Dochód, przychód i obrót – jakie są różnice?

1 sierpnia, 2022

księgowość07

Dochód, przychód i obrót są pojęciami ściśle związanymi z prowadzeniem firmy. Każdy przedsiębiorca powinien znać różnice pomiędzy dochodem, przychodem a obrotem. Określenia te nie mogą być stosowane wymiennie, co czasami się zdarza. W tym artykule wyjaśniamy: co to jest przychód, czym jest dochód i obrót, jakie mają znaczenie i co mówią o sytuacji finansowej firmy.

Co to jest przychód?

Każdy wpływ finansowy uzyskany ze względu na prowadzoną działalność jest przychodem firmy. Przychód musi być potwierdzony dokumentem sprzedażowym – fakturą VAT, rachunkiem lub paragonem. Przychodem firmy jest również należność z tytułu wystawionego dokumentu sprzedaży, który nie został jeszcze opłacony (fakturę lub rachunek można wystawić przed otrzymaniem pieniędzy). Czy podatek VAT także zalicza się do przychodu? W przypadku „vatowców” przychodem jest kwota netto na fakturze, natomiast dla firm niebędących płatnikami VAT przychodem jest kwota brutto.

Oprócz sprzedaży produktów i usług, do przychodu zaliczamy też odliczony bądź zwrócony podatek VAT, świadczenia, rzeczy i prawa o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym. Przychodem nie są natomiast kredyty firmowe i wkłady własne akcjonariuszy.

Przychód nie odzwierciedla zarobków firmy i jej sytuacji finansowej, a jedynie wskazuje wartość sprzedanych produktów i usług. O tym, jakie firma przynosi zyski, i o jej kondycji finansowej, mówi dochód. Jaka jest różnica między przychodem a dochodem?

Co to jest dochód?

O fakcie, ile firma zarabia, najlepiej świadczy dochód, czyli faktyczne zyski. To wszystkie przychody firmy po odjęciu kosztów ich uzyskania, wydatków oraz składek ZUS. Jeżeli po odjęciu kosztów od przychodów przedsiębiorca jest na plusie, wówczas mówimy o dochodzie; gdy koszty przewyższają przychody, wtedy mówimy o stracie.

Dochód dzielimy na dwie kategorie: dochód brutto i dochód netto.

Dochód brutto to przychód minus koszty przed opodatkowaniem. Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych, rozliczają się w skali 17% dla dochodu do 85 528 zł lub 32% dla dochodu przekraczającego 85 528 zł. Jeżeli wybrali podatek liniowy, stawka opodatkowania wynosi 19%.

Dochód netto to kwota po opodatkowaniu, czyli suma będąca realną wartością zysku firmy.

Co to jest obrót?

Trzecim pojęciem związanym z sytuacją finansową przedsiębiorstwa jest obrót. Przychód i obrót są terminami często mylonymi ze sobą, pomiędzy którymi istnieją znaczące różnice. Przychód a obrót – różnica. Obrót to wszystkie wpływy i należności, kwoty otrzymanych zadatków, zaliczek i przedpłat minus podatek dochodowy, a także otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty, które mają wpływ na cenę produktu lub usługi. Przychód z kolei uwzględnia wszystkie wpływy, które przynosi firma. Przy obliczaniu obrotu nie bierze się pod uwagę kosztów uzyskania przychodu. Wysokość obrotu nic nie mówi o kondycji finansowej firmy i nie powinna być rozpatrywana w ten sposób.

Jak obliczyć obrót?

W celu obliczenia obrotu należy wartość brutto sprzedaży pomnożyć przez odpowiednią stawkę – 7 procent lub 22 procent. Następnie otrzymany wynik trzeba podzielić przez 107 lub 122. Od wartości sprzedaży odejmuje kwotę podatku, a od tego wyniku zależy to, czy przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku np. instalacji i korzystania przy każdej transakcji z kasy fiskalnej.

Ważną informacją, którą trzeba dodać jest to, że istnieje możliwość pomniejszenia tej sumy. Kiedy i w jakich okolicznościach można to zrobić? Dotyczy to przede wszystkim tych sytuacji, w których sprzedawca otrzymuje upusty oraz rabaty.

Rabaty mogą być udzielane zarówno na określone towary, jak i konkretne usługi. Otrzymanie rabatu na towar lub usługę zawsze należy potwierdzić.

W jaki sposób potwierdza się otrzymanie rabatu na towar lub usługę? Przedstawiając odpowiednie faktury. Pamiętaj, że obrót pomniejsza się także o wartość towarów zwróconych.

Kiedy obrót brutto jest ważny?

Co to jest obrót brutto? Pojęcie obrotu brutto występuje jedynie w przypadku, kiedy przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku płacenia podatku od towarów i usług. Obrót w kwocie brutto bierze się stąd, że podatnik nie musi odejmować VAT-u. Czynni podatnicy VAT natomiast muszą ujmować swoje obroty w kategorii netto.

Ważne: wysokość obrotu brutto może mieć duże znaczenie dla danego podmiotu gospodarczego w przypadku:

  • ubiegania się o wszelkiego rodzaju dofinansowania,
  • zabiegania o kredyt na rozwój działalności,
  • przy uczestnictwie projektach Unii Europejskiej.

Dochód, przychód, obrót: różnice i podsumowanie

Każdy przedsiębiorca musi znać te pojęcia, nawet jeżeli nie prowadzi osobiście księgowości, lecz zleca ją do biura rachunkowego. Dlatego w podsumowaniu przygotowaliśmy skrót różnic pomiędzy dochodem, przychodem i obrotem w pigułce:

Przychód – wszystkie wpływy finansowe, które generuje firma. Nie jest odzwierciedleniem sytuacji firmy, gdyż nie uwzględnia kosztów i opodatkowania.

Dochód – różnica pomiędzy przychodem a wydatkami firmy, dochód netto pomniejszony jest o podatek. Stanowi informację o sytuacji finansowej firmy.

Obrót – wpływy pomniejszone o kwotę podatku dochodowego. Nie jest odzwierciedleniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Czy wiesz już, jakie są najistotniejsze różnice między tymi pojęciami i będziesz mógł bez większego namysłu odpowiedzieć co to jest przychód? Mamy nadzieję, że po lekturze tego artykułu różnica między przychodem a dochodem stała się dla Ciebie jasna. Pamiętaj, że przychód ani obrót w żadnym wypadku nie mogą być podstawą do oceny kondycji finansowej, w jakiej znajduje się firma. Dlaczego? Ponieważ ani obrót, ani przychód nie biorą pod uwagę kosztów, które musiały być poniesione na ich osiągnięcie. A z ugruntowaną już wiedzą na temat tego co to jest dochód, można śmiało powiedzieć, że to właśnie on ujmuje już wszelkie wydatki. Dopiero po dokładnym odliczeniu przez księgowego lub biuro rachunkowe podatku dochodowego można więc dowiedzieć się jaki zysk został osiągnięty.

Lepiej nie ryzykuj niewiedzą

Brak świadomości co to jest obrót, a w wielu sytuacjach także dodatkowo brak wiedzy o tym, czym różni się przychód od dochodu, skutkuje niestety nieprawidłowymi wyliczeniami i złą interpretacją tego, jakie wyniki osiąga przedsiębiorstwo. W takim wypadku może dojść do wielu nieporozumień na etapie tworzenia m.in. rozmaitych prognoz na przyszłość czy też w czasie dokonywania analiz skuteczności wielu działań firmy. Wszystko to może doprowadzić do błędnych decyzji opartych na źle dobranych danych. Aby zarówno przedsiębiorca, jak i wszyscy jego współpracownicy mieli odpowiednią wiedzę w tym zakresie, warto regularnie przeprowadzać szkolenia lub też motywować pracowników, aby doszkalali się samodzielnie. Z pewnością wszystko to zapobiegnie myleniu tych pojęć w przyszłości i ułatwi komunikację na linii przedsiębiorca – księgowy lub biuro rachunkowe. Nie raz otrzymywaliśmy zapytania od klienta dotyczące przychodów, podczas gdy w trakcie rozmowy okazywało się, że miał jednak na myśli dochód. Pamiętaj więc, że przychód nie jest w żadnym wypadku zyskiem z prowadzenia danej działalności. Nawet przy bardzo wysokiej wartości przychodów może okazać się, że przedsiębiorstwo poniosło stratę.

Aby zachować należyty porządek w dokumentach firmowych zaświadczających o przychodach, obrocie czy dochodach Twojego przedsiębiorstwa bardzo ważna jest przede wszystkim profesjonalna i niezawodna obsługa księgowa. Jeżeli zależy Ci na dobrze prowadzonej dokumentacji firmowej i nie chcesz bać się ewentualnej kontroli urzędu skarbowego, to zgłoś się do wrocławskiego biura rachunkowego Małe Podatki.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat