Roczne sprawozdanie finansowe, czyli podsumowanie roku w firmie

21 grudnia, 2023

Podsumowanie roku w firmieOstatni miesiąc roku to czas podsumowań, rozliczeń oraz sporządzania bilansów. Gdy zbliża się koniec roku w firmie, należy pamiętać o tym, że Urząd Skarbowy – oraz ZUS – oczekują na przeznaczone dla siebie dokumenty. Jednym z nich jest roczne sprawozdanie finansowe, którego sporządzenie to obowiązek wszystkich działalności gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe (zarówno obowiązkowo, jak i z dobrowolnego wyboru). Z czego się składa i jakie jeszcze zestawienia powinny przygotować firmy na koniec roku? Wyjaśniamy to w poniższym tekście.

Jakie rozliczenia na koniec roku?

Co robi księgowa na koniec roku? Cóż, dla każdej księgowej koniec roku w firmie to czas, w którym ma nie mniej zajęć niż podczas prywatnych, domowych porządków świątecznych. Pierwszym jest przede wszystkim remanent – czyli spis z natury. Do jego wykonania zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący KPiR na zasadach ogólnych oraz korzystający z podatku liniowego. Zazwyczaj obowiązek ten powierzany jest księgowej, która ma dostęp do wszystkich firmowych programów związanych z asortymentem. Sprawdź też wpis na blogu Małe Podatki: Likwidacja środka trwałego.

Podsumowanie roku w firmie to także konieczność przygotowania deklaracji PIT dla pracowników. Należy pamiętać, że PIT 11 muszą być przekazane do 28 lutego roku kolejnego do US, zaś w przypadku PIT R-4 ma się miesiąc mniej – terminem maksymalnym jest 31 stycznia. Niezbędne będą także wymagane sprawozdania, o czym więcej za chwilę.

Koniec roku jest dla księgowej także dobrym okresem do przygotowania się do nadchodzących zmian w przepisach prawnych – o ile oczywiście zostały ogłoszone takie, które wchodzą w życie w styczniu roku kolejnego.

Jakie sprawozdania na koniec roku?

Na szczęście wymagane jest tylko jedno – wspomniane na wstępie sprawozdanie roczne. Jest to obowiązek dotyczący wielu firm. Sporządzają go członkowie zarządu spółek kapitałowych, wspólnicy (spółki partnerskie, jawne, cywilne), komplementariusze prowadzący sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej lub członkowie organów zarządzających innych jednostek. W przypadku postępowania upadłościowego obowiązek ten spoczywa na syndykach lub likwidatorach.

Co zawiera roczne sprawozdanie finansowe? Zacznijmy od tego, że wszelkie wartości podaje się w złotówkach. A znajdują się one w następujących elementach: bilans (stan aktywów i pasywów), rachunek zysków oraz strat (oddzielnie przychody, wydatki, koszty, zyski oraz straty), a także dokument zawierający informacje dodatkowe. Te informacje to zasady rachunkowości, metody wyceny oraz zmiany w stosunku do roku ubiegłego. Jeśli sprawozdanie roczne jest już gotowe, musi być wzbogacone o uchwałę je zatwierdzającą wraz z informacją dotyczącą podziału zysków oraz strat.

W sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe podlegało badaniu, niezbędna będzie także opinia biegłego rewidenta. W przypadku niektórych spółek konieczne jest również sprawozdanie z działalności.

Wśród zadawanych księgowym pytań w aspekcie rocznych rozliczeń pojawia się często pytanie, jak wykonać roczne sprawozdanie finansowe po przekształceniu spółki? Tu sprawa jest nieco skomplikowana, ponieważ będzie niezbędne sprawozdanie roczne dla okresu przed przekształceniem, jak i po – do końca roku. Na przykład przekształcenie nastąpiło w czerwcu. Zatem na koniec roku złożone zostanie pierwsze roczne sprawozdanie finansowe za miesiące styczeń-czerwiec, a następnie drugie za lipiec-grudzień. Zapoznaj się także z treścią wpisu: bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Co przedsiębiorca musi zrobić do końca roku?

Obowiązkowe dla firm prowadzących KPIR podsumowanie roku to nie wszystko. Wspomniano już o konieczności wykonania deklaracji PIT oraz remanentu. Należy przeprowadzić również zamknięcie KPiR, a polega to po prostu na podsumowaniu zapisów z uwzględnieniem remanentu i wyliczeniu dochodu, który trafia do zeznania rocznego.

Dobrze również uregulować wszystkie płatności przed nadejściem nowego roku – zwłaszcza PIT oraz CIT. Dzięki temu wkroczy się w kolejny okres działalności, mając wszystko opłacone i nie musząc o niczym pamiętać.

Co się robi na koniec roku w firmie?

Gdy zostanie już sporządzone sprawozdanie roczne oraz inne wspomniane dokumenty, można obliczyć bilans zysków i strat, jakie osiąga się na obecnej formie opodatkowania i zdecydować, czy warto przy niej pozostać, czy też zmienić ją na inną? Nie da się jednoznacznie doradzić, ponieważ wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Najlepiej, aby księgowi firmy dokonali analizy różnych form opodatkowania i porównali ich rezultaty. To pozwoli na wybranie najkorzystniejszego z nich i umożliwi ewentualną zmianą wraz z początkiem roku.

Pomoc w wykonaniu sprawozdania rocznego

Jeśli chcesz mieć pewność, że roczne sprawozdanie finansowe – a także inne dokumenty – zostało wykonane w prawidłowy sposób, polecamy Małe Podatki. Nasza księgowość we Wrocławiu doskonale orientuje się w przepisach prawnych oraz zachodzących w nich zmianach. Nie tylko pomożemy w wykonaniu sprawozdania na czas, ale również możemy doradzić w kwestiach związanych ze zmianą formy opodatkowania.

Przekonaj się, jak skuteczni jesteśmy i umów na wizytę już dzisiaj!

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat