Najczęściej popełniane błędy w PIT – jak ich uniknąć?

30 stycznia, 2020

Wiele osób decyduje się na samodzielne wypełnianie deklaracji PIT. Choć nie jest to trudne zadanie, urzędnicy wskazują na szereg błędów, które co roku znajdują się w formularzach. Warto zwrócić uwagę na newralgiczne miejsca i dowiedzieć się, jak prawidłowo wypełnić PIT, żeby uniknąć składania korekt czy stresu w czasie kontroli.

Błędy w PIT – dane podatnika

Pierwszą grupą najczęściej popełnianych błędów są pomyłki w danych podatnika. Często zdarzają się literówki w nazwiskach lub adresach – warto dokładnie sprawdzić, czy te informacje są poprawnie wpisane. Ponadto należy pamiętać, że w deklaracji PIT podaje się adres zamieszkania, a nie zameldowania. To także pospolity błąd w PIT.

Urzędnicy zwracają także uwagę na fakt, że nie wszyscy podatnicy aktualizują na bieżąco swoje dane. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji zawarcia małżeństwa ze zmianą nazwiska czy przeprowadzki. Podatnicy zapominają także o zaznaczeniu, w jaki sposób rozliczają PIT – samodzielnie, wraz ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Błąd w PIT, który pojawia się równie często, to pomylenie numeru PESEL z NIP-em. Podatnik w celach identyfikacyjnych podaje jeden z tych numerów – ale musi zaznaczyć, którym z nich się posługuje. Podatnicy nie robią tego wcale albo zaznaczają NIP, jednocześnie wpisując PESEL. Wpisywanie NIP-u jest przyczyną także innego błędu w PIT – zamiast podać własny numer identyfikacji podatkowej, wpisuje się NIP pracodawcy przepisany z PIT-11.

Zastanawiając się, jak prawidłowo wypełnić PIT, często zapomina się o jeszcze jednej ważnej rzeczy – wykorzystaniu aktualnych druków. Te mogą się zmieniać z powodu zmian lub aktualizacji przepisów podatkowych. Warto zwracać uwagę, czy uzupełniana deklaracja dotyczy aktualnego roku. Wiele pod tym względem ułatwia korzystanie z internetowego rozliczania PIT – aplikacja Ministerstwa Finansów jest aktualizowana co roku, zawiera więc bieżące druki.

Ostatni, ale bardzo ważny błąd w PIT z tej kategorii to brak podpisu. Przy rozliczeniu internetowym nie ma obaw o taką pomyłkę , ale gdy podatnik składa deklarację osobiście lub wysyła ją pocztą – zdarza się, że zapomina podpisać dokument.

Błędy w kwotach i obliczeniach

Najczęstsze błędy w PIT to nieprawidłowe zaokrąglanie kwot. W deklaracji PIT należy podawać kwoty w pełnych złotówkach i stosuje się zasady matematyki. Poniżej 0,50 zł – zaokrągla się w dół, a gdy końcówka wynosi 0,50 zł lub więcej – w górę.

Pomyłki pojawiają się także przy odliczaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne. Zazwyczaj wystarczy przepisać kwotę z PIT-11 lub PIT-11A, ale są sytuacje, gdy podatnik sam musi wyliczyć składkę. W takiej sytuacji musi pamiętać, że odlicza się tylko 7,75% podstawy wymiaru składki. Zapominanie o tym limicie to poważny błąd w PIT, który będzie wymagał korekty. Przy okazji warto zaznaczyć, że emeryci nie odliczają od podatku składek na ubezpieczenia społeczne.

Często popełniany błąd w PIT to także zapominanie o limitach stosowanych ulg. Przed wypełnianiem deklaracji należy dokładnie sprawdzić, jakie maksymalne kwoty można odliczyć od podatku.

Warto też zwrócić uwagę na kwotę 1% podatku przeznaczanego na OPP. Jeśli zostanie błędnie obliczona i zaniżona – wybrana organizacja otrzyma mniej pieniędzy, aw przypadku zawyżenia kwoty urząd skarbowy nie przekazuje niczego.

Często zdarzają się również pomyłki rachunkowe, np. źle zsumowane dochody od kilku pracodawców. Na takie błędy w PIT również należy zwracać uwagę.

Błędy przy wspólnym rozliczaniu PIT

Wspólne rozliczanie PIT jest często korzystne dla małżonków, jednak poprawne uzupełnienie takiej deklaracji sprawia czasem problem. Szczególnie młode małżeństwa zastanawiają się, jak prawidłowo wypełnić PIT; one też są narażone na pierwszy z błędów, czyli nieuprawnione wspólne rozliczenie. By móc skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia PIT, małżeństwo musi trwać pełny rok kalendarzowy. Dlatego też przyjmuje się, że w pierwszym roku po ślubie PIT rozlicza się jeszcze osobno.

Częsty błąd w PIT przy wspólnym rozliczaniu to nieprawidłowy podział podatku. Przychód powinien zostać ustalony przez każdą stronę osobno. Każdy współmałżonek odlicza koszty uzyskania przychodu, składki ZUS, ulgi odliczane od dochodu i ewentualne straty. Dopiero taką „czystą” podstawę opodatkowania należy zsumować, a następnie podzielić na dwa. Od otrzymanej kwoty oblicza się podatek. Wyliczoną w ten sposób kwotę należy pomnożyć razy dwa (oblicza się podatek dla obojga małżonków) i dopiero wtedy stosuje się ulgi odliczane od podatku.

Przy wspólnym rozliczaniu zdarza się również, że dane współmałżonka podatnik wpisuje tylko na właściwej deklaracji, a zapomina o nich w załącznikach. To także błąd w PIT – dane współmałżonka powinny się znaleźć na wszystkich składanych drukach.

Pozostałe błędy

Błędami, które nie pasują do powyższych kategorii, ale które często zdarzają się przy składaniu deklaracji PIT, są także:

  • brak wymaganych załączników,
  • pominięcie dodatkowego zlecenia jako źródła dochodu,
  • brak podpisu.

Jak prawidłowo wypełnić PIT i poprawić ewentualne błędy?

Warto składać PIT przez internet. Większość aplikacji, nie tylko rządowa, zablokuje wysłanie deklaracji PIT, jeśli będą w niej oczywiste błędy. Programy do rozliczania PIT dokonują także wszystkich obliczeń i „pamiętają” o limitach ulg, uniemożliwiają więc popełnienie takich pomyłek.

A jeśli mimo to zdarzą się jakieś błędy w PIT, to każdy podatnik ma prawo złożyć korektę PIT, w której wskaże i poprawi popełnione pomyłki.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat