Na czym polega audyt podatkowy?

22 grudnia, 2021

Co daje audyt podatkowyAudyt podatkowy pozwala przedsiębiorcy określić w jakim punkcie rozwoju znajduje się jego firma – czy jest prawidłowo rozliczana i nie ma w jej obrębie zagrożeń, wynikających na przykład z błędów księgowych, niepełnych rozliczeń podatkowych czy nieścisłości prawnych. Na czym polega audyt podatkowy i dlaczego warto się na niego zdecydować?

Audyt podatkowy– co to jest?

Audyt podatkowy to usługa polegająca na kompleksowym sprawdzeniu działalności firmy pod względem prawidłowości rozliczeń księgowych. Ocenie podlegają między innymi: zgodność z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej, terminowość, deklaracje i rozliczenia podatkowe oraz ogólna sytuacja zakupowa i sprzedażowa przedsiębiorstwa. Podczas audytu podatkowego często też określane są zalecane kroki, mające na celu wdrożenie usprawnień i optymalizację procesów rozliczeniowych czy polityki podatkowej.

Na czym polega audyt podatkowy?

Podczas przeprowadzania audytu podatkowego specjalnie uprawnione do tego osoby z zewnętrznej firmy analizują dokumenty źródłowe, na podstawie których obliczane są zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa. Sprawdzeniu podlegają między innymi faktury, umowy handlowe, ewidencje czy księgi wieczyste. Zakres, szczegółowość oraz czas trwania audytu podatkowego zależą od indywidualnych ustaleń z klientem, opartych o jego potrzeby i oczekiwania. Oferta biur rachunkowych jest też różna – przykładowo w firmie Małe Podatki klient może też skorzystać z usługi doradztwa księgowego, finansowego czy kadrowo-płacowego. Po zakończonym audycie otrzymuje się szczegółowy raport, opisujący wszelkie zauważone błędy, nieścisłości czy uchybienia wraz z oceną potencjalnych zagrożeń i z propozycjami możliwych do wdrożenia (i zalecanych przez audytora) działań naprawczych.

Co daje audyt podatkowy?

Audyt podatkowy pomaga określić, na ile przedsiębiorstwo działa w zakresie księgowym prawidłowo, a jakie elementy wymagają zmiany bądź poprawy. Doświadczeni specjaliści tworzą też plany rekomendacji, które mają na celu zlikwidowanie błędów bądź udoskonalenie obecnych procesów wewnętrznych w firmie klienta.

Audyt finansowy i podatkowy – korzyści

Z przeprowadzenia profesjonalnego audytu finansowego i podatkowego przedsiębiorca ma wiele różnych korzyści. Do najważniejszych z nich zalicza się:

  • Możliwość legalnego uniknięcia odpowiedzialności podatkowej, wynikającej z wykrytych podczas kontroli Urzędu Skarbowego (lub przed nią) błędów i uchybień;
  • Bezpieczeństwo podatkowe w rozumieniu firmy klienta jako podatnika;
  • Dokładną analizę i ocenę poprawności prowadzonych działań podatkowych i księgowych;
  • Badanie prawidłowości obliczania wysokości zobowiązań podatkowych i ewentualne wskazanie mechanizmów naprawczych;
  • Wsparcie wewnętrznego działu księgowości w ocenie prowadzonych działań;
  • Poznanie rekomendacji i propozycji czynności naprawczych oraz uzupełniających sprawozdania i deklaracje podatkowe oraz księgowe;
  • Wdrożenie rozwiązań umożliwiających uniknięcie kar finansowych związanych z nieprawidłowymi rozliczeniami bądź deklaracjami podatkowymi.

Kto powinien zdecydować się na przeprowadzenie audytu podatkowego?

Audyt finansowy i podatkowy może mieć realny wpływ na sytuację ekonomiczną firmy, możliwości jej rozwoju oraz optymalizację procesów wewnętrznych. Na profesjonalny audyt podatkowy (przeprowadzony przez doświadczonych specjalistów) może zdecydować się tak naprawdę każdy przedsiębiorca, ponieważ niezależnie od tego, jakiego charakteru prowadzi działalność, to sprawdzenie i ocena prawidłowości wykonywania zobowiązań podatkowych może realnie przyczynić się do poprawy sytuacji firmy.

Ujawnienie ewentualnych problemów, błędów czy nieścisłości w zakresie księgowości danego przedsiębiorstwa może stać się okazją nie tylko do naprawy tych uchybień, ale też do poszerzenia i optymalizacji prowadzonych dotychczas działań. Można zatem powiedzieć, że przemyślane i odpowiedzialne zarządzanie finansami firmy jest kluczem do jej sukcesu. Często audyt podatkowy pomaga też przedsiębiorcy nakreślić plan efektywnego rozwoju na kolejne lata.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat