Top
Strona Główna > Baza Wiedzy > Dochód, przychód i obrót – jakie są różnice?

Dochód, przychód i obrót – jakie są różnice?

księgowość07Dochód, przychód i obrót są pojęciami ściśle związanymi z prowadzeniem firmy. Każdy przedsiębiorca powinien znać różnice pomiędzy dochodem, przychodem a obrotem. Określenia te nie mogą być stosowane wymiennie, co czasami się zdarza. W tym artykule wyjaśniamy: co to jest przychód, czym jest dochód i obrót, jakie mają znaczenie i co mówią o sytuacji finansowej firmy.

Co to jest przychód?

Każdy wpływ finansowy uzyskany ze względu na prowadzoną działalność jest przychodem firmy. Przychód musi być potwierdzony dokumentem sprzedażowym – fakturą VAT, rachunkiem lub paragonem. Przychodem firmy jest również należność z tytułu wystawionego dokumentu sprzedaży, który nie został jeszcze opłacony (fakturę lub rachunek można wystawić przed otrzymaniem pieniędzy). W przypadku „vatowców” przychodem jest kwota netto na fakturze, natomiast dla firm niebędących płatnikami VAT przychodem jest kwota brutto.

Oprócz sprzedaży produktów i usług, do przychodu zaliczamy też odliczony bądź zwrócony podatek VAT, świadczenia, rzeczy i prawa o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym. Przychodem nie są natomiast kredyty firmowe i wkłady własne akcjonariuszy.

Przychód nie odzwierciedla zarobków firmy i jej sytuacji finansowej, a jedynie wskazuje wartość sprzedanych produktów i usług. O tym, jakie firma przynosi zyski, i o jej kondycji finansowej, mówi dochód. Jaka jest różnica między przychodem a dochodem?

Co to jest dochód?

O fakcie, ile firma zarabia, najlepiej świadczy dochód, czyli faktyczne zyski. To wszystkie przychody firmy po odjęciu kosztów ich uzyskania, wydatków oraz składek ZUS. Jeżeli po odjęciu kosztów od przychodów przedsiębiorca jest na plusie, wówczas mówimy o dochodzie; gdy koszty przewyższają przychody, wtedy mówimy o stracie.

Dochód dzielimy na dwie kategorie: dochód brutto i dochód netto.

  • Dochód brutto to przychód minus koszty przed opodatkowaniem. Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych, rozliczają się w skali 17% dla dochodu do 85 528 zł lub 32% dla dochodu przekraczającego 85 528 zł. Jeżeli wybrali podatek liniowy, stawka opodatkowania wynosi 19%.
  • Dochód netto to kwota po opodatkowaniu, czyli suma będąca realną wartością zysku firmy.

Co to jest obrót?

Trzecim pojęciem związanym z sytuacją finansową przedsiębiorstwa jest obrót. Przychód i obrót są terminami często mylonymi ze sobą, pomiędzy którymi istnieją znaczące różnice. Obrót to wszystkie wpływy i należności, kwoty otrzymanych zadatków, zaliczek i przedpłat minus podatek dochodowy, a także otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty, które mają wpływ na cenę produktu lub usługi. Przy obliczaniu obrotu nie bierze się pod uwagę kosztów uzyskania przychodu. Wysokość obrotu nic nie mówi o kondycji finansowej firmy i nie powinna być rozpatrywana w ten sposób.

Dochód, przychód, obrót: różnice i podsumowanie

Każdy przedsiębiorca musi znać te pojęcia, nawet jeżeli nie prowadzi osobiście księgowości, lecz zleca ją do biura rachunkowego. Dlatego w podsumowaniu przygotowaliśmy skrót różnic pomiędzy dochodem, przychodem i obrotem w pigułce:

  • Przychód – wszystkie wpływy finansowe, które generuje firma. Nie jest odzwierciedleniem sytuacji firmy, gdyż nie uwzględnia kosztów i opodatkowania.
  • Dochód – różnica pomiędzy przychodem a wydatkami firmy, dochód netto pomniejszony jest o podatek. Stanowi informację o sytuacji finansowej firmy.
  • Obrót – wpływy pomniejszone o kwotę podatku dochodowego. Nie jest odzwierciedleniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej