poniższym artykule.

CEIDG – podstawowe informacje

Co oznacza skrót CEIDG? To Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, która obok KRS należy w Polsce do dwóch podstawowych rejestrów podmiotów gospodarczych. Ewidencja ta została uruchomiona w 2011 roku, na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku i ma postać elektronicznego rejestru. Kto musi być wpisany do CEIDG? Przede wszystkim wpisują się do ewidencji osoby fizyczne w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub osoby zakładające spółkę cywilną. Warto wiedzieć, że złożenie wniosku jest bezpłatne i można go dostarczyć osobiście, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną. Brak wpisu do rejestru narusza przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i grozi grzywną lub karą ograniczenia wolności.

Co znajdziemy w CEIDG?

Jak już wspomnieliśmy – CEIDG jest źródłem informacji o jednoosobowych działalnościach gospodarczych i spółkach cywilnych osób fizycznych na terenie Polski. W rejestrze znajdują się podstawowe dane o tego rodzaju firmach, a także szczegóły mówiące o posiadanych przez nie zezwoleniach, licencjach i koncesjach. Wszystkie dane udostępnione są na stronie internetowej CEIDG. Wyszukiwarka zamieszczona w tej witrynie pozwala w szybki i łatwy sposób sprawdzić wiarygodność konkretnego przedsiębiorstwa. Jak sprawdzić czy firma istnieje CEIDG? Wystarczy znać jej NIP, REGON lub spróbować wyszukać potrzebne dane po po nazwisku lub adresie przedsiębiorcy. Jednak to nie wszystko, na co pozwala CEIDG. Baza ta ułatwia również:

 • wznowienie lub założenie działalności gospodarczej,
 • zawieszenie lub zamknięcie firmy,
 • ustanowienie pełnomocnika w imieniu przedsiębiorcy,
 • przeglądanie wpisów innych przedsiębiorców,
 • zmianę danych w dokonanym wpisie.

Co warto wiedzieć o wpisach do CEIDG

Wniosek o wpisanie do ewidencji bezpłatnie można złożyć online za pośrednictwem rządowej strony lub bezpośrednio w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Jak wypełnić wniosek CEIDG? Przy zakładaniu działalności gospodarczej należy wybrać dokument CEIDG-1 i wypełnić go danymi wnioskodawcy i firmy. Do tych pierwszych zalicza się:

 • Imię, drugie imię (opcjonalnie) i nazwisko
 • Nazwisko rodowe (opcjonalnie), imię ojca i matki
 • Miejsce urodzenia
 • PESEL
 • NIP (jeśli przedsiębiorca go posiada)
 • Adres zamieszkania

Wśród danych firmy znajdują się:

 • Pełna nazwa firmy
 • Data rozpoczęcia działalności
 • Przewidywana liczba pracujących osób (w tym przedsiębiorca)
 • REGON
 • Dane kontaktowe firmy

W dokumencie wymagane są też m.in informacje o rodzaju działalności, miejscu jej wykonywania, kodach PKD i ubezpieczeniu zdrowotnym. Po wpisaniu danych gotowy wniosek należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego. Możliwe jest również wydrukowanie i ręczne złożenie podpisu, jednak wtedy wniosek powinien być dostarczony do Urzędu Gminy. Pierwszy kontakt z CEIDG może wydawać się skomplikowany, dlatego mniej doświadczonym przedsiębiorcom radzimy zwrócenie się o pomoc do zaufanego biura rachunkowego Małe Podatki, oferującego doradztwo w obszarach takich jak np. księgowość. Specjaliści nie tylko pomogą złożyć wniosek, w razie potrzeby doradzą też jak zmienić wpis w CEIDG.

Warto wiedzieć, że taką zmianę należy zgłosić w ciągu 7 dni od jej zaistnienia. Tu również niezbędny jest wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu, który można wypełnić na stronie rządowej lub złożyć w urzędzie miasta i gminy. Aktualizacja danych w CEIDG nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym wniosek wpłynął. O jakich zmianach mowa? Może być to rozszerzenie przedmiotu działalności, zmiana danych kontaktowych lub rezygnacja ze stałego miejsca prowadzenia firmy (np. na rzecz pracy mobilnej).

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej