Fundusz Pracy – co to jest i kto ma obowiązek opłacania składek?

10 sierpnia, 2023

Biurko ksiegowej przy wyliczaniu skladki na fundusz pracyFundusz Pracy to fundusz celowy. Służy finansowaniu zadań polegających między innymi na promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Składki na niego płacone są przez pracodawców oraz inne jednostki organizacyjne zatrudniające pracowników. Co dokładnie ma na celu ten fundusz? Jaka jest wysokość składki i kto musi ją opłacać? Czy jest obowiązkowa? Jakiej umowy dotyczy? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Co to znaczy Fundusz Pracy?

Zacznijmy najpierw od odpowiedzi na podstawowe pytanie, a więc Fundusz Pracy – co to jest? Dokładną definicję znajdziemy na stronie rządowej, gdzie możemy dowiedzieć się, że środkami dysponuje minister właściwy do spraw pracy, a wpływy z niego pozwalają tworzyć zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, a także pokrywać koszty kształcenia zawodowego i ustawicznego. To właśnie z nich możliwy jest zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz koszty opieki nad dzieckiem i osobą zależną.

Fundusz Pracy ma kilka źródeł przychodów. Jednym z nich są obowiązkowe składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przekazywane na rachunek bankowy Funduszu Pracy. Jak czytamy na stronie ministerstwa: „Podstawę gospodarowania w trakcie roku budżetowego środkami Funduszu Pracy stanowi roczny plan finansowy Funduszu Pracy. Plan stanowi załącznik do ustawy budżetowej. Zawiera on przewidywane przychody oraz możliwe do realizacji w danym roku wydatki. Minister właściwy do spraw pracy ustala roczne limity wykorzystania środków z Funduszu Pracy dla zadań realizowanych przez powiaty ze środków przeznaczonych dla danego województwa. Zarządy województw dokonują podziału przyznanych środków w oparciu o kryteria ustalone przez sejmiki województw”.

Kto musi płacić na Fundusz Pracy?

Skoro wiemy już, czym jest Fundusz Pracy, kto płaci obowiązkowe składki na niego? Jak wspomniano wcześniej, leży to po stronie pracodawców oraz jednostek organizacyjnych, a dotyczy osób pozostających do nich w stosunku pracy lub służbowym, wykonujących pracę nakładczą, pobierających stypendia sportowe lub otrzymujących świadczenia górnicze. Składka na Fundusz Pracy jest wymagana w przypadku służb mundurowych, a także rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Dotyczy to zarówno umowy cywilnoprawnej o pracę, jak i umowy zlecenia. Fundusz Pracy nie dla wszystkich jest obowiązkowy.

Fundusz Pracy – kiedy nie płacimy? Prawo nie wymaga składek od osób pobierających zasiłek stały na podstawie przepisów o pomocy społecznej, a także świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków opiekuńczych, osób objętych ubezpieczeniem społecznym, rolników, osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński, pracowników, którzy wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego. Ostatnia kategoria pracowników zwolnionych ze składek na fundusz pracy to kobiety, które skończyły 55 lat i mężczyźni, którzy skończyli 60 lat.

Ile wynosi składka na Fundusz Pracy

Skoro już wiemy, co to jest Fundusz Pracy, teraz czas wyjaśnić, ile wynosi składka na Fundusz Pracy oraz na jakiej podstawie jest obliczana. Najpierw należy zacząć od tego, że nie płaci się jej osobno. Stanowi pewien procent wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z tego właśnie powstają środki na Fundusz Pracy. Ile procent jest to konkretnie? Zaledwie 1,00%, a więc stosunkowo niewiele.

W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA na pozycji „Zestawienie należnych składek na FP i FGŚP” oznaczony jest nie tylko Fundusz Pracy, ale również Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na który składka wynosi 1,45% podstawy wymiaru oraz Solidarnościowy, gdzie składka to 0,10% podstawy wymiaru. Składka na Fundusz Pracy powinna być obliczana łącznie ze składkami na Fundusz Solidarnościowy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazywać je w kwocie łącznej w powyższej deklaracji.

Uwaga – składka na Fundusz Pracy nie musi być opłacana, jeśli podstawa wymiaru przeliczona na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak zapewnić sobie prawidłowe wyliczenie składki na Fundusz Pracy?

Jeśli chcesz wyliczyć, ile wynosi składka na Fundusz Pracy oraz FGŚP i Solidarnościowy, warto powierzyć wykonania obliczeń profesjonalistom, dzięki czemu zyskasz pewność, że podane kwoty są prawidłowe. Takich ekspertów znajdziesz we wrocławskim biurze rachunkowym Małe Podatki.

Do skorzystania z tej oferty zachęca nie tylko szeroki zakres usług świadczonych dla przedsiębiorców, ale również to, że cennik usług księgowych jest bardzo atrakcyjny. Za wysokiej klasy obsługę nie musisz płacić dużo. Przekonaj się o tym – już dzisiaj skontaktuj się z Małymi Podatkami mailowo lub telefonicznie i umów na wizytę!

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat