Faktura z USA. Jak ją zaksięgować? Jak wystawić fakturę dla klienta z USA?

30 maja, 2024

Jak zaksięgować fakturę z USA? Transakcje handlowe ze Stanami Zjednoczonymi stają się coraz bardziej powszechne w globalnym biznesie. Jednakże proces związany z fakturami z USA oraz ich wystawianiem dla klientów zza oceanu może budzić pewne pytania. W niniejszym artykule omówimy m.in., jak wystawić fakturę klientowi z USA i jak ją rozliczyć. 

Jak wygląda faktura z USA?

Faktura z USA, choć podobna do faktur znanych w Polsce i Unii Europejskiej, ma swoje specyficzne cechy. Może zawierać nazwę tj. Invoice lub Commercial Invoice, a także nr telefonu lub e-mail sprzedawcy. Zamiast NIPU zwykle zawiera także Employer Identification Number (EIN), Social Security Number (SSN) – numer stosowany dla osób fizycznych lub Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) – czyli numer dla osób fizycznych, które jednak nie kwalifikują się do SSN, lecz są zobowiązane do składania zeznań podatkowych. Faktura z USA posiada też informacje o metodzie płatności (przelew lub karta) oraz dane bankowe – numer konta bankowego, SWIFT/BIC, ABA Routing Number (jeśli płatność ma być dokonana przelewem bankowym).

Faktura z USA bez NIP

Czy musi być NIP na fakturze z USA? Nie, ponieważ faktura z USA pełni funkcję dokumentu handlowego, który potwierdza transakcję, a nie dokumentu podatkowego w ścisłym tego słowa znaczeniu. W związku z tym, dane jakie ma faktura z USA koncentrują się na szczegółach transakcji handlowej, takich jak opis towarów, ceny, warunki płatności, a nie na szczegółowych informacjach podatkowych. Faktura z USA często nie zawiera numeru NIP (Numeru Identyfikacji Podatkowej), ponieważ system identyfikacji podatkowej w Stanach Zjednoczonych różni się od systemu obowiązującego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Faktura z USA – jak rozliczyć?

Jak zaksięgować fakturę z USA? Wymaga to spełnienia kilku formalnych kroków, aby było zgodne z polskim prawem podatkowym. Faktury wystawione w walutach obcych muszą zostać odpowiednio przeliczone na polski złoty. Należy sugerować się średnim kursem Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. W przypadku faktur za usługi przedsiębiorca powinien zastosować tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse charge). Oznacza to, że polski przedsiębiorca, jako nabywca usług, zobowiązany jest do naliczenia i odprowadzenia VAT w Polsce.

Jak zaksięgować fakturę z USA

Jak rozliczyć VAT z USA?

Przy świadczeniu usług na rzecz odbiorców spoza Unii Europejskiej, usługa nie jest obciążona podatkiem VAT w Polsce, nabywca otrzymuje fakturę z USA bez VAT – miejscem opodatkowania jest kraj, w którym znajduje się nabywca, który samodzielnie rozlicza VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w jego kraju. Aby faktura z USA była z naliczonym VAT należy odpowiednio naliczyć podatek VAT od zakupu usługi. Opodatkowanie odbywa się według stawki podatku VAT obowiązującej w Polsce dla tego typu usług.

Pamiętaj, że jeśli źle rozliczysz fakturę z USA, możesz wystosować do Urzędu Skarbowego czynny żal, który pozwoli Ci uniknąć kary. Jeśli masz wątpliwości związane z tym jak rozliczyć VAT z USA lub nie wiesz, jak wystawić fakturę dla kontrahenta z USA – chętnie pomożemy. Biuro rachunkowe na Krzykach we Wrocławiu doradzi w sprawie księgowania dokumentów zagranicznych. Skontaktuj się z nami. 

Jak wystawić fakturę klientowi z USA?

Faktura dla polskiej firmy i faktura dla firmy z USA różnią się głównie w kwestiach dotyczących danych identyfikacyjnych, waluty oraz naliczania VAT. Pomimo tych różnic, wiele elementów jest wspólnych, takich jak podstawowe dane sprzedawcy i nabywcy, szczegóły transakcji oraz warunki płatności. Faktura dla firmy z USA powinna być wystawiona w walucie zgodnej z umową handlową. Jeśli jest wystawiona w walucie obcej (np. USD), należy przeliczyć wartość na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Pamiętaj też, że zamiast NIP-u mogą być użyte inne numery identyfikacyjne, takie jak EIN, SSN, lub ITIN. Faktura dla kontrahenta spoza Unii Europejskiej nie zawiera ani kwoty, ani stawki podatku VAT. Powinna jednak zawierać adnotację odwrotne obciążenie.

Sprawdź też wpis: wystawianie faktur – jak uniknąć błędów?

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat