Kredyt 2% a działalność gospodarcza

18 stycznia, 2024

Kredyt 2 procentObowiązujący od lipca 2023 roku „Bezpieczny kredyt 2 procent” to rządowy program, który ma na celu ułatwienie młodym ludziom nabycia pierwszego mieszkania. Można go również łączyć z korzyściami otrzymywanymi dzięki innemu – „Mieszkanie Bez Wkładu Własnego”. Ale czy kredyt 2% umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej w nabytym mieszkaniu? 

Przyjrzyjmy się jego zasadom oraz temu właśnie zagadnieniu. Być może uda się połączyć dwa w jednym, czyli zyskać mieszkanie z pomocą państwa oraz mieć lokal na prowadzenie własnej działalności gospodarczej?

Kto nie może wziąć kredytu 2 procent?

Czy każdy może skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2 procent? Nie. Istnieją zasady dotyczące kredytobiorców oraz ich statusu, czyli tego, czy są w związku, czy też samotni. Na stronie rządowej, na której zaprezentowany jest kredyt 2 procent, warunki są następujące:

Kredyt może uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka warunek wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich. Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania”.

Tak więc kredyt 2% nie jest możliwy dla osób powyżej 45 roku życia i mających prawa własności do żadnej nieruchomości – poza działką, na której chce się wznieść własny dom. Nie ma przy tym znaczenia, czy ta nieruchomość została nabyta, czy też jest efektem darowizny lub spadku. Wszystkim osobom, które się kwalifikują do programu, dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat. Program bezpieczny kredyt 2 procent teoretycznie miał potrwać do 2027 roku, z opcją przedłużenia, jednak Bank Gospodarstwa Krajowego podał oficjalną informację, że limit dopłat w ramach bezpiecznego kredytu 2 procent został osiągnięty i wstrzymuje się przyjmowanie wniosków od 2 stycznia 2024 roku. Jednak wnioski złożone do końca 2023 roku zostaną rozpatrzone.

Ile trzeba prowadzić działalność gospodarczą, żeby dostać kredyt?

Czy biorąc mieszkanie w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%, można wykorzystać nabyty lokal lub dom na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej? Tak – decydując się na kredyt 2 procent, można prowadzić w nieruchomości działalność gospodarczą. Jednak są pewne warunki, które należy spełnić, aby było to możliwe. Prezentują je dwie ustawy – o rodzinnym kredycie mieszkaniowym oraz pomocy od państwa.

W myśl tych przepisów niemożna korzystać z lokalu lub domu jednorodzinnego na potrzeby prowadzonego biznesu do czasu, gdy nie wygaśnie gwarancja od państwa, a więc do czasu spłaty udzielonej gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. A okres ten to wspomniane 10 lat.

Jest to znajdujący się w programie kredyt 2 procent haczyk, którego – niestety – obejść się nie da. Można natomiast wykorzystać do prowadzenia działalności gospodarczej lokal, który wzięło się na kredyt bez dopłat z programu kredyt 2% lub skorzystało z niego, ale spłacono kapitał w wysokości odpowiadającej gwarancji. Warunkiem jest również to, aby prowadzenie działalności gospodarczej nie uniemożliwiało zaspokojenia potrzeb mieszkalnych w nabytej nieruchomości. Możesz też bez obaw mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości, którą zakupiłeś na kredyt 2%.

Jak ubiegać się o kredyt 2 procent?

Jeśli chcesz ubiegać się o kredyt 2 procent, niezależnie od tego, czy planujesz później prowadzić w tym lokalu działalność gospodarczą, czy też nie, wówczas wystarczy po prostu udać się do banku udzielającego kredytu hipotecznego. Wiele polskich banków wspiera bezpieczny kredyt 2 procent i można skorzystać z dawanych przez niego korzyści niezależnie od tego, z którego usług z nich się korzysta.

Po złożeniu wniosku o kredyt hipoteczny z wykorzystaniem rządowego programu czas na decyzję ze strony banku wynosi maksymalnie 21 dni. Ze względu jednak na liczbę chętnych, czas ten może się nieco wydłużyć. O tym, czy kredyt 2 procent zostanie przyznany, decydują zwykłe procedury oraz czynniki, jak dochody, liczba osób na utrzymaniu, historia BIK itp.

Kiedy stracisz dopłaty do kredytu 2?

Kredyt na 2 procent ma określone zasady, których nieprzestrzeganie może sprawić, że dopłaty przestaną Ci przysługiwać. Dopłaty na kredyt 2 procent możesz stracić w kilku przypadkach.

  • Gdy wynajmiesz nieruchomość – jeśli zdecydujesz się wynająć nieruchomość na kredyt na 2 procent, to program automatycznie traci ważność. Dopłaty do rat zostają zakończone z ostatnim dniem miesiąca, w którym następuje wynajęcie nieruchomości.
  • Gdy nie zamieszkasz w nieruchomości w terminie 2 lat (24 miesięcy kalendarzowych) od jej zakupu lub zakończenia budowy.
  • Gdy spóźnisz się choćby jeden dzień ze spłatą raty kredytu – opóźnienie w ściągnięciu z konta wysokości raty za dany miesiąc poskutkuje niestety utratą prawa do dopłaty za dany okres. Będziesz ją musiał pokryć ze swoich środków finansowych. Jednak w kolejnym miesiącu uregulowanie raty w terminie wiąże się już z powrotem z uwzględnieniem dofinansowania. 
  • Gdy zdecydujesz się nadpłacić kredyt – inne kredyty oczywiście warto nadpłacać i można zrobić to w dowolnej chwili, jednak kredyt na 2 procent ma warunki, które ograniczają możliwość wcześniejszej spłaty, tzn. nie można tego zrobić przed upływem 3 lat od udzielenia kredytu. Łączna wysokość nadpłaty i wniesionego wkładu własnego nie może też przekroczyć 200 tysięcy złotych. Sytuacja, kiedy stracisz dopłaty do kredytu 2, ma również miejsce wtedy, gdy łączna suma nadpłaty oraz bieżącej raty będzie wyższa od pierwszej raty z harmonogramu zmniejszonej o dopłatę).
  • Gdy sprzedasz nieruchomość lub kupisz inną – utrata uprawnień do dopłat do bezpiecznego kredytu 2 procent wystąpi również w sytuacji zbycia nieruchomości w trakcie trwania programu. Mówiąc wprost, przez pierwsze 10 lat spłaty kredytu 2% nie jest możliwe dokonanie np. wymiany zakupionego za jego pomocą mieszkania na większe, nawet w sytuacji konieczności związanej z rozszerzeniem się rodziny. Nie jest dozwolone także nabywanie dodatkowej nieruchomości mieszkalnej w celu zamieszkania, gdyż takie działanie skutkować będzie utratą dofinansowania kredytu na 2% z powodu naruszenia warunków programu. Jednakże istnieją pewne wyjątki, jak na przykład sytuacja, gdy nabycie kolejnej nieruchomości następuje w drodze dziedziczenia.
  • Gdy zakończy się okres dopłat – kredyt na 2 procent przewiduje udzielanie dopłat do rat kredytu hipotecznego przez pierwsze 10 lat. Po upływie tego okresu kredytobiorca przestaje korzystać z preferencyjnych warunków spłaty, a rata kredytu zostaje dostosowana do standardowych zasad.

Jak widzisz kredyt 2 procent, ma warunki, których nie możesz bagatelizować. W każdym wyżej wymienionym przypadku konieczne jest dostosowanie się do zasad określonych w ramach programu. Warto zawsze świadomie planować korzystanie z preferencyjnych warunków finansowania, aby uniknąć nieporozumień i utraty korzyści.

Oczywiście jest możliwość odwołania się od decyzji o utracie dopłaty w ramach Kredytu 2%. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie stosownego dokumentu do banku udzielającego kredytu. Warto jednak mieć na uwadze, że konieczne jest przedstawienie przekonujących dowodów na to, że utrata wsparcia finansowego była niezasadna. To może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli doszło do naruszenia warunków programu lub umowy kredytowej. Pojawia się pytanie, w jaki sposób banki będą dokładnie monitorować sytuacje prowadzące do utraty prawa do dopłat. Na przykład, jak dowiedzą się o wynajęciu mieszkania lub tym, że kredytobiorca nie mieszkał w nim przez okres dłuższy niż rok? Na tę chwilę nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi.

Chcesz wiedzieć więcej? 

Jeśli powyższe informacje nie zaspokajają wszystkich Twoich pytań związanych z programem kredyt 2 procent, odwiedź Małe Podatki. Nasza obsługa księgowa we Wrocławiu z przyjemnością wyjaśni Ci wszystkie kwestie i niuanse związane z jego działaniem. Świadczymy także porady dla przedsiębiorców, a wszystko to w przystępnych cenach.

Dlatego jeszcze dzisiaj skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie, aby ustalić termin spotkania!

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat