<
Top
Strona Główna > Baza Wiedzy > Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn

Osoby, które otrzymały spadek, lub darowiznę o wartości przewyższającej kwotę wolną od podatku są objęte obowiązkiem podatkowym. Niektórzy mogą jednak skorzystać ze specjalnego zwolnienia, ale trzeba spełnić określone warunki. W poniższym artykule wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z podatkiem od spadku i darowizny: kogo dotyczy, od czego zależy jego wysokość oraz kto i dlaczego jest z niego zwolniony.

Spadek – kto może dziedziczyć?

Wyjaśniając tematy związane z podatkiem od darowizn i spadków, warto określić, na czym polega dziedziczenie. Jako spadek określa się ogół praw i obowiązków majątkowych osoby zmarłej, które po jej śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób. Zwróć więc uwagę, że spadek to nie tylko majątek osoby zmarłej, ale też jej ewentualne zobowiązania finansowe, czyli różnej postaci długi.

Jeśli zmarły nie zostawił testamentu, spadek przechodzi w równych częściach na jego dzieci (tzw. zstępnych) oraz małżonka. Zastrzega się przy tym, że minimalna wartość spadku dla żony lub męża podczas podziału wynosi 1/4 całości, niezależnie od tego, ile zmarły miał dzieci. W sytuacji, gdy osoba zmarła nie posiadała potomków, prawa majątkowe są dzielone na jej rodziców (tzw. wstępnych) oraz małżonka. Prawo przewiduje też różne inne warianty, rozdzielając spadek wśród rodziny zmarłego. Jeżeli natomiast nie miał on żadnych krewnych, spadek otrzymuje gmina lub Skarb Państwa.

Warunki otrzymania darowizny

Prawa majątkowe można również otrzymać w wyniku darowizny, czyli przekazania ich innej osobie lub instytucji w sposób nieodpłatny. Choć przy przekazaniu środków finansowych uznaje się umowy ustne, to zalecana jest wizyta u notariusza i sporządzenie stosownych dokumentów – ułatwi sprawy formalne i pozwoli uniknąć sytuacji, w której ktoś chciałby taką darowiznę podważyć. Natomiast w przypadku otrzymania nieruchomości czy też działki konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego (inaczej darowizna może zostać uznana za nieważną).

Wspomniane formalności to po prostu zgłoszenie faktu otrzymania darowizny w Urzędzie Skarbowym oraz opłacenie podatku od darowizn i spadków – choć, podobnie jak w przypadku spadków, z tego obowiązku można zostać zwolnionym.

Podatek od spadku i darowizny – co musisz wiedzieć

Stawka podatku od spadków i darowizn zależy od grupy podatkowej, do której klasyfikuje się osoba dziedzicząca lub otrzymująca darowiznę. Ustawa o podatku od spadku i darowizn dzieli bowiem rodzinę na kilka grup, w ramach których obowiązują inne kwoty i zasady rozliczania się z państwem.

  • Grupa 1 – można powiedzieć, że do tej grupy wliczana jest najbliższa rodzina, czyli małżonek i dzieci, wstępni (a więc np. rodzice i dziadkowie), rodzeństwo oraz – co może być mniej oczywiste – teściowie, synowa, zięć, macocha, ojczym i pasierbowie.
  • Grupa 2 – najprościej można ją określić jako grupę dalszej rodziny: ciotek, wujów i kuzynów.
  • Grupa 3 – są to pozostałe osoby w dalekiej rodzinie oraz osoby niespokrewnione.

Kiedy obowiązuje zwolnienie z podatku od spadków i darowizn?

Wewnątrz opisanej powyżej Grupy 1 wyróżnia się jeszcze Grupę 0, do której należy małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, macocha i ojczym oraz pasierbowie. Spadki i darowizny przekazywane osobom z Grupy 0 są zawsze zwolnione z podatku od spadków i darowizn, niezależnie od wartości przekazywanych praw majątkowych. Jednak trzeba pamiętać, że jeżeli wartość darowizny przekracza wysokość aktualnej kwoty wolnej od podatku, należy taki fakt zgłosić do odpowiedniego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy – w innym wypadku zwolnienie staje się nieważne i konieczne będzie opłacenie podatku.

Podatek od spadku i darowizn – kogo dotyczy?

Jeżeli nie należysz do Grupy 0, to po otrzymaniu spadku bądź darowizny masz obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Zasada ta obowiązuje jednak dopiero wtedy, gdy wartość otrzymanych praw majątkowych (a więc spadku czy darowizny) przekracza kwotę wolną od podatku – jej wysokość jest różna w zależności od stopnia pokrewieństwa z osobą zmarłą bądź przekazującą darowiznę. W przypadku podatku od spadków i darowizn stawka jest zależna od grupy podatkowej, do której należysz.

W kwestii wszelkich formalności związanych z podatkiem od spadków i darowizn, stawek czy aktualnych kwot wolnych od podatku pomogą Ci doświadczeni księgowi w profesjonalnym biurze księgowym. Dzięki takiej współpracy będziesz mieć pewność, że wywiążesz się ze wszystkich obowiązków, jakie nakładają na Ciebie przepisy. Będziesz też mieć pewność jak wygląda w Twojej rodzinie kwestia podatku od spadku i darowizn – kto musi zapłacić taki podatek i w jakiej kwocie.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej