Jak założyć działalność gospodarczą?

20 listopada, 2019

jak założyć DGProwadzenie własnej działalności gospodarczej staje się coraz popularniejsze. Mimo niewątpliwych zalet pracy na etacie, coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie własnego biznesu – jest to dużo bardziej elastyczna forma zarobkowania. I choć przy działalności gospodarczej nie przysługuje nam płatny urlop, to otrzymujemy zupełnie inne korzyści, jak choćby większą kontrolę nad czasem pracy, swobodę w wyborze kontrahentów i możliwość budowy własnej marki. Do zakładania własnej działalności należy jednak podchodzić z głową – warto wiedzieć, jak zarejestrować działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza – co to jest?

W potocznym rozumieniu działalność gospodarcza to po prostu własna firma. Aby móc mówić o jednoosobowej działalności gospodarczej, musi ona spełnić kilka warunków. Po pierwsze, działalność gospodarcza musi mieć charakter zarobkowy – czyli powinna przynosić zyski. Nie są zatem działalnością gospodarczą wszelkie działania wykonywane pro bono. Kolejny warunek to zorganizowany charakter działalności, co przejawia się np. w wynajmowaniu odpowiednich pomieszczeń czy prowadzeniu marketingu firmy. Działalność gospodarcza musi być także wykonywana w sposób ciągły – czyli nie są to jednorazowe działania odsunięte od siebie w czasie. Oprócz tego działalność jest wykonywana we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność – czyli przedmiot działalności należy wykonywać samodzielnie, a nie poprzez zewnętrzne podmioty.

Działalność gospodarcza nieewidencjonowana

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na rejestrację swojego biznesu, może wypróbować swój pomysł. Umożliwia to tzw. działalność gospodarcza nieewidencjonowana, o której można przeczytać szerzej w tym artykule. Gdy pomysł się sprawdzi lub dochody z tej działalności przekroczą ustalony przez ustawodawcę limit, należy uzupełnić formalności i zarejestrować swoją działalność.

Jak założyć działalność gospodarczą?

Przyszły przedsiębiorca ma pięć sposobów zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Może to zrobić:

  1. Osobiście we właściwym urzędzie (miasta lub gminy).
  2. Poświadczonym notarialnie listem poleconym.
  3. Internetowo z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego.
  4. Internetowo, ale bez podpisu kwalifikowanego – za pośrednictwem system e-PUAP.
  5. Za pośrednictwem banku lub biura księgowego.

Coraz częściej banki oferujące konta firmowa, chętnie biorą na siebie zarejestrowanie działalności gospodarczej, aby w ten sposób pozyskać klientów. Podobną usługę oferują także biura rachunkowe, które później będą prowadzić księgowość firmy. Działalność można też zarejestrować samodzielnie.

W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG-1, który można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów lub w systemie e-PUAP. Dokument powinien zostać podpisany (ręcznie lub elektronicznie), a następnie przekazany do właściwego organu. Po otrzymaniu potwierdzenia, przedsiębiorcy zostają nadane dwa numery potrzebne w działalności i rozliczeniach księgowych: NIP i REGON. Jeśli przedsiębiorca już wcześniej otrzymał NIP, będzie nadal korzystał z tego samego numeru.

Rejestracja działalności gospodarczej – wybór formy opodatkowania

Przy wypełnianiu formularzu CEIDG-1 należy już wiedzieć, w jaki sposób przedsiębiorca chce rozliczać się z urzędem skarbowym.

Najpopularniejszą formą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Podatek oblicza się wówczas od dochodu – czyli od przychodu odlicza się koszty jego uzyskania (np. koszty prowadzenia firmy). Zarejestrowanie działalności  gospodarczej z taką formą opodatkowania umożliwia korzystanie z wielu ulg podatkowych (np. ulgi rodzinnej). Przedsiębiorca musi prowadzić księgi rachunkowe lub księgę przychodów i rozchodów. Wysokość podatku wynosi 18%, a po przekroczeniu pierwszego progu – 32%.

Drugą często wybieraną formą opodatkowania jest podatek liniowy. Również oblicza się go od dochodu, a jego wartość jest stała, nie obowiązują progi podatkowe. Jego wysokość to 19%.

Dwie pozostałe formy opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Rejestracja działalności gospodarczej z wyborem ryczałtu oznacza, że podatek odprowadza się od przychodu firmy (nie stosuje się kosztów jego uzyskania). Dzięki temu można prowadzić uproszczoną ewidencją przychodów. Wysokość podatku zaś zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Przy karcie podatkowej wysokość podatku nie jest zależna od dochodu i ustala się ją z naczelnikiem urzędu skarbowego. Z tej formy opodatkowania korzystają osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą, by świadczyć usługi gastronomiczne, rozrywkowe czy edukacyjne.

Jak zarejestrować działalność gospodarczą w ZUS?

W przypadku mowy o pracę wszelkie składki do ZUS odprowadzał pracodawca – w przypadku działalności gospodarczej ten obowiązek ciąży na przedsiębiorcy. Jak zarejestrować działalność gospodarczą w ZUS? Sama rejestracja przedsiębiorcy jako płatnika składek dokonuje się na podstawie druku CEIDG-1. Później płatnik ma 7 dni, aby zgłosić się do odpowiednich ubezpieczeń (a jeśli od razu planuje kogoś zatrudnić, to także te osoby). Aby zgłosić się do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, należy wypełnić druk ZUS ZUA. Jeśli przedsiębiorca będzie korzystał z ulgi „ZUS na start”, wówczas wypełnia druk ZUS ZZA, na którym zgłasza się jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zakładanie działalności gospodarczej – o czym trzeba jeszcze pamiętać?

Teoretycznie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej nie trzeba mieć specjalnego konta firmowego – warto jednak je założyć. Obecnie banki oferują preferencyjne warunki dla przedsiębiorców i pomagają też zarejestrować działalność gospodarczą.

Ważniejszą rzeczą jest z kolei wybór kodów PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności, ponieważ czasem od rodzaju świadczonych usług zależy forma opodatkowania, a niektóre z nich wymagają specjalnych zezwoleń (licencji, koncesji itp.). Kody PKD wpisuje się w druku CEIDG-1 przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Ostatnią kwestią jest pieczątka firmowa. Teoretycznie nie jest ona w żaden sposób wymagana, jednak – podobnie jak z kontem firmowym – warto ją mieć. Może ułatwić wiele spraw związanych z prowadzeniem firmy.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat