Ulga na start dla nowych przedsiębiorców. Jak z niej skorzystać?

4 stycznia, 2023

Jak liczyć okres ulgi na startProwadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem dopełniania różnych formalności oraz opłacaniem składek. W początkowej fazie działalności może być to niełatwe, dlatego dla osób zakładających nową firmę przewidziano takie rozwiązanie, jak ulga na start. Zwalnia ona niektórych przedsiębiorców przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania części składek na ubezpieczenia społeczne. Po tym okresie mogą oni przez dwa lata płacić składki na preferencyjnych warunkach. Sprawdź, na czym dokładnie polega ulga na start, dla kogo jest przewidziana oraz jak liczy się okres jej obowiązywania.

Czym jest ulga na start? ZUS na początku działalności

Ulga na start jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców prowadzących swoją pierwszą działalność oraz tych, którzy zakładają kolejną firmę po upływie 5 lat od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej. W czasie trwania ulgi na start ZUS nie musi być opłacany w pełni przez przedsiębiorcę – obowiązkowo podlega się jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Z pomocy tej nie może jednak skorzystać każdy, co jasno określają przepisy. Warto więc wiedzieć, jakie są ulgi ZUS dla małych i nowych firm.

Ulga na start a zwolnienie z ZUS

W art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców uregulowane zostały zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Można w nich między innymi znaleźć podstawy do zwolnienia z ZUS. Ulga na start przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

  • są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność jednoosobową lub są wspólnikami spółek cywilnych;
  • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy (5 lat) od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
  • nie wykonują tej działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowali w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Z ulgi na start mogą skorzystać również rolnicy lub domownicy gospodarstw rolnych, którzy zaczynają prowadzić działalność gospodarczą. Takie osoby powinny jednak sprawdzić, czy spełniają przesłanki do zwolnienia z obowiązku ubezpieczenia w ZUS. Ulga na start może nie być wówczas zasadna.

Ulga na start – jak liczyć wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Od 2022 r., w związku z wprowadzeniem „Polskiego Ładu”, wysokość składki naliczana jest od podstawy wymiaru składki ustalanej w zależności od wybranej formy opodatkowania. Dla przedsiębiorców korzystających ze skali podatkowej albo rozliczających podatek od dochodów z działalności gospodarczej liniowo podstawę wymiaru składki stanowi dochód z poprzedniego miesiąca. Dla osób korzystających z karty podatkowej – podstawę wymiaru stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia. Natomiast w przypadku rozliczenia na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – podstawa wymiaru ustalana jest w zależności od przychodów z działalności gospodarczej.

Ile wynosi ZUS po uldze na start?

Koniec ulgi na start następuje po 6 miesiącach od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej lub wcześniej, w przypadku rezygnacji z jej stosowania. Od tego momentu przez kolejne 24 miesiące przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Oznacza to, że opłaca wówczas składki od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Jak liczyć okres ulgi na start?

Ulga na start obowiązuje przez 6 pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności. Oznacza to, że:

  • w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie miesiąca nie wlicza się go do puli 6 miesięcy, w trakcie których można korzystać z ulgi na start;
  • w przypadku rozpoczęcia działalności pierwszego dnia miesiąca miesiąc ten jest wliczany do okresu 6 miesięcy, w których przysługuje ulga.

Zatem, w praktyce, aż przez 7 miesięcy nowi przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na start. Muszą jednak zarejestrować działalność później niż pierwszego dnia miesiąca.

Kiedy nie przysługuje ulga na start?

Przy korzystaniu z ulgi na start warunkiem jest prowadzenie pierwszej działalności lub nowej po dłuższej przerwie. Nie można także wykonywać działalności dla byłego pracodawcy, dla którego w określonym ustawowo czasie prowadziło się czynności z tego samego zakresu, co w aktualnej działalności gospodarczej.

W założeniu własnej firmy i dopełnianiu wszelkich wymogów prawnych przedsiębiorcom pomóc mogą specjaliści z biura rachunkowego Małe Podatki, oferujący księgowość we Wrocławiu. Doradzą też, z jakich ulg i na jakich warunkach można korzystać, a także poinformują o różnych dostępnych rozwiązaniach, jak np. mały ZUS plus. Warto powierzyć kwestie finansów, podatków czy płac doświadczonym księgowym.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat