Urlop wypoczynkowy – jak obliczyć jego wymiar?

17 listopada, 2022

Ile dni urlopu po przepracowaniu 6 miesięcyUrlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę, a jego wymiar reguluje Kodeks pracy. Sprawdź, jak wyliczyć urlop wypoczynkowy dla siebie lub pracownika oraz kto może wykorzystać 20, a kto 26 dni płatnego urlopu w ciągu roku.

Urlop wypoczynkowy – ile dni jest do wykorzystania?

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdej osobie zatrudnionej na umowie o pracę, co jasno określa Art. 154 Kodeksu pracy. Mowa w nim m.in. o wymiarze urlopu wypoczynkowego, czyli liczbie dni, jakie można wykorzystać w trakcie roku kalendarzowego – jest to 20 lub 26 dni. Niektórych pracowników, którzy spełniają określone kryteria, dotyczą przepisy specjalne, dzięki którym mają oni prawo do dodatkowych dni wolnych. Są to m.in. osoby niepełnosprawne, górnicy, sędziowie i prokuratorzy czy pracownicy socjalni.

Wymiar urlopu wypoczynkowego w ciągu roku na umowie o pracę:

  • 20 dni – przysługuje pracownikom, którzy przepracowali mniej niż 10 lat;
  • 26 dni – przysługuje pracownikom, którzy przepracowali minimum 10 lat.

Obliczanie stażu pracy, który uprawnia do korzystania z urlopu wypoczynkowego, ma ściśle określone zasady i nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim należy pamiętać, że nie bierze się pod uwagę okresu zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Sumuje się wszystkie poprzednie okresy zatrudniania na umowę o pracę, u dowolnej liczby pracodawców. Warto zwrócić uwagę, że te okresy się nie dublują, tzn. w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony w dwóch zakładach pracy w tym samym czasie, to pod uwagę bierze się tylko jeden staż pracy. Natomiast okres wypowiedzenia, który został skrócony przez pracodawcę, zostaje wliczony w czas, jaki składa się na okres, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Tym, co ma największy wpływ na realne skrócenie stażu pracy, wymaganego do osiągnięcia 26 dni urlopu w roku, jest okres edukacji. Nie wszyscy muszą pracować 10 lat, żeby móc skorzystać z dłuższego płatnego urlopu. Jeśli ktoś ukończył uczelnię wyższą lub szkołę średnią, wówczas okres ten znacząco się skraca. W tym przypadku również zasady liczenia są jasno określone w ustawie, długość nauki nie przekłada się bowiem na staż pracy w stosunku 1:1.

Urlop wypoczynkowy: jak liczyć okres nauki?

Okres edukacji pracownika przekłada się na równowartość określonego stażu pracy, liczonego do wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pod uwagę bierze się tylko najwyższy ukończony poziom nauki. Przelicznik jest następujący:

  • szkoła zawodowa (zasadnicza lub równorzędna) – przewidziany w programie nauczania czas nauki, maksymalnie 3 lata;
  • średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata;
  • średnia szkoła zawodowa – przewidziany w programie nauczania czas nauki, maksymalnie 5 lat;
  • średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych i równorzędnych szkół zawodowych – 5 lat;
  • szkoła policealna – 6 lat;
  • studia wyższe (licencjackie, magisterskie lub inżynierskie) – 8 lat.

Przykład: Pracownik jest zatrudniony w ramach umowy o pracę od 1,5 roku. Ukończył średnią szkołę ogólnokształcącą oraz studia wyższe. Oznacza to, że musi przepracować jeszcze 6 miesięcy, aby móc korzystać z 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku (liczy się 8 lat edukacji + 1,5 roku pracy).

W przypadku, gdy dana osoba w tym samym czasie pobierała naukę oraz pracowała, to do stażu pracy należy wliczyć okres zatrudnienia lub nauki, w zależności od tego, który jest dla pracownika korzystniejszy.

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy w nowej pracy?

W przypadku zmiany miejsca pracy w trakcie roku kalendarzowego, wymiar urlopu wypoczynkowego rozkłada się proporcjonalnie na liczbę miesięcy, na którą pracownik został zatrudniony. Odpowiedni wymiary urlopu (20 lub 26 dni) należy podzielić przez 12, a następnie otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę miesięcy pozostałą do końca roku lub, jeżeli pracownik zawiera umowę, która skończy się w trakcie roku, przez czas trwania umowy, np. 3 miesiące. Natomiast w przypadku zatrudnienia w nowym miejscu pracy od 1 stycznia, pracownikowi od razu przysługuje 20 lub 26 dni urlopu.

Jak wyliczyć urlop za jeden miesiąc?

Pracownikowi za miesiąc pracy przysługuje 1/12 całego wymiaru urlopu wypoczynkowego, z jakiego może korzystać na danym etapie kariery. W przypadku 20 dni urlopu liczbę dni przypadających na jeden miesiąc oblicza się następująco: 20/12=1,66 dnia. W przypadku wymiaru urlopu wynoszącego 26 dni, obliczenie jest analogiczne: 26/12=2,16.

Jeśli pracownik podjął swoją pierwszą pracę, to w danym roku kalendarzowym uzyskuje prawo do urlopu po każdym przepracowanym miesiącu, w wymiarze 1/12 przysługującego mu urlopu.

Ile dni urlopu po przepracowaniu 6 miesięcy?

W przypadku pierwszej pracy po 6 miesiącach pracownikowi przysługuje 10 dni urlopowych, o ile wcześniej żadnego nie wykorzystał (20/12*6=9,96).

Jak obliczyć urlop w 2022 r.?

Niezależnie od roku kalendarzowego, każdemu pracownikowi przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Jeżeli masz wątpliwości, z ilu dni może korzystać nowo zatrudniony pracownik lub nie wiesz, jak powinna wyglądać ewidencja urlopów, zgłoś się do biura rachunkowego Małe Podatki, gdzie oferowana jest profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat