Top
Strona Główna > Baza Wiedzy > PKD – wszystko, co warto wiedzieć

PKD – wszystko, co warto wiedzieć

PKDCo to jest PKD, kogo obowiązują kody i jakie znaczenie ma prawidłowe ustalenie kodów PKD? Polska Klasyfikacja Działalności, w skrócie PKD, jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem rodzajów działalności społeczno-gospodarczej. Rejestr ułatwia określenie działalności, którą zajmuje się dana firma.

PKD – do czego służy?

Obowiązek posługiwania się kodami PKD dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek, spółdzielni, fundacji i innych podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Kody PKD mają przede wszystkim znaczenie statystyczne. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do określenia rodzaju wykonywanej działalności. Należy to zrobić podczas zakładania firmy, ale kody można zmieniać i dopisywać lub usuwać w dowolnym momencie jej prowadzenia, bez ponoszenia kosztów.

Zakładając firmę, przedsiębiorca wypełnia wniosek CEIDG-1, w którym musi określić główny kod PKD oraz dodatkowe – może ich być wiele. Kody dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, a także w rządowej wyszukiwarce kodów PKD. Spółka zarejestrowana w KRS może posługiwać się maksymalnie 10 kodami PKD.

Należy wybrać minimum 1 rodzaj działalności, ale z reguły podaje się kilka, ponieważ firmy często funkcjonują w różnych obszarach. Niekiedy kody podaje się na zapas, ponieważ przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonywania działalności w ustalonym zakresie, a jeżeli wyjdzie poza zakres określony w kodach klasyfikacji PKD, może zostać ukarany grzywną. Jednakże zmian w kodach można dokonać za darmo w każdej chwili, dlatego przesadne wpisywanie wielu kodów z różnych obszarów nie ma sensu. Ponadto podawanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, może być zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności zgodnie z Art. 56 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.

Kodów PKD używa się do:

  • klasyfikowania firm na potrzeby krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  • opracowywania bilansów gospodarki narodowej,
  • porównywania danych krajowych z międzynarodowymi,
  • informacji statystycznych,
  • ukazywania struktury gospodarki.

Rodzaj działalności wg PKD – co wybrać?

Kodów PKD jest około 400, są podzielone na 21 sekcji oraz 99 działów. Można je łatwo odszukać za pomocą wyszukiwarki kodów PKD, wpisując hasło określające rodzaj działalności lub samodzielnie zlokalizować kod, kierując się podziałem. Jeżeli istnieje trudność w określeniu konkretnego kodu, należy wpisać jeden lub kilka najbardziej zbliżonych do rodzaju wykonywanych działalności.

Warto dobrze przemyśleć rodzaje działalności gospodarczej w PKD, ponieważ kody mogą mieć dla przedsiębiorcy istotne znaczenie na przykład podczas starania się o dofinansowanie.
Niektóre działalności wynikające z klasyfikacji PKD nie podlegają podmiotowemu zwolnieniu z VAT. Jeżeli w zgłoszeniu CEIDG przedsiębiorca wykazał kody obszarów, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT, zakaz nie będzie obowiązywał do pierwszego wykonania tego typu czynności. Jednak gdy pierwszy raz zostanie wykonana czynność niepodlegająca zwolnieniu z VAT, od tej pory przedsiębiorca jest zobowiązany do prawidłowego rozliczania podatku VAT. Dlatego kody PKD i rodzaj prowadzonej działalności należy przemyśleć również pod tym względem.

Jak zmienić kody PKD?

Zgłoszenie, zmiana lub usunięcie kodów PKD w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej odbywa się poprzez złożenie formularza CEIDG drogą elektroniczną lub tradycyjną. Dla spółki cywilnej zmianę składa się na formularzu RG-OP, natomiast modyfikacje w zakresie kodów PKD spółek w KRS uzależnione są od rodzaju spółki; odpowiednie formularze znajdują się na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej