Ile wynosi preferencyjny ZUS i kto może z niego skorzystać?

7 marca, 2023

preferencyjnego ZUS-uPreferencyjny ZUS to zniżka w obowiązkowych składkach, która przysługuje niektórym przedsiębiorcom przez okres dwóch lat. W poniższym tekście wyjaśnimy dokładnie, czym jest preferencyjny ZUS, dla kogo jest przeznaczony oraz ile wynosi. Podpowiemy też, jakich formalności należy dopełnić, aby móc z niego korzystać.

Kiedy jest ZUS preferencyjny?

Preferencyjne składki ZUS stosowane są u przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Nie musi to być pierwszy biznes danej osoby, jednak od zawieszenia lub zakończenia poprzedniej działalności musi minąć minimum 5 lat, aby móc ubiegać się o preferencyjny ZUS. Kryteria umożliwiające skorzystanie z preferencyjnej składki ZUS są bardzo proste.

Doprecyzowując kwestię preferencyjnego ZUS, warunki, jakie należy spełniać to:

  • w ciągu 60 miesięcy, czyli 5. lat przed ubieganiem się o preferencyjny ZUS nie można prowadzić działalności gospodarczej (to kryterium automatycznie spełniają osoby, które rozpoczynają swój pierwszy biznes);
  • nie można wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca był zatrudniony na umowę o pracę i wykonywał czynności wchodzące w zakres swojej nowej, własnej działalności. Warto zauważyć, że zasada ta obowiązuje tylko w przypadku współpracy opartej na umowie o pracę, ponieważ umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie lub o dzieło) nie stanowią przeszkody do korzystania z preferencyjnych składek ZUS.

Osoby stawiające pierwsze kroki w rozkręcaniu własnej działalności chętnie korzystają z możliwości opłacania obniżonych składek. Preferencyjna składka ZUS jest znacznie niższa niż koszty ponoszone w przypadku tzw. dużego ZUS-u, co przynosi nowym firmom duże oszczędności, ułatwiając rozwijanie biznesu. Dodatkowo przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek ZUS nie mają obowiązku opłacania Funduszu Pracy.

Przeczytaj też: Mały ZUS plus – co trzeba wiedzieć?

Preferencyjny ZUS – ile wynosi?

Podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. A więc ile wynosi preferencyjny ZUS w 2023 roku? Aby się tego dowiedzieć, trzeba mieć świadomość, że minimalne wynagrodzenie wzrasta dwa razy w roku: 1 stycznia oraz 1 lipca. W pierwszej połowie roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł brutto, natomiast w drugiej – 3600 zł brutto. W 2023 roku płacona na ZUS składka preferencyjna znacząco wzrasta w stosunku do poprzedniego roku, kiedy wynosiła 285,71 zł.

Preferencyjny ZUS za miesiące od stycznia do czerwca 2023 roku wynosi:

  • 331,26 zł – suma składek wliczając dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe;
  • 305,61 zł – suma składek do zapłaty bez uwzględnienia dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Preferencyjne składki ZUS za miesiące od lipca do grudnia 2023 roku wynoszą:

  • 341,72 zł – suma składek do zapłaty licząc z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe;
  • 315,26 zł – suma składek nieuwzględniająca składek chorobowych.

Preferencyjna stawka ZUS a składka zdrowotna

Należy pamiętać, że do powyższych kwot należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną. Jej wysokość zależy od wybranej przez każdego przedsiębiorcę formy opodatkowania oraz od kwoty osiąganych przychodów i dochodów. Ponadto ustalana jest jej wartość minimalna na wypadek niskich przychodów.

Jeśli masz wątpliwości, jak się rozliczać, w tym temacie pomoże ci biuro rachunkowe we Wrocławiu Małe Podatki. Podpowiedzi doświadczonych specjalistów są bardzo przydatne podczas prowadzenia własnej działalności, zwłaszcza w jej początkowej fazie.

Jak długo można opłacać ZUS na zasadach preferencyjnych?

Przedsiębiorca może korzystać z preferencyjnego ZUS przez okres 24 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym rozpoczęto wykonywanie działalności lub od zakończenia obowiązywania tzw. ulgi na start. Warto bowiem pamiętać, że po założeniu firmy można korzystać ze zwolnienia z opłacenia składek społecznych (emerytalnych, rentowych, wypadkowych i chorobowych) przez okres 6. pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach ulgi na start właściciel firmy opłaca tylko składkę zdrowotną.

Jak zacząć korzystać z preferencyjnych składek ZUS?

Bezpośrednio po rozpoczęciu działalności można skorzystać z ulgi na start lub od razu zgłosić chęć opłacania preferencyjnych składek ZUS od obniżonej podstawy. Należy wówczas złożyć formularz zgłoszeniowy w trakcie rejestracji firmy w CEIDG. Można również zgłosić się do ubezpieczeń społecznych na formularzu ZUS ZUA, który składa się do placówki ZUS w formie papierowej lub online w Programie Płatnik bądź aplikacji ePłatnik.

Kto ma prawo do preferencyjnych składek ZUS?

Obniżona opłata do ZUS – składka preferencyjna – przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą pierwszy raz działalność gospodarczą lub jeśli minęło 5 lat od zakończenia lub zawieszenia ich poprzedniej firmy. Drugim warunkiem jest niewykonywanie działalności na rzecz byłego pracodawcy, dla którego prowadziło się pracę pokrywającą się z obecnie prowadzoną działalnością. Przed przystąpieniem do preferencyjnego ZUS-u można skorzystać też z ulgi na start, czyli zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy. Nadal nie jesteś pewien czy przysługuje ci preferencyjna składka ZUS? Zgłoś się do nas, rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat