Polityka rachunkowości. Co powinna zawierać?

29 listopada, 2023

Okulary księgowegoPolityka rachunkowości to wymóg dla wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe. Czym jest ten dokument, co powinien zawierać i co reguluje polityka w zakresie rachunkowości? To właśnie wyjaśniamy w poniższym tekście. Jeśli zastanawiasz się, czy Twoje przedsiębiorstwo powinno prowadzić taką politykę, przeczytaj i dowiedz się szczegółów. 

Bywa bowiem tak, że o tej konieczności przedsiębiorcy dowiadują się dopiero podczas kontroli skarbowej – a to sytuacja, której każdy chciałby uniknąć.

Co to jest polityka w zakresie rachunkowości?

Czym tak w ogóle jest polityka rachunkowości ? Określa ją ustawa o rachunkowości – a konkretnie opisana jest w artykule 3 tejże ustawy. Jego punkt 11 określa: „rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych”.

W praktyce oznacza to, że osoba odpowiedzialna za podejmowanie decyzji w jednostce (np. dyrektor finansowy) ma prawo wyboru zasad i rozwiązań dotyczących rachunkowości. Postanawia więc o różnych formach uproszczeń, określeniu roku obrotowego, sposobu wyceny aktywów, zakładowego planu kont oraz sporządza wykaz ksiąg rachunkowych.

Kto musi mieć politykę rachunkowości?

O tym, gdzie powinna być prowadzona polityka rachunkowości, również mówią przepisy. Czytamy w nich, że obowiązek ten spoczywa na każdej jednostce prowadzącej księgi rachunkowe, a więc są to spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, fundacje i stowarzyszenia, spółki kapitałowe. Ponadto obowiązkowi prowadzenia ksiąg rachunkowych podlega każda jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka osobowa, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro w walucie polskiej.

Najczęściej odpowiedzialność za politykę spoczywa na osobie, której obowiązkiem jest prowadzenie księgowości w firmie. I ważne, aby o tym pamiętać, ponieważ jeśli kontrola skarbowa wykaże brak ustalonych w formie pisemnej zasad polityki, wówczas na jednostkę może zostać nałożona kara finansowa, a w ekstremalnych przypadkach osoba odpowiedzialna za jej brak może zostać skazana na karę pozbawienia wolności do lat dwóch! Co prawda to ostatnie jest mało prawdopodobne, jednak grzywna jest jak najbardziej realna.

Co reguluje polityka rachunkowości?

Jakie aspekty księgowe reguluje polityka rachunkowości? Przykłady podaliśmy wcześniej – ale warto je jeszcze raz przypomnieć, uzupełniając o te, które nie zostały wymienione. A więc są to:

  • rok obrotowy oraz występujące w nim okresy sprawozdawcze;
  • metody wyceny aktywów i pasywów;
  • metody ustalania wyniku finansowego;
  • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowego planu kont;
  • sposób przetwarzania danych wraz z wykazem programów używanych do prowadzenia księgowości;
  • opis systemu służącego do ochrony zgromadzonych danych – zarówno osobowych, jak i dowodów księgowych, rachunków itp.

A po co właściwie takie polityki? Przede wszystkim dla klarowności oraz porządku w dokumentacji. Służy to zarówno osobom prowadzącym księgowość, jak i ułatwia pracę inspektorom Urzędu Skarbowego.

Co istotne – polityka może być zmieniana na bieżąco. W celu wprowadzenia zmian należy sporządzić aneks do polityki rachunkowości. Wzór takiego dokumentu znajdziesz bez problemu na wielu stronach internetowych. Warto zarchiwizować cyfrowo każdy dokument – nie tylko ten, którego treść to polityka rachunkowości. PDF posłuży do wygodnego przechowywania oraz będzie można go łatwo wysłać do urzędu Skarbowego czy innych instytucji.

Polityka rachunkowości a PKZP

Należy pamiętać o tym, że zasady polityki rachunkowości dla PKZP powinny być tworzone we współpracy z osobą odpowiedzialną za księgowość PKZP. Mogą mieć one formę załącznika, w którym zostanie określona polityka rachunkowości PKZP. Wzór takiego pisma dostępny jest za darmo na licznych stronach poświęconych sprawom księgowości oraz PKZP.

Jak opracować najlepszą politykę rachunkowości dla siebie?

Jaka będzie najlepsza dla Twojej jednostki polityka rachunkowości? Niejeden przykład znajdziesz na stronach internetowych. Pamiętaj jednak o tym, że każda polityka musi być dopasowana do specyfiki danego przedsiębiorstwa, co obejmuje między innymi najkorzystniejszą metodę rozliczeń czy ewidencji. Dlatego warto skonsultować ją z fachowcami z Małych Podatków. Nasza księgowość (Wrocław) ma bogate doświadczenie w zakresie pomocy w opracowywaniu i wdrażaniu polityk rachunkowych. Z przyjemnością pomożemy Ci w znalezieniu najlepszej drogi do ustalenia właściwej polityki.

Możesz także sprawdzić w internecie, jak prezentuje się polityka rachunkowości. Wzór znajdziesz na wielu stronach internetowych, jednak niekoniecznie musi on pasować do Twojej firmy. Dlatego przyda się dobry księgowy, który zaadaptuje go do specyfiki prowadzonej działalności. Już dzisiaj napisz do nas e-maila lub zadzwoń, aby umówić się na wizytę!

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat