6 najczęściej popełnianych błędów w rozliczeniu podatku dochodowego

30 grudnia, 2021

błędy w PITProwadzenie księgowości na własną rękę jest nie tylko skomplikowane i czasochłonne, ale również ryzykowne. Obowiązujące w Polsce prawo podatkowe nakłada na osoby prowadzące działalność gospodarczą szereg obowiązków. Za ich niewykonanie grożą dotkliwe kary finansowe. Oto lista 6 najczęściej popełnianych błędów przy rozliczaniu podatku.

1. Źle wypełnione dokumenty

Według urzędników, błędnie wypełnione dokumenty to najczęściej powtarzany błąd przy rozliczaniu podatku dochodowego. Często jest on efektem pośpiechu lub braku odpowiedniego doświadczenia. Niestety, błędnie wypełnione dokumenty nie mogą zostać zaakceptowane przez Urząd Skarbowy. Ich nadawca będzie zmuszony przygotować je jeszcze raz.

2. Błędne obliczenia

To popularna pomyłka w rozliczeniu, której można uniknąć, stosując odpowiedni program księgowy. Jak jednak pokazuje rzeczywistość, nie jest to powszechna praktyka wśród przedsiębiorców. W efekcie zdarza się, że podany przez nich dochód nie odpowiada różnicy między przychodem a kosztami ich uzyskania.

Takie rozbieżności najczęściej popełniają osoby, które w danym miesiącu mają sporą ilość faktur sprzedażowych oraz kosztowych, a sumowanie ich wartości odbywa się z pomocą kalkulatora lub prostego arkusza. Łatwo wówczas o nieuwagę i błąd w rozliczeniu podatku dochodowego.

Zeznanie z nieprawidłowymi obliczeniami, wymaga wykonania korekty – co zabiera czas i uwagę, które można poświęcić na rozwój biznesu.

3. Błędy w księgowaniu

Na wysokość podatku, który obowiązani są płacić przedsiębiorcy, wpływ mają nie tylko generowane dochody, ale również ponoszone koszty. To za ich sprawą, właściciele firm mogą zapłacić niższy podatek dochodowy. Ten mechanizm sprawia, że księgowanie kosztów jest polem do nadużyć – co naraża firmę na potencjalne kary.

Jednym z powszechnych błędów popełnianych przy rozliczaniu podatku dochodowego jest zaliczanie po stronie kosztów prywatnych wydatków. Należy jednak pamiętać, że nie każdy poniesiony wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu. W przypadku częstego naginania przepisów, urzędnicy mogą zażądać korekty zeznania i wyrzucenia z niego podejrzanych kosztów.

4. Wysyłka dokumentów po terminie

Przedsiębiorcy to jedna z najbardziej zabieganych grup społecznych. W tym codziennym pędzie zdarza się, że zapominają lub nie zdążają wysłać dokumentów do Urzędu Skarbowego. Jak wiadomo, niezłożenie zeznania w terminie wiąże się z konsekwencjami karno-skarbowymi – czego lepiej uniknąć.

5. Brak wystawionych faktur lub rachunków

Wystawienia faktury lub rachunku to prawny obowiązek każdego przedsiębiorcy. Wynika on z przepisów ustawy o VAT i zachodzi w momencie wykonania usługi lub sprzedaży. Nie wystawienie takiego dokumentu podlega karze.

6. Zły sposób rozliczania podatku

Błędy w rozliczaniu podatku dochodowego często wynikają ze źle przyjętego sposobu rozliczania. Określenie stawki opodatkowania to problem, z którym na co dzień boryka się wielu przedsiębiorców. Ich liczba może jeszcze wzrosnąć, kiedy zaczną obowiązywać przepisy wynikające z Nowego Ładu.

W praktyce mamy dwie podstawowe formy opodatkowania:

  • według skali (18% i 32%),
  • liniowo (19%).

Jednak w przypadku niektórych rodzajów działalności wyróżniamy również inne stawki – nazywane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ich wysokość jest różna, na przykład 5,5% czy 8,5%.

Skorzystać z nich mogą tylko określone grupy przedsiębiorców i to nie w każdej sytuacji. Dlatego tak istotne jest, aby podczas wyboru formy opodatkowania posiadać odpowiednią wiedzę na temat możliwych do wykorzystania rozwiązań.

Błędne określenie stawki podatku naraża przedsiębiorcę na konieczność ponownego przygotowania zestawienia i pokrycie kosztów odsetek podatkowych.

Dowiedz się również: czy biuro rachunkowe może wyręczyć przedsiębiorcę w rozliczeniach podatkowych?

Błędy w rozliczeniach podatkowych – podsumowanie

To nie są oczywiście jedyne błędy w PIT, które popełniają właściciele firm samodzielnie rozliczający swoją księgowość – te jednak występują najczęściej. Każdego z nich możesz uniknąć, wybierając współpracę z biurem rachunkowym. Skontaktuj się z nami już teraz, a pomożemy Ci uporządkować firmowe finanse.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat