Co to jest KRS, gdzie znaleźć i czego się można z niego dowiedzieć?

2 marca, 2022

Do czego służy KRSDecyzja o rozpoczęciu własnej działalności wiąże się z dopełnieniem wielu formalności. Jedną z nich jest rejestracja firmy, czyli wpisanie jej do odpowiedniej ewidencji podmiotów gospodarczych. W Polsce do najbardziej znanych rejestrów należy KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy. Warto wiedzieć o nim nieco więcej, bo może on dostarczyć przedsiębiorcom wielu potrzebnych informacji.

Co to jest KRS i kto podlega wpisowi?

Jak wspomnieliśmy na wstępie – Krajowy Rejestr Sądowy to rodzaj publicznego rejestru, który działa od 1 stycznia 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku, a prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wybrane sądy rejonowe. Wpisowi do KRS podlegają wszystkie podmioty, oprócz jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych – te powinny być bowiem wprowadzone do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W strukturach Krajowego Rejestru Sądowego można znaleźć trzy niezależne ewidencje:

  • Rejestr przedsiębiorców – oprócz wspomnianych wcześniej jednoosobowych działalności i spółek cywilnych w jego skład wchodzą wszystkie inne podmioty gospodarcze, w tym spółki (z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, akcyjne, akcyjno-komandytowe, komandytowe), a także zagraniczne przedsiębiorstwa i instytuty badawcze;
  • Rejestr podmiotów gospodarczych działających na zasadzie stowarzyszenia – tu ewidencji podlegają wszelkie organizacje non-profit, fundacje i związki zawodowe;
  • Rejestr dłużników – czyli listę przedsiębiorstw, które ogłosiły niewypłacalność, a w dalszej konsekwencji upadłość.

Do czego służy KRS?

KRS pełni dwie zasadnicze funkcje: informacyjną i legalizacyjną. Pierwsza z nich czyni zawarte w krs informacje ogólnopolską bazą danych o podmiotach, uczestniczących w obrocie gospodarczym naszego kraju. Funkcja legalizacyjna polega z kolei na nadaniu osobowości prawnej, co oznacza, że dopiero po wpisie do rejestru dany podmiot może dokonywać dalszych czynności prawnych. Wpis do KRS jest konieczny, ponieważ przedsiębiorca, który nie dopełni obowiązku rejestrowego zostanie wezwany do uzupełnienia ewidencji przez sąd rejonowy w terminie 7 dni. Jeśli do tego czasu nie dostarczy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, będzie musiał zapłacić grzywnę. Kara ta może być ponawiana jeśli dany podmiot notorycznie uchyla się od dopełnienia obowiązków rejestracyjnych.

Jak działa KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy to bardzo użyteczny katalog, który umożliwia uzyskanie podstawowych informacji o poszczególnych firmach. Co ważne, ewidencja ta jest jawna pod względem formalnym. Oznacza to, że każdy bez jakiegokolwiek interesu prawnego, może wyszukać dane wpisane do rejestru, otrzymać odpis, wyciąg lub zaświadczenie zawierające dane z tej ewidencji. Jak sprawdzić KRS? Do przeglądania akt wystarczy Internet. Wyszukiwarka KRS znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w serwisie Rzeczypospolitej Polskiej. Określony podmiot można tam wyszukać za pomocą numeru KRS albo danych takich jak NIP, REGON, nazwa lub adres przedsiębiorcy. Po wprowadzeniu wytycznych, strona wyświetli podstawowe informacje o wyszukiwanym podmiocie. Aktualny wydruk danych w KRS online jest bezpłatny i pozostaje w zasięgu jednego kliknięcia.

KRS online – dodatkowe informacje

Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz wpisać swoją firmę do KRS? Pamiętaj, że od 1 lipca 2021 roku wniosek można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub w systemie teleinformatycznym S24. Wniosek o wpis musi być złożony w odpowiednim formularzu zależnym od formy działalności twojego przedsiębiorstwa. Nie zapomnij o dokonaniu opłaty jej podstawą jest opłata sądowa, ale w niektórych przypadkach niezbędne jest również ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za wpis to 500 zł (250 zł w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), opłata za ogłoszenie w Monitorze wynosi 100 zł. Jeśli pierwsze kroki związane z wpisywaniem się do rejestru wydają ci się zbyt skomplikowane, radzimy zwrócić się z prośbą o pomoc do zaufanego Biura Rachunkowego Małe Podatki. Eksperci zapewnią profesjonalne wsparcie i pomogą dokonać wszelkich koniecznych dla twojej działalności akcji. Wszystko w przystępnych warunkach, zwłaszcza jeśli chodzi o ceny księgowości. Dzięki takiej pomocy zrozumiesz wszystkie aspekty związane z krs. Co to jest, jak wpisać do niego własną działalność, a nawet jak posługiwać się ewidencją KRS online. Indywidualne podejście do klienta pomoże bowiem każdemu przedsiębiorcy szybko uruchomić swoją działalność i zyskać wiedzę niezbędną do jej prowadzenia.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat