Rozliczenie PIT przez internet

8 stycznia, 2020

PIT internetZłożenie rocznej deklaracji PIT jest jednym z obowiązków każdego podatnika. Czynności tej należy dokonać w ustawowym terminie, który przeważnie wypada do 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczanym. Choć deklarację można sporządzić tradycyjnie na papierze, korzystniejsza jest wysyłka elektroniczna. Rozliczenie PIT przez internet to szybki i rekomendowany sposób składania rocznych deklaracji.

PIT online czy tradycyjnie?

Mimo iż składanie tradycyjnego PIT-u w formie papierowej nadal jest możliwe, urząd skarbowy preferuje PIT online, a rozliczenie drogą elektroniczną jest coraz prostsze i częściowo zautomatyzowane. Do tego stopnia, że w przypadku osób fizycznych pracujących na umowach o pracę, o dzieło lub zlecenia, cały proces może sprowadzić się jedynie do zatwierdzenia automatycznie sporządzonej deklaracji w systemie Twój e-PIT. Przesłanie rocznego zeznania w formie elektronicznej przyspiesza procedurę, a więc można liczyć na wcześniejszy zwrot podatku, nie trzeba też osobiście fatygować się do urzędu.

Jak rozliczyć PIT przez internet w systemie e-PIT?

System Twój e-PIT jest rządową platformą internetową przeznaczoną do wysyłania zeznań podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Możliwość ta nie dotyczy jednak przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Podstawą usługi jest brak konieczności samodzielnego rozliczania deklaracji podatkowej, ponieważ wszystkie PIT-y od pracodawcy zostają automatycznie dodane do systemu. Nie trzeba więc czekać na dostarczenie PIT-u od pracodawcy. Rozliczenie będzie już gotowe do zaakceptowania i przesłania do urzędu skarbowego.

W systemie Twój e-PIT podatnik może:

  • zaakceptować automatycznie sporządzoną deklarację,
  • nanieść poprawki np. wpisać dodatkowe dochody, odliczenia od podatku, wskazać organizację OPP, na którą ma zostać przekazany 1% podatku,
  • odrzucić automatycznie przygotowaną deklarację i przesłać własną.
  • nie robić nic. Po minięciu terminu na złożenie deklaracji zostanie ona automatycznie zaakceptowana i wysłana. Rozliczenie PIT przez internet w taki sposób jest korzystne dla osób, które nie mają żadnych odliczeń od podatku. Jednak w tej sytuacji nie będzie możliwe przekazanie 1% na wskazaną organizację pożytku publicznego.

Aby wykonać rozliczenie PIT przez internet w systemie Twój e-PIT, należy: przygotować swój PESEL lub NIP i datę urodzenia, kwotę przychodu z rozliczenia za 2018 rok, kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2019 r. oraz kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2018 r. Można też zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Po zalogowaniu się na platformę podatnik uzyska dostęp do przygotowanego formularza. Twój e-PIT rozlicza przychody na podstawie deklaracji PIT-11, PIT-40A/11A i PIT-8C dostarczonych przez płatnika. Przejrzysta i intuicyjna nawigacja po systemie ułatwia dokonanie zmian w formularzu lub jego akceptację. Po wysłaniu PIT należy pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru), będące formularzem potwierdzającym złożenie deklaracji. UPO warto wydrukować i przechowywać wraz z kopią deklaracji.

PIT online alternatywnie można rozliczyć przez program e-Deklaracje lub system księgowy współpracujący z aplikacją.

Rozliczenie PIT online e-Deklaracje

Platforma e-Deklaracje umożliwia złożenie przez internet deklaracji PIT, CIT, VAT i innych. Pozwala na wysłanie PIT przedsiębiorcom i osobom, które mają dochody (również dodatkowe) z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Można tego dokonać z poziomu przeglądarki internetowej lub poprzez aplikację e-Deklaracje Desktop.

Aby złożyć PIT online, należy:

  • wejść na stronę systemu e-Deklaracje,
  • wybrać odpowiedni formularz,
  • wypełnić go i podpisać danymi autoryzacyjnymi lub podpisem kwalifikowanym.

Po wysłaniu deklaracji obowiązkowo trzeba pobrać UPO i przechowywać je wraz z deklaracją przez okres 5 lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku.

Z systemem e-Deklaracje współpracuje wiele programów do księgowości online, oferujących rozliczanie PIT, dlatego nie zawsze trzeba wykonywać tę czynność bezpośrednio przez system rządowy.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat