PIT-38 – jak go wypełnić i rozliczyć?

3 kwietnia, 2024

Czym jest PIT-38? Jak wypełnić ten formularz? Dowiedz się więcej na temat wypełniania deklaracji podatkowej przeznaczonej dla osób, które rozliczają swoje dochody kapitałowe. Sprawdź, co dokładnie wykazać w picie-38 i do kiedy masz na to czas. 

PIT-38 – co to?

PIT-38 jest deklaracją podatkową stworzoną dla osób, które rozliczają się z przychodów kapitałowych. Za taki rodzaj przychodów można uznać m.in. przychody z obrotu papierami wartościowymi, dywidendy, czy odsetki od depozytów bankowych. Tego typu przychody można podzielić na przychód zryczałtowany i przychód opodatkowany liniowo (stawką 19%). Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na temat deklaracji PIT-38. Do kiedy zapłacić podatek? Kto składa? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.

Polecamy też wpis na blogu Małe Podatki: Archiwizacja dokumentów księgowych

Kto rozlicza się na PIT-38?

PIT-38 online lub w formie druku są zobowiązane wypełnić osoby, które w minionym roku podatkowym uzyskały przychody z jednego z poniżej wymienionych źródeł.

  • Odpłatne zbycie (m.in. udziałów w spółce, papierów wartościowych, instrumentów pochodnych (derywatów).
  • Objęcie udziałów (akcji) w spółkach lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny (wkład, który nie jest przedsiębiorstwem ani zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa).

Co dokładnie kryje się pod nazwą przychody z kapitałów pieniężnych? Otóż są to np. zyski z akcji i obligacji w przypadku sprzedaży, a także odsetki od udzielonej pożyczki lub depozytu bankowego. Zalicza się tu także odsetki od innych rodzajów lokowania, inwestowania czy przechowywania kapitału. Jeśli uzyskałeś przychód z obrotów papierami wartościowymi lub z dywidendy, to także musisz złożyć deklarację PIT-38. Do kiedy należy to zrobić?

Kiedy należy złożyć PIT-38?

30 kwietnia jest datą złożenia zeznania PIT-38. Termin ten jest nieprzekraczalny, a za jego niedotrzymanie grozi podatnikowi kara grzywny za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe. 30 kwietnia jest też datą, do której należy zapłacić podatek. Aktualny PIT-38 (pdf) warto pobrać ze stron, które umieszczają najnowsze wersje deklaracji podatkowych. Zdajemy sobie sprawę, że wypełnianie formularzy podatkowych może być stresujące, szczególnie gdy ma się wątpliwości, czy na pewno robi się to prawidłowo. Nasze biuro podatkowe we Wrocławiu oferuje pomoc i doradztwo, dzięki czemu możesz zredukować stres związany z rozliczeniem podatkowym, mając pewność, że Twoje zeznanie podatkowe zostało wypełnione bezbłędnie.

jak rozliczyć pit 38

Co wykazujemy w PIT-38?

PIT-38 (wzór) jest przeznaczony do wykazania przychodów z zysków kapitałowych. Zyski te są opodatkowane zgodnie z artykułem 30b ustawy PIT. W części C deklaracji PIT-38 wpisuje się przychody oraz koszty, a także uzyskany dochód bądź też stratę w danym roku podatkowym. Uwaga: jeżeli osiągnąłeś przychód za pośrednictwem zewnętrznych podmiotów (np. biur maklerskich), to musisz wypełnić część C druku PIT-38 na podstawie danych, które są zawarte w informacji PIT-8C. Bez względu na to, czy wypełniasz PIT-38 przez e-deklaracje, czy też w wersji tradycyjnej, drukowanej wersji, zauważysz, że w części D możesz uwzględnić także rozliczenie straty z danego źródła przychodu poniesionej w latach poprzednich. Do dochodu należy zastosować stawkę 19%, aby obliczyć należny podatek.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące wypełnienia PIT-38 lub innych kwestii podatkowych, skorzystaj z pomocy biura rachunkowego Małe Podatki! Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści pomogą Ci zrozumieć przepisy podatkowe. 

Zajrzyj też do artykułu: Podatek VAT – co należy wiedzieć?

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat