Jakie uprawnienia ma urząd skarbowy?

23 lipca, 2022

Urząd skarbowy a uprawnienia

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, że może go spotkać kontrola urzędu skarbowego. Co może być przedmiotem takiej kontroli, jaki jest właściwie jej cel, co może urząd skarbowy oraz czego może zażądać urzędnik? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Urząd kontroli skarbowej – uprawnienia

Do uprawnień urzędu skarbowego należą m.in.:

  • wgląd do posiadanych przez podatnika rachunków bankowych,
  • dokonywanie za zgodą podatnika oględzin mieszkania, domu lub części danego lokalu mieszkalnego, jeżeli tylko jest to konieczne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi, które wynikają ze złożonej przez podatnika deklaracji,
  • kontrolowanie firmy (nawet takiej, która została zamknięta), by przeprowadzić kontrolę podatkową na podstawie okresu, w którym przedsiębiorstwo to prowadziło swoją działalność.

Po wejściu w życie nowych ustaleń Polskiego Ładu to, jakie uprawnienia ma urząd skarbowy, uległo dość znaczącej zmianie. Urzędnicy będą mogli dodatkowo m.in. wcielić się niejako w rolę tajemniczego klienta i nabyć towar, a następnie go zwrócić. Funkcjonariusze będą sprawdzać, czy sprzedający wystawił paragon fiskalny i czy przyjął zwrot towaru i oddał pieniądze. Urzędnik nie ma obowiązku legitymowania się sprzedawcy przed rozpoczęciem kontroli, więc przedsiębiorcy nie będą spodziewać się sytuacji, w której proces rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej będzie wnikliwie weryfikowany przez urząd skarbowy. Nowe uprawnienia będą skutkować powstaniem odpowiedniej notatki na temat przeprowadzonej w danym dniu kontroli (o ile nie wychwyci się żadnej nieprawidłowości) albo sporządzeniem stosownego protokołu (gdy jednak okaże się, że w danej firmie wykryto jakieś niewłaściwe postępowanie). Przewiduje się, że jednostkowa wartość zakupu powinna w czasie kontroli urzędu skarbowego wynosić około 50 złotych.

Polski Ład, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, m.in. rozszerzył też znacznie kary przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym za naruszenie obowiązków dot. sporządzania dokumentacji cen transferowych. Urząd będzie też mógł nałożyć na podatnika karę pozbawienia wolności lub karę 720 stawek dziennych za kłamstwo lub zatajenie prawdy w informacji przekazywanej przez wypłacającego należności do podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze.

Urząd skarbowy a uprawnienia zajmowania ruchomości

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, ustalenia Nowego Ładu uprawniają urzędników do zajmowania ruchomości na poczet prowadzonej wobec zadłużonych podatników egzekucji administracyjnej. Jeśli przedsiębiorca będzie winien urzędowi ponad 10 tysięcy złotych, to funkcjonariusze mają prawo zająć m.in.:

  • komputery,
  • samochody,
  • maszyny,
  • sprzęt biurowy.

Ruchomości, które może zająć urząd na czas przeprowadzania kontroli to także posiadłości, które należą do innych osób. Tego typu zajęcie może trwać do 96 godzin i będzie miało możliwość zmiany na zajęcie egzekucyjne.

Na czym polega kontrola urzędu skarbowego i jaki jest jej cel?

Głównym celem kontroli jest zweryfikowanie czy i w jaki sposób w danym okresie rozliczeniowym podatnik wywiązywał się ze swoich obowiązków, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa podatkowego. Kontrola może odbyć się aż do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Dobry księgowy zawsze przestrzega swoich klientów, aby utrzymywać porządek w dokumentacji w razie kontroli skarbówki. Jeżeli przedsiębiorca (nawet nieświadomie) nie wywiąże się z obowiązków, które wynikają z przepisów prawa podatkowego, może zostać ukarany grzywną nałożoną po kontroli urzędu skarbowego. Niestety, przykładowo błędy popełniane w rozliczeniu podatku dochodowego mogą kosztować przedsiębiorcę wiele stresu i nieprzyjemności. Właśnie dlatego tak ogromnie ważna jest sprawdzona i rzetelna obsługa księgowa. A gdy tylko masz pewność, że wszystkie sprawy związane z finansami, dokumentacją i odprowadzaniem odpowiednich składek i podatków w firmie są pod kontrolą, to żadna wizyta urzędnika nie będzie już dla Ciebie straszna i będziesz mógł spać spokojnie. W biurze rachunkowym Małe Podatki zawsze podpowiadamy naszym klientom, jak odpowiednio przygotować się przed kontrolą urzędu skarbowego. Wiele praktycznych porad na temat tego, co robić podczas takiej kontroli przeczytasz także, gdy klikniesz tutaj.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat