Top
Strona Główna > Baza wiedzy > Zaliczka a zadatek – jakie są między nimi różnice i co jest bezpieczniejsze?

Zaliczka a zadatek – jakie są między nimi różnice i co jest bezpieczniejsze?

Zaliczka a zadatekSprawdź, czym różnią się zaliczka a zadatek oraz co jest bezpieczniejsze. Zarówno zaliczkę, jak i zadatek wpłaca się na poczet wykonywanej w przyszłości umowy. Nie są to jednak określenia tego samego sposobu rozliczeń, które można stosować zamiennie, ponieważ każda forma niesie za sobą określone konsekwencje.

Zaliczka a zadatek – różnice i podobieństwa, które należy znać

Zacznijmy od tego, co łączy zadatek i zaliczkę. W obu przypadkach część wynagrodzenia uzgodnionego między stronami umowy zostaje opłacona przed wykonaniem przedmiotu umowy. Po wykonaniu umowy, zarówno zaliczka, jak i zadatek zostają wliczone na poczet końcowego wynagrodzenia, do opłacenia pozostaje więc jego pozostała część. Różnicą między zadatkiem a zaliczką jest natomiast kwestia ewentualnego zwrotu wpłaconych środków.

Zatem co jest zwrotne, zaliczka czy zadatek? Co do zasady, zaliczka podlega zwrotowi, jeśli umowa nie została wykonana. Zadatek natomiast może być zatrzymany, jeżeli umowa nie doszła do skutku z winy drugiej strony.

Czy zadatek jest bezzwrotny?

Można żądać zwrotu wpłaconego kontrahentowi zadatku, jeżeli niewypełnienie przedmiotu umowy leży po jego stronie, czyli jest jego winą. W takim przypadku dopuszcza się nawet wnioskowanie o zwrot zadatku w podwójnej wysokości, należy jednak najpierw złożyć kontrahentowi pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze wskazaniem winy. Jeżeli jednak wina za niedopełnienie umowy nie leżała po stronie kontrahenta, ma on prawo zachować otrzymany zadatek, musi jednak najpierw złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Aby określić, czy zadatek jest zwrotny, konieczne jest więc jasne wskazanie strony, przez którą wypełnienie umowy nie doszło do skutku.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku problemów z uzyskaniem należności od drugiej strony, np. w przypadku żądania podwójnej wysokości zadatku, konieczne może być rozpoczęcie procedury windykacyjnej.

Czy da się odzyskać zaliczkę?

Tak. Jeżeli nie dojdzie do wykonania umowy, zaliczka podlega zwrotowi. Na określenie, czy zaliczka jest zwrotna, nie ma wpływu to, czy umowa została rozwiązana przez jedną ze stron, czy z przyczyn niezależnych od obu stron. W każdym przypadku zaliczka zostaje zwrócona w takiej samej wysokości, w jakiej została zapłacona. Nie ma więc możliwości domagania się zwrotu podwojonej wartości zaliczki, gdy usługa nie została zrealizowana z winy usługodawcy, tak jak ma to miejsce w przypadku zadatku.

Co jest bezpieczniejsze: zaliczka czy zadatek?

Z pewnością większym zabezpieczeniem dla obu stron jest zadatek, który tak samo chroni zarówno zleceniobiorcę, jak i zleceniodawcę. W przypadku, gdy nie dojdzie do wykonania przedmiotu umowy przez jedną ze stron, to druga ma prawo od niej odstąpić, a w konsekwencji zachowuje otrzymany zadatek. Jeśli natomiast to ona go zapłaciła, może żądać zwrotu kwoty dwukrotnie wyższej. Stanowi to więc motywację i dyscyplinę dla obu stron do utrzymania warunków zawartej umowy.

Zaliczka nie daje podobnej gwarancji wywiązania się obu stron z podjętych zobowiązań. Umowa może być rozwiązana bez konsekwencji finansowych dla żadnej ze stron.

Jeżeli zastanawiasz się, co jest korzystniejsze w Twoim przypadku: zaliczka czy zadatek, możesz zwrócić się o pomoc do specjalistów z zespołu Małe Podatki. To biuro rachunkowe we Wrocławiu, które oferuje usługi w bardzo szerokim zakresie, między innymi poprzez pełną obsługę księgową, kadrowo-płacową oraz doradczą. Możesz uzyskać więc wsparcie w przygotowaniu odpowiedniej umowy, rozliczenia zadatku bądź zaliczki, a także dowiesz się, jak sprawdzić kontrahenta przed nawiązaniem współpracy, aby uniknąć ewentualnych, nieprzyjemnych sytuacji.

Zaliczka a zadatek – podsumowanie

Określając w największym skrócie różnicę pomiędzy zaliczką a zadatkiem, należy powiedzieć, że zaliczka jest zwrotna, natomiast zadatek (po spełnieniu podstawowych warunków) – bezzwrotny. Zadatek dodatkowo chroni trwałość współpracy i dążenie do wykonania zawartej umowy, zapewniając obu stronom poczucie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej