Spółka cywilna – jak ją założyć? Rejestracja krok po kroku

20 stycznia, 2023

Czy warto założyć spółkę cywilnąSpółka cywilna należy do najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności, m.in. przez łatwość jej założenia. Niektórym może się wydawać, że założenie spółki cywilnej jest skomplikowane. W rzeczywistości jednak wystarczy wykonać kilka prostych czynności, by móc rozpocząć działalność.

Co to jest spółka cywilna?

Spółka cywilna (s.c.) jest szczególną formą prowadzenia działalności gospodarczej, której nie dotyczy prawo handlowe, czyli Kodeks spółek handlowych, tylko prawo cywilne. Przy jej zakładaniu nie jest konieczna rejestracja w KRS, ponieważ dotyczą jej odrębne regulacje prawne. Spółki cywilne stanowią dobry sposób na wspólne prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej dwóch przedsiębiorców.

Takie czynności jak zaciąganie kredytów czy zawieranie umów, wspólnicy wykonują we własnym imieniu, a nie jako firma, ponieważ spółka cywilna nie ma własnego mienia – nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku przedsiębiorców, stanowiącego ich współwłasność. Oznacza to, że odpowiadają swoim majątkiem osobistym za wszystkie zobowiązania spółki cywilnej. Co ważne, dotyczy to również ich współmałżonków, chyba że została między nimi zawarta intercyza.

Kto może założyć spółkę cywilną?

Wspólnikami spółki cywilnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i inne jednostki organizacyjne. To wspólnicy, a nie spółka, są przedsiębiorcami. Spółka cywilna posiada jednak odrębny NIP, REGON i jest „VAT-owcem”. Wspólnik nie może sprzedać swojego udziału, a wystąpienie ze spółki cywilnej jest utrudnione, przez co warto dobrze przemyśleć decyzje o podjęciu współpracy, zwłaszcza z obcymi osobami.

Jak zarejestrować spółkę cywilną? Krok po kroku

Spółka cywilna nie wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), tak jak to ma miejsce w przypadku spółek handlowych. Konieczne jest jedynie dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub KRS jej wspólników i rejestracji spółki cywilnej w rejestrach prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Skarbowy. Warto przy tym pamiętać, że to nie spółka cywilna podlega rejestracji, a wspólnicy spółki – są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Należy zwrócić uwagę, że wspólnik spółki cywilnej będący osobą prawną, przystępuje jedynie do umowy spółki i nie ma obowiązku rejestracji.

Jak założyć spółkę cywilną?

Zakładanie spółki cywilnej wymaga zawarcia na piśmie prostej umowy spółki przez co najmniej dwie osoby, przy czym mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Większego zaangażowania i nakładów finansowych przy założeniu spółki cywilnej wymaga jedynie sytuacja, w której wkładem do spółki jest nieruchomość – wtedy umowa powinna zostać zawarta w obecności notariusza, w formie aktu notarialnego.

Założenie spółki cywilnej krok po kroku

Jak założyć spółkę cywilną?

  • Krok 1

Uzyskanie wpisu w CEIDG przez osoby fizyczne, przyszłych wspólników.

  • Krok 2

Sporządzenie na piśmie i zawarcie umowy spółki cywilnej.

  • Krok 3

Zgłoszenie spółki cywilnej do Głównego Urzędu Statystycznego w celu uzyskania numeru REGON (wniosek o jego przyznanie składa się bezpłatnie w urzędzie statystycznym).

  • Krok 4

Zgłoszenie identyfikacyjne spółki do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numeru NIP – należy to wykonać w ciągu 14 dni od daty założenia spółki cywilnej. Przy zgłoszeniu konieczne jest zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnej, czyli zawarcia umowy (stawka podatku wynosi 0,5% z wartości wkładów wniesionych do spółki).

  • Krok 5

Uzupełnienie przez wspólników we wniosku CEIDG-1 uzyskanych numerów NIP i REGON spółki – należy to wykonać w ciągu 7 dni od daty rejestracji spółki cywilnej.

Jak widać, wyjaśnienie tego, jak założyć spółkę cywilną jest dość proste. Dużą zaletą tej formy działalności są niskie koszty jej założenia. Konieczne jest jedynie uiszczenie wspomnianego podatku od czynności cywilnoprawnej. Dokonanie wpisu do CEIDG czy też zgłoszenie do rejestru ZUS i REGON jest bezpłatne.

Przeczytaj też: Jak założyć działalność gospodarczą?

Czy warto założyć spółkę cywilną?

Spółkę cywilną można szybko i w prosty sposób założyć oraz zawiesić bądź zamknąć, przez co może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie planują długiej, rozbudowanej działalności. Plusem jest też to, że może ona być przekształcona w każdą spółkę handlową, a transformacja w spółkę jawną odbywa się na uproszczonych zasadach. Do założenia spółki cywilnej nie trzeba mieć kapitału początkowego (wspólny cel gospodarczy wspólnicy mogą osiągnąć np. poprzez wkład własnej pracy). Oczywiście, ta forma działalności ma też swoje minusy, przede wszystkim nie chroni wspólników przed odpowiedzialnością za długi spółki.

Jeżeli zastanawiasz się, jak założyć spółkę cywilną i czy jest to dobra forma działalności dla ciebie, skorzystaj z oferty biura rachunkowego Małe Podatki, prowadzącego księgowość we Wrocławiu dla średnich i małych przedsiębiorstw. Specjaliści pomogą ci rozwinąć biznes i odpowiedzą na wszelkie pytania, np. czym jest aport, czyli wkład niepieniężny i jak go wnieść do spółki. Doradzą również w kwestiach podatkowych, kadrowych czy płacowych.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat