PKD – wszystko, co warto wiedzieć

5 czerwca, 2022

PKDCo to jest PKD, kogo obowiązują kody i jakie znaczenie ma prawidłowe ustalenie kodów PKD? Polska Klasyfikacja Działalności, w skrócie PKD, jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem rodzajów działalności społeczno-gospodarczej. Rejestr ułatwia określenie działalności, którą zajmuje się dana firma. Sprawdź, kto nadaje numer PKD, co on oznacza oraz dlaczego określenie kodu PKD jest tak ważne.

Co to jest PKD i do czego służy?

Kody PKD firmy to pięcioznakowe symbole klasyfikujące rodzaj prowadzonej działalności. Dzięki nim można określić w jakim obszarze działa dany podmiot, a więc mówiąc najprościej: czym zajmuje się dana firma. Obowiązek posługiwania się kodami PKD dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek, spółdzielni, fundacji i innych podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Mówiąc o kodach PKD działalności gospodarczej, warto wyjaśnić, co oznacza ich struktura. Każdy z pięciu znaków w kodzie określa poszczególne elementy klasyfikujące sektor działalności. Można z nich odczytać:

  • sekcję – jest to zbiór szeroko klasyfikowanych 21 działów, które oznacza się poprzez litery;
  • dział – symbol złożony z dwóch cyfr, określający jeden z 88 różnych działów działalności;
  • grupę – kod trzycyfrowy obejmujący 272 rodzaje działalności, pogrupowane między innymi pod względem produkcji, odbiorców usługi i jej charakteru;
  • klasę – czterocyfrowy kod, który przypisany jest do jednego z 615 rodzajów działalności;
  • podklasę – jest to element kodu typowy dla polskiej gospodarki.

Kody PKD mają przede wszystkim znaczenie statystyczne. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do określenia rodzaju wykonywanej działalności. Należy to zrobić podczas zakładania firmy, ale kody można zmieniać i dopisywać lub usuwać w dowolnym momencie jej prowadzenia, bez ponoszenia kosztów.

Zakładając firmę, przedsiębiorca wypełnia wniosek CEIDG-1, w którym musi określić główny kod PKD oraz dodatkowe – może ich być wiele. Kody PKD działalności gospodarczej dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, a także w rządowej wyszukiwarce kodów PKD. Spółka zarejestrowana w KRS może posługiwać się maksymalnie 10 kodami PKD.

Kodów PKD używa się do:

  • klasyfikowania firm na potrzeby krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  • opracowywania bilansów gospodarki narodowej,
  • porównywania danych krajowych z międzynarodowymi,
  • informacji statystycznych,
  • ukazywania struktury gospodarki.

Rodzaje działalności gospodarczej a PKD

Każdy początkujący przedsiębiorca może wybrać różne kody PKD działalności gospodarczej, określając bardzo szeroko branże, w których działa. Należy wybrać minimum 1 rodzaj działalności, ale z reguły podaje się kilka, ponieważ obecnie firmy często funkcjonują w różnych obszarach. Niekiedy kody podaje się na zapas, ponieważ przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonywania działalności w ustalonym zakresie, a jeżeli wyjdzie poza zakres określony w kodach klasyfikacji PKD, może zostać ukarany grzywną. Jednakże zmian w kodach można dokonać za darmo w każdej chwili, dlatego przesadne wpisywanie wielu kodów z różnych obszarów nie ma sensu. Ponadto podawanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, może być zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności zgodnie z Art. 56 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.

Rodzaj działalności wg PKD – co wybrać?

Jeżeli dopiero zaczynasz swój biznes, być może zastanawiasz się, jaki kod PKD wybrać. Często zdarza się, że firma działa w wielu sektorach, zwłaszcza w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby wszechstronne, które pracowały wcześniej w różnych obszarach, mają szerokie wykształcenie i doświadczenie, a dzięki temu mogą oferować swoje usługi wielu branżom. W takim przypadku kluczowe jest określenie, która część działalności będzie wiodąca, a więc przynosząca największe przychody – przedstawiający to kod powinien widnieć w rejestrze PKD jako główny.

Przypisanie sobie odpowiedniego kodu PKD działalności gospodarczej może wydawać się trudne, gdyż kodów PKD jest około 400, są podzielone na 21 sekcji oraz 99 działów (pełny spis wszystkich znajdziesz na rządowej stronie biznes.gov.pl). Można je jednak łatwo odszukać za pomocą wyszukiwarki kodów PKD, wpisując hasło określające rodzaj działalności lub samodzielnie zlokalizować kod, kierując się podziałem. Jeżeli istnieje trudność w określeniu konkretnego kodu, należy wpisać jeden lub kilka najbardziej zbliżonych do rodzaju wykonywanych działalności.

Warto dobrze przemyśleć rodzaje działalności gospodarczej w PKD, ponieważ kody mogą mieć dla przedsiębiorcy istotne znaczenie na przykład podczas starania się o dofinansowanie.

Niektóre działalności wynikające z klasyfikacji PKD nie podlegają podmiotowemu zwolnieniu z VAT. Jeżeli w zgłoszeniu CEIDG (skrót od: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) przedsiębiorca wykazał kody obszarów, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT, zakaz nie będzie obowiązywał do pierwszego wykonania tego typu czynności. Jednak gdy pierwszy raz zostanie wykonana czynność niepodlegająca zwolnieniu z VAT, od tej pory przedsiębiorca jest zobowiązany do prawidłowego rozliczania podatku VAT. Dlatego kody PKD i rodzaj prowadzonej działalności należy przemyśleć również pod tym względem.

Jak dodać kody PKD do działalności gospodarczej?

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w CEIDG, kody PKD firmy możesz rozszerzyć, dodając nowe w swoim wpisie w rejestrze. Wykonasz to bezpłatnie przez internet lub w urzędzie miasta.

Jak zmienić kody PKD?

Zgłoszenie, zmiana lub usunięcie kodów PKD w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej odbywa się poprzez złożenie formularza CEIDG drogą elektroniczną lub tradycyjną. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami masz na to 7 dni od dnia zmiany przedmiotu wykonywanej działalności (jeśli więc, na przykład, ukończyłeś kurs czy szkolenia, które pozwalają Ci na oferowanie klientom nowych usług, wykraczających poza zgłoszone wcześniej w rejestrze PKD obszary, to przed wykonaniem takiego zlecenia powinieneś dokonać zmiany kodów PKD firmy).

Dla spółki cywilnej zmianę składa się na formularzu RG-OP, natomiast modyfikacje w zakresie kodów PKD spółek w KRS uzależnione są od rodzaju spółki; odpowiednie formularze znajdują się na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

W razie wątpliwości, gdy nie wiesz jakie dokumenty musisz wypełnić, by zmienić kody PKD firmy, zgłoś się do Biura Rachunkowego Małe Podatki. W przypadku dopełniania formalności związanych z prowadzeniem własnej działalności, pomoc doświadczonych specjalistów jest często niezwykle pomocna.

Gdzie znaleźć kod PKD firmy?

Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta jest bardzo odpowiedzialnym i polecanym działaniem, które powinno tak naprawdę poprzedzać każdą nową współpracę biznesową. Przydatna jest między innymi wiedza na temat tego, gdzie znaleźć kod PKD firmy przyszłego partnera w interesach. Najprostszym i szybkim sposobem jest sprawdzenie internetowej Bazy przedsiębiorców udostępnianej przez CEIDG. Po uzupełnieniu podstawowych danych firmy, takich jak NIP, pojawia się szczegółowy opis zakresu działalności wraz z wpisanym do rejestru PKD.

W łatwy sposób kody PKD działalności gospodarczej można sprawdzić też na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Dlaczego określenie kodu PKD jest tak ważne?

Poprawnie określone rodzaje działalności gospodarczej PKD pozwalają zgodnie z przepisami prowadzić firmę, oferując konkretne usługi i rozliczając się bez obaw o możliwe kary. Jest to też niezbędne, aby móc brać udział w przetargach lub starać się o różnego rodzaju dofinansowania, oferowane na przykład przez rozmaite programy wsparcia z Unii Europejskiej. Zakres działalności wpływa również na formę opodatkowania – niektóre sektory mogą korzystać z innych zasad opodatkowania niż ogólne.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat