Faktura korygująca – jak prawidłowo skorygować fakturę?

17 sierpnia, 2023

Kalkulator - wyliczenie korekty fakturyFaktura korygująca to dokument korygujący błędy lub zmiany w fakturze pierwotnej. Może być wystawiona w przypadku np. błędnej ceny lub miary, udzielonego rabatu, zwrotu towarów itp. W jaki sposób ją przygotować? Jaki jest dopuszczalny termin jej wystawienia w stosunku do oryginalnej faktury? Tymi właśnie zagadnieniami zajmujemy się w poniższym tekście. Przeczytaj i dowiedz się, jak wystawić fakturę korygującą w prawidłowy sposób.

Na czym polega korekta faktury?

Czasem zdarzy się tak, że z pewnych powodów faktura będzie zawierać błędy. Choć zazwyczaj wystawia się ją przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, błędy mogą pojawić się przy wprowadzaniu ręcznym, jak również na skutek przestarzałych lub nieprawidłowych informacji w bazie danych programu. W takiej sytuacji potrzebna jest faktura korygująca. Warto zaznaczyć, że jest także inne rozwiązanie – nota korygująca do faktury. Oba dokumenty nie są jednak tym samym!

Podstawową różnicą między nimi jest podmiot uprawniony do ich wystawienia. Fakturę korygującą może wystawić sprzedawca towarów lub usług, natomiast notę korygującą może wystawić nabywca towarów lub usług. Ponadto faktura korygująca jest dokumentem księgowym, który musi być uwzględniony w rozliczeniach podatkowych, podczas gdy nota korygująca do faktury jest dokumentem informacyjnym i nie ma wpływu na rozliczenia podatkowe.

Czy można zrobić korektę do faktury? Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

Tak, można zrobić korektę do faktury. Korekta faktury jest realizowana poprzez wystawienie faktury korygującej niezwłocznie po zauważeniu błędu na fakturze lub dokonaniu zmiany danych na fakturze pierwotnej. Korekta musi być dokumentem tego samego rodzaju, co pierwotna faktura. A więc jeśli została wystawiona błędna faktura VAT, musi pojawić się faktura korygująca VAT, jeśli była to faktura bez VAT, będzie to faktura korygująca bez VAT itd.

W sytuacji, gdy faktura korygująca VAT sprawi, że podatek się obniży, jest to faktura korygująca in minus. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że: „obniżenie VAT na podstawie faktury korygującej może być dokonane w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem jednak, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługi warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Faktura korygująca in minus u nabywcy oznacza obowiązek korekty podatku naliczonego po stronie nabywcy takiej faktury. Korekta podatku powinna zostać uwzględniona w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą in minus.

Zauważmy jednak, że nie zawsze korekta wiąże się z kwotami towarów lub usług. Czasem mogło po prostu dojść do złego wpisania danych kontrahenta jak np. adres lub numer NIP. W takiej sytuacji wystawiana jest faktura korygująca dane nabywcy lub – w przypadku innych nieścisłości pozafinansowych – faktura korygująca dane formalne.

Sprawdź też: Wystawianie faktur – o czym pamiętać, jak uniknąć błędów?

Jak powinna wyglądać korekta faktury?

Faktura korygująca ma funkcję klasycznej faktury i tak samo, jak ona powinna spełnić określone wymagania formalne. Jak wystawić fakturę korygującą? Co powinna zawierać faktura korygująca? Przede wszystkim takie elementy:

  • datę wystawienia i numer kolejny;

  • numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca;

  • nazwy i identyfikatory stron transakcji;

  • nazwę/rodzaj towarów objętych korektą;

  • wskazaną kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego VAT wraz z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

  • powód korekty.

Jak powinna wyglądać prawidłowo wykonana faktura korygująca? Wzór można znaleźć na wielu stronach internetowych. A jak przeprowadzić księgowanie faktury korygującej? Faktura korygująca powinna zostać uwzględniona w ewidencji w miesiącu, w którym została wystawiona.

Gdzie znajdziesz pomoc w wystawianiu faktur korygujących?

Wyjaśniliśmy już, czym jest faktura korygująca, co to znaczy dla podatnika, gdy ją otrzyma, a także czym różni się od noty korygującej. Jeśli jednak obawiasz się, że nie jesteś w stanie wystawić prawidłowej lub też nie masz pewności co do tego, czy wystawiona przez Ciebie jest prawdziwa, warto zasięgnąć fachowej porady. W tym celu odwiedź Małe Podatki, gdzie świadczymy obsługę księgową dla firm.

Zajmujemy się nie tylko sprawami związanymi z fakturami i ich korektą, ale także obsługą kadr i płac, doradztwem, rozliczeniami itp. Wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach. Umów swoją wizytę – skontaktuj się z nami już dzisiaj!

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat