Slim VAT 3 – najważniejsze informacje

29 listopada, 2023

Kalkulator księgowego do liczenia podatkówW dniu 6 czerwca 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet Slim VAT 3. Oznacza to wdrożenie wielu rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, a także zmian w różnych aspektach podatku PIT, ulg oraz spadków i darowizn. Przeczytaj i zobacz, jak Twoja działalność zyska dzięki Slim VAT 3.

Co to jest Slim VAT 3?

Na początek ciekawostka. „Slim” to angielskie słowo oznaczające „szczupłość” lub też „odchudzanie”. Czy w samej nazwie Slim VAT 3 kryje się jego zastosowanie? Poniekąd, ponieważ wprowadzone rozwiązania nowelizują ustawę o podatku od towarów i usług, a także niektóre inne. Nowelizacja polega na uproszczeniu przepisów, czyli – mówiąc kolokwialnie – ich odchudzeniu. Cyfra 3 wskazuje, że to już trzecia nowelizacja. Pierwsza miała miejsce 1 stycznia, a druga – w połowie 2021 roku.

Co istotne – zmiany te były postulowane nie tylko przez Ministerstwo Finansów, ale również samych przedsiębiorców. Jak ocenili wprowadzone innowacje eksperci, mamy tu do czynienia nie tyle z rewolucją, ile raczej ewolucją. A co najważniejsze – prowadzoną w dobrym kierunku. Pakiet Slim VAT 3 uwzględnia także orzeczenia TSEU w zakresie ustawodawstwa, pomagając przystosować krajowe przepisy do norm obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Co zmienia Slim Vat 3?

Jakie Slim VAT 3 zmiany wprowadza? Przede wszystkim usuwa zbędne i przestarzałe rozwiązania na siedmiu obszarach. Są to kolejno:

 • podniesienie limitu wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, co zwiększa liczbę podatników uprawnionych do rozliczeń kwartalnych w VAT oraz stosowania metody kasowej;
 • rozszerzenie możliwości zarządzania środkami znajdującymi się na rachunku VAT;
 • usunięcie wymogu posiadania WNT przy odliczaniu naliczonego podatku oraz możliwość deklaracji korekt bezpośrednio do US;
 • mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT – w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej, doprecyzowano zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, a jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p., można całkowicie zrezygnować z korekty;
 • wprowadzono uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń fakturowania oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 • rozszerzono katalog osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby;
 • zlikwidowany został limit dochodowy dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością;
 • podwyższone zostały kwoty darowizn i spadków wolne od podatków.

Jak widać, mamy liczne usprawnienia dawane przez Slim VAT 3 – od kiedy zaczęły obowiązywać? Data ich wdrożenia to 1 lipca 2023 roku, a więc weszły w życie dość szybko po prezydenckim zatwierdzeniu.

Jakie zmiany w VAT od 1 lipca 2023?

Zmiany wprowadzone przez Slim VAT 3 ustawa wprowadziła w życie już 1 lipca. Jako że opłacanie podatku VAT dotyczy tysięcy podatników, innowacje znacznie ułatwiły działalność wielu przedsiębiorcom. Ponieważ zmian jest sporo, warto zapamiętać najważniejsze. Oto one:

 • próg pozwalający na przyjęcie proporcji 100% przy przekraczaniu 98% zostaje podniesiony z 500 zł do 10 000 zł;
 • próg sprzedaży dla małego podatnika wzrasta do równowartości 2 mln euro rocznie;
 • jeśli ostateczny współczynnik sprzedaży różni się nie więcej niż o 2 punkty procentowe od wstępnego, nie trzeba dokonywać korekty;
 • nastąpiło obniżenie stawek preferencyjnych sankcji VAT z 20% do 10% oraz z 15% do 5%;
 • rozszerzono możliwości opłacania z rachunku VAT innych podatków;
 • wprowadzono możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących;

Nowe przepisy nie wpływają w żaden sposób na zwolnienia z VAT – poza jednym wyjątkiem. Pojawiło się dodatkowe zwolnienie z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej. Teraz nie jest ona potrzebna w sytuacji, gdy część lub całość wpłaty została otrzymana w tym samym miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Slim VAT 3 – chcesz wiedzieć więcej?

W internecie możesz znaleźć liczne strony, które opisują bardzo szczegółowo Slim VAT 3. Objaśnienia nie zawsze są jednak klarowne, dlatego warto z kimś o nich porozmawiać, aby mieć pewność co do zmian w przepisach. Miejsce, w którym spotkasz kompetentne osoby, to Małe Podatki – biuro podatkowe we Wrocławiu.

Nasza załoga składa się z osób doskonale znających się na tematach podatków oraz zmian wprowadzonych przez Slim VAT 3. Możesz nam zadać każde pytanie – i uzyskać jasną odpowiedź wraz z objaśnieniami. Dlatego, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, już dzisiaj zadzwoń do nas lub napisz e-maila, aby umówić termin wizyty!

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat