Co to jest karta podatkowa i kto może z niej korzystać?

30 marca, 2024

W powszechnej opinii karta podatkowa to jeden z najprostszych sposobów na opodatkowanie firmy. Jednak czy można zdecydować się na taką formę rozliczenia z Urzędem Skarbowym? Czy są jakieś warunki, które trzeba spełniać, aby można było ją wybrać? Jakie są stawki karty i kiedy można utracić prawo do opodatkowania w ten sposób? Jak uzyskać status małego podatnika? Te właśnie tematy poruszamy w poniższym tekście. Przeczytaj i dowiedz się, czy ta metoda uiszczania podatków jest opłacalna.

Co to jest karta podatkowa?

Zacznijmy od podstaw, czyli odpowiedzi na pytanie: karta podatkowa – co to jest? Tutaj warto sięgnąć po oficjalne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, które informują, że: „Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej, są zwolnieni z obowiązku składania zeznań podatkowych. Karta podatkowa zwalnia z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej masz obowiązek płacić podatek określony w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego do 7. dnia następującego po miesiącu, za który jest należna karta podatkowa, a za grudzień danego roku w terminie do 28 grudnia danego roku”.

Co istotne – od 2022 roku przedsiębiorca może obniżyć podatek dochodowy, wynikający z karty podatkowej o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym.

Na czym polega rozliczenie na karcie podatkowej?

Co daje przedsiębiorcy karta podatkowa? Przede wszystkim znacznie ułatwia życie, ponieważ odprowadza się określoną stawkę podatku. Nie ma na nią wpływu ani dochód, ani obroty osiągane przez firmę. Stawkę tę ustala naczelnik właściwego dla miejsca prowadzenia działalności, a jej wysokość zależy między innymi od charakteru danych usług.

Osoby korzystające z karty podatkowej składają deklarację PIT-16A. Należy pamiętać, że rozliczenie tą metodą nie pozwala na wspólne obliczanie podatku z małżonkiem, korzystania z ulg i odliczeń (poza ubezpieczeniem zdrowotnym), nie można także dokonywać rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Do 2023 roku należało złożyć PIT-16A do końca stycznia, w roku 2024 można zrobić to do końca lutego. Comiesięczny podatek płaci się do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.

Kto może skorzystać z karty podatkowej?

Niestety, mamy przykrą wiadomość dla osób, które chciałyby skorzystać z tej formy rozliczenia. Jak podaje Ministerstwo Finansów: „Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku”.

Oznacza to, że nie można zmienić obecnej formy opodatkowania na Kartę. Dotyczy to także przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem. Możliwość tę zmieniły przepisy, które wprowadził Polski Ład 1 stycznia 2022 roku. Równocześnie nową możliwość zyskała karta podatkowa – odliczanie składki zdrowotnej stało się możliwe. Może być to wspomniane wcześniej 19% zapłaconych w danych roku składek zdrowotnych.

W przypadku osób kontynuujących rozliczanie się w ten sposób muszą one prowadzić jeden z rodzajów działalności podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej. Dokładną listę tych działalności pokazuje art. 23 „Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”.

Jaki jest limit dochodu na karcie podatkowej?

Limit przychodu na karcie podatkowej to istotne kryterium dla przedsiębiorców decydujących się na tę formę rozliczenia podatkowego. Pamiętaj jednak, że karta podatkowa (jej limit dochodu) może się różnić w zależności od kraju oraz obowiązujących przepisów podatkowych. Trzeba więc regularnie monitorować zmiany w prawie podatkowym oraz dostosowywać swoje rozliczenia do aktualnych wymogów. Jeśli nie czujesz się na siłach, aby robić to samodzielnie, zgłoś się do sprawdzonego biura rachunkowego.

Sprawdź też wpis: Kwota wolna od podatku

Karta podatkowa – limit przychodów

Limit przychodów na karcie podatkowej jest maksymalną kwotą przychodu, którą przedsiębiorca może osiągnąć, aby nadal korzystać z tej formy opodatkowania. Sprawdzając, jaki karta podatkowa ma limit według aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych, nie zapomnij o tym, że przychód to suma wartości netto (bez VAT) ze sprzedaży dóbr, towarów oraz usług w określonym okresie rozliczeniowym. A dochód otrzymujemy po odliczeniu od przychodu kosztów związanych z jego osiągnięciem.

Więcej na naszym blogu: Dochód, przychód i obrót – jakie są różnice

Kiedy opłaca się karta podatkowa?

Komu będzie najbardziej opłacać się karta podatkowa? Przede wszystkim niedużym firmom, w których pracuje zazwyczaj właściciel lub jedna-dwie osoby. Nie jest wówczas wymagana skomplikowana ewidencja księgowa, a podatek odprowadza się niezależnie od tego, jakie dochody się uzyskuje. Może być to znaczące odciążenie dla firmowego budżetu! Przy wyborze karty podatkowej nie można wprawdzie korzystać z wielu ulg i odliczeń podatkowych, ale jeśli firma i tak zwykle nie korzysta z takich ulg, to karta podatkowa może być naprawdę atrakcyjną opcją. Dodatkowo, jeżeli firma ma stabilne wpływy, a jej przychody są łatwe do przewidzenia, karta podatkowa może być prostym sposobem na regularne opłacanie podatków. Warto jednak zauważyć, że wybór karty podatkowej może nie być zawsze optymalny dla wszystkich firm. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować sytuację finansową konkretnego przedsiębiorstwa oraz skonsultować się z ekspertem podatkowym, który pomoże wybrać najlepszą opcję zgodną z potrzebami i celami biznesowymi.

Kto nie może być małym podatnikiem CIT, a komu przysługuje taki status? 

Małym podatnikiem CIT od roku 2024 nie może być osoba, której przychód ze sprzedaży w roku ubiegłym (+ kwota VAT, jeśli dany podatnik jest VAT-owcem) przekroczył wartość dwóch milionów euro w przeliczeniu na złotówki zgodnie z kursem euro ogłaszanym przez NBP. Jak uzyskać status podatnika CIT? Oprócz spełnienia warunków dotyczących przychodu, o których była mowa wyżej, należy oczywiście prowadzić działalność gospodarczą. Status małego podatnika CIT przysługuje bowiem wyłącznie podmiotom posiadającym własną działalność. Warto zdawać sobie sprawę, że nie należy bagatelizować zachowania odpowiedniej dokumentacji finansowej, która potwierdza wartość przychodów, gdyby była potrzebna do celów sprawozdawczych lub kontrolnych. Jeśli przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki, otrzymuje status małego podatnika. Przysługuje on automatycznie wszystkim podmiotom, które spełniają określone kryteria. Warto skonsultować się z księgowym lub biurem rachunkowym, aby upewnić się, że wszystkie procedury i wymogi są prawidłowo spełnione. W razie jakichkolwiek pytań o limity podatkowe 2024 zapraszamy do kontaktu.

Limity podatkowe 2024

Limity podatkowe to przeliczenie kwot wyrażonych w euro w ustawach podatkowych na walutę polskiego złotego. Kiedy dokonuje się takiego przeliczenia? Zwykle robi się to, stosując średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego października. W 2023 roku przeliczenie wypadło na dzień 2. października. Wówczas kurs wynosił 4,6091 zł. Właśnie według tego kursu należy przeliczyć więc limity podatkowe wyrażone w euro w ustawach podatkowych. Analogicznie powinno się tego dokonać 1. października 2024 roku, aby wyliczyć limity podatkowe 2025. I tak przykładowo limity podatkowe w 2024 roku w odniesieniu do małych podatników PIT wynoszą 9 218 000 zł. Wysokość limitów w PLN natomiast w odniesieniu do prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), a także ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 9 218 200 zł. Przeliczenia te są istotne dla przedsiębiorców planujących swoje rozliczenia podatkowe na rok 2024, a zrozumienie ich pozwala uniknąć ewentualnych nieporozumień w prowadzeniu działalności gospodarczej. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli w tej chwili korzystasz z karty podatkowej i zastanawiasz, czy nie lepiej zmienić tej formy rozliczenia na inną, odwiedź Małe Podatki. Nasza księgowość we Wrocławiu przeanalizuje wszystkie wady oraz zalety tego rozwiązania i pomoże Ci w optymalnym wyborze. Umów się na wizytę już dzisiaj!

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat