Kontrola z ZUS na L4 – co trzeba wiedzieć?

28 lipca, 2022

nieobecności podczas kontroli ZUS

Gdy zwolnienie lekarskie, a tym samym nieobecność pracownika w miejscu pracy się przedłuża, możliwa jest kontrola pracownika na l4 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co trzeba wiedzieć o takiej kontroli? Kiedy, w jakich terminach i w jakich okolicznościach może zostać przeprowadzona? Czy musi być zapowiedziana? Co dzieje się w przypadku nieobecności podczas kontroli ZUS?

Kogo dotyczy kontrola ZUS na zwolnieniu lekarskim?

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS dotyczy najczęściej osób, które:

  • często korzystają z krótkotrwałych zwolnień lekarskich,
  • zgłaszają L4 od różnych lekarzy,
  • korzystają ze zwolnień długotrwałych,
  • musiały w przeszłości zwrócić zasiłek z powodu nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia.

Pracodawca ma prawo także przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Mówi o tym art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Co sprawdza kontrola z ZUS?

Kontrola ZUS sprawdza, czy zwolnienie lekarskie od pracy jest wykorzystywane prawidłowo. Jak wygląda kontrola ZUS na zwolnieniu lekarskim? W czasie jej trwania ustala się czy pracownik:

  • nie wykorzystuje L4 w sposób niezgodny z jego celem,
  • nie wykonuje w tym czasie innej pracy zarobkowej,
  • był faktycznie jedyną osobą mogącą zapewnić opiekę dziecku lub innemu choremu członkowi rodziny (nie dotyczy to jednak opieki nad dzieckiem w wieku do lat dwóch).

Pracodawca może skontrolować pracownika osobiście lub oddelegować do tego celu inną osobę. Należy jednak wiedzieć, że osoba przeprowadzająca kontrolę z ZUS na L4 powinna znać przepisy dotyczące postępowania przy przeprowadzaniu kontroli wykorzystywania zwolnień od lekarzy. Osoba kontrolująca powinna też posiadać wiedzę o przepisach o ochronie danych osobowych.

Jak wygląda kontrola ZUS na l4? W czasie kontroli osoba kontrolująca po prostu sprawdza, czy pracownik jest w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu i czy nie ma żadnych nieprawidłowości. Nie może ona w żadnym wypadku wymagać od pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim podania informacji o aktualnym stanie jego zdrowia lub też okolicznościach, które przyczyniły się do jego niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych.

Nieobecność podczas kontroli ZUS

Co dzieje się w momencie, gdy podczas kontroli ZUS pracownika przebywającego na L4 nie będzie w domu? Wówczas kontrola ta powinna zostać przeprowadzona ponownie, a także muszą zostać wyjaśnione przyczyny wcześniejszej nieobecności podczas kontroli ZUS. Jeśli pracownik akurat w tym czasie był u lekarza lub wyszedł do apteki, to taka usprawiedliwiona nieobecność nie może być podstawą do uznania, że L4 było wykorzystywane nieprawidłowo. Nieobecność nie oznacza więc od razu utraty prawa do wynagrodzenia.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że kluczowe jest jednak w takiej sytuacji odpowiednie wyjaśnienie nieobecności podczas kontroli ZUS. Wzór takiego pisma można znaleźć w internecie. Na złożenie wyjaśnień jest zwykle 3 dni robocze. Jeżeli w tym czasie pismo nie wpłynie do ZUS-u, to wysyłane zostaje do nieobecnego podczas kontroli pracownika upomnienie. Od tego momentu jest kolejne 7 dni na sporządzenie wyjaśnień.

Kiedy spodziewać się kontroli zwolnienia lekarskiego przez ZUS w domu?

Nie ma z góry ustalonych terminów, w których pracodawca lub oddelegowana przez niego osoba może skontrolować pracownika przebywającego na L4. Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS w domu może więc teoretycznie mieć miejsce nawet w weekendy, ponieważ żadne przepisy tego nie zabraniają. Kontrole zwykle są przeprowadzane wyrywkowo i niespodziewanie. Wszelkie wątpliwości pracodawcy na temat tego, czy pracownik wykorzystywał swoje L4 zgodnie z jego przeznaczeniem (i czy pracownik ma prawo do zasiłku w konkretnych okolicznościach) rozstrzyga Zakład Ubezpieczeń Społecznych i robi to na wniosek pracodawcy. Gdy zaistnieje taka konieczność, ZUS może zasięgnąć dodatkowej opinii lekarza orzecznika.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat