TOP 5 zmian księgowych w 2024 roku

1 lutego, 2024

Obecnie zachodzą duże zmiany w przepisach księgowych. 2024 rok to liczne wyzwania, wynikające z wdrożonych oraz niebawem mających obowiązywać regulacji. Odbiją się one nie tylko na pracy księgowych, ale także kondycji oraz strategii finansowej wielu firm. Jakie zmiany księgowe w 2024 roku warto śledzić? Podpowiadamy.

Co nowego w księgowości 2024? 

1. Zmiany księgowe 2024 – badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok

W bieżącym roku zajdą istotne zmiany księgowe. 2024 to czas, kiedy badanie sprawozdania finansowego jednostkowych podmiotów, kontynuujących działalność oraz spełniających jeden z warunków, o których mowa w art. 64 ust. 1 uor, będzie obowiązkowe.

Jednostki, które obejmą powyższe zmiany księgowe, to:

 • Banki i zakłady ubezpieczeń.
 • Jednostki działające na podstawie przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi oraz przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych i zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także jednostki wspomniane w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości.
 • Jednostki działające na podstawie przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania funduszy emerytalnych.
 • Spółki akcyjne z wyłączeniem spółek, które na dzień bilansowy są w organizacji.

Pozostałe jednostki – w tym kontynuujących działalność – również mogą objąć wspomniane zmiany w przepisach księgowych. 2024 rok będzie się dla nich wiązał z koniecznością badania rocznego sprawozdania finansowego, jeśli w poprzednim roku obrotowym, którego dotyczyło sprawozdanie, spełniły one minimum dwa z poniższych warunków: 

 • średnioroczne zatrudnienie na pełen etat wyniosło nie mniej niż 50 osób;
 • na koniec roku obrotowego suma aktywów bilansu była równowartością co najmniej 2,5 mln euro w złotówkach;
 • przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, a także operacji finansowych były równowartością co najmniej 5 mln euro w złotówkach (za rok obrotowy).

2. Zmiany księgowe 2024 – limit prowadzenia ksiąg rachunkowych

Jakie zmiany w rachunkowości? W 2024 roku pojawią się nowe wytyczne odnośnie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeśli przychody jednostki w 2023 roku wyniosły co najmniej 9.218.200 zł, ma ona obowiązek sporządzania stosownej dokumentacji. Pamiętaj, że w prowadzeniu ksiąg rachunkowych pomóc Ci mogą Małe Podatki. Oferujemy obsługę księgową firm, a także świadczymy usługi online.

3. Zmiany księgowe 2024 – podatek minimalny

Zmiany księgowe w bieżącym roku będą oznaczać także wejście w życie nowego podatku. Obowiązek jego zapłaty spocznie na podatnikach CIT, których w danym roku podatkowym dotyczyła:

 • strata ze źródła przychodów niepochodzących z zysków kapitałowych;
 • osiągnięcie udziału dochodów ze źródeł niepochodzących z zysków kapitałowych pod warunkiem, że osiągnięty udział dochodów z tychże źródeł wyniósł maksymalnie 2%.

Więcej o tym, co przyniosą zmiany księgowe w 2024 roku w kontekście podatku minimalnego, przeczytasz w osobnym artykule.

4. Zmiany księgowe 2024 – fakturowanie w Krajowym Systemie e-Faktur

Jakie są newsy księgowe? Istotne zmiany w przepisach księgowych w 2024 roku dotyczą obowiązku wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KseF). Regulacja wejdzie w życie dla większości podmiotów już 1 lipca tego roku, dlatego warto się do niej odpowiednio wcześnie przygotować, tym bardziej że za nieprzestrzeganie zaleceń przewidziane są sankcje. Faktura ustrukturyzowana powinna mieć format xml, który jest zgodny z wytycznymi opublikowanymi przez Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP.

5. Zmiany księgowe 2024 – nowe oznaczniki dowodów sprzedaży w JPK_VAT

Tegoroczne zmiany księgowe obejmują także wprowadzenie dwóch nowych oznaczników dowodów sprzedaży. Obecnie stosuje się trzy i są to oznaczenia FP, WEW oraz RO. Co się zmienia w księgowości? Od 2024 roku obowiązują dodatkowo:

 • OFF – tak oznaczane mają być faktury wystawiane w razie awarii Krajowego Systemu e-Faktur, jego niedostępności lub gdy faktury nie można wystawić z przyczyn zależnych od podatnika.
 • BFK – ten sposób oznaczenia będzie dotyczył faktur elektronicznych oraz faktur papierowych, wystawianych poza KseF (jeśli podmiot nie ma obowiązku korzystania z systemu).
Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat