Czym jest oszustwo podatkowe?

24 grudnia, 2021

Oszustwo podatkowe – przykładyCzy przez oszustwo podatkowe można rozumieć tylko umyślne uchylanie się od opodatkowania? Poznaj pełną definicję i dowiedz się jakie są rodzaje oszustw podatkowych. Czy za uchylanie się od płacenia podatków grozi kara pozbawienia wolności?

Oszustwa podatkowe – definicja

Uchylanie się od opodatkowania lub celowe działania, które mają zmniejszyć wysokość podatków to najprostsza definicja oszustwa podatkowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że musi to być zachowanie umyślne. Nie należy więc mylić nieumyślnie popełnionego błędu z podstępnym działaniem przestępczym, które ma na celu uniknięcie płacenia części lub całości podatku. Kraje będące członkami Wspólnoty Europejskiej zaliczają oszustwa podatkowe do katalogu przestępstw gospodarczych.

Polskie prawo karne skarbowe przypisuje pojęcie oszustwa różnym typom przewinień. Należą do nich np.:

  • nieterminowe płacenie podatków,
  • wyłudzenia zwrotu podatków,
  • zatajenie prawdy lub podanie nieprawdziwych informacji w deklaracji lub oświadczeniu podatkowym,
  • uchylanie się od opodatkowania.

Oszustwo podatkowe – przykłady

Co najczęściej stwierdza się jako nieprawidłowości w podatku od towarów i usług?

  • Przykładowo sprzedaż ze stawką 0 lub 8% zamiast 23%, co skutkuje zaniżeniem zobowiązania podatkowego. Robi się to zwykle z nadzieją, że żaden organ podatkowy tego nie sprawdzi.
  • Jako popularny przykład oszustwa podatkowego może posłużyć także usuwanie lub ukrywanie dokumentów sprzedaży, zawyżanie wartości sprzedaży eksportowej lub pozorowanie transakcji eksportowanych w celu otrzymania przywilejów, które są związane ze stawką 0%.

Oczywiście lista wykroczeń, które uznaje się za oszustwa podatkowe jest bardzo długa. Ordynacja podatkowa jasno rozgranicza to, co jest dozwolone w obchodzeniu przepisów z tym, co podlega już niestety odpowiedzialności karno-skarbowej. Organy podatkowe funkcjonują jednak w taki sposób, aby maksymalnie wyeliminować możliwość dokonywania wszelkich oszustw podatkowych.

Aby uniknąć błędów podatkowych, zawsze warto skonsultować się z zaufanym biurem rachunkowym Małe Podatki, które zapewnia pełną obsługę księgową, kadrowo-płacową oraz doradczą. A o tym, czy warto zlecać outsourcing księgowości przeczytasz w tym artykule.

Oszustwa podatkowe – kara

Za umyślne uchylanie się od płacenia podatków lub podawanie nieprawdziwych informacji organom podatkowym może grozić kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności. Są też przypadki, w których stosuje się obie te kary łącznie. Przykładowo podatnik, który dopuścił się oszustwa podatkowego (czyli np. świadomie przedstawił deklarację podatkową, w której podaje nieprawdę lub zataja istotne fakty, co skutkuje uszczupleniem podatku, który ma zapłacić) podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych i/lub karze pozbawienia wolności. Nawet jeśli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest niskiej wartości, to sprawca i tak podlega karze grzywny w wysokości 720 stawek dziennych. Jednak jak głosi kodeks karny skarbowy (Art. 56):

Ҥ 3.

Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”

Warto też zwrócić uwagę na paragraf nr 4:

Ҥ 4.

Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego.”

Pamiętaj, że oszustwa podatkowe nie są nieświadomymi błędami, które mogą przydarzyć się każdemu przedsiębiorcy. Są to działania umyślne, często wcześniej dobrze zaplanowane. Przestępcom podatkowym zależy na dużych sumach (czasem nawet na wielomilionowych kwotach), które mogą osiągnąć dopuszczając się różnego rodzaju oszustw podatkowych. Stoją za tym zorganizowane grupy, które posiadają sieć dobrze rozbudowanych powiązań osobowych i gospodarczych.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat