Brutto, netto – co to znaczy, różnice w pojęciach

28 lutego, 2022

Przeliczanie brutto na netto Określenia brutto, netto są powszechnie znane, ale nie każdy wie, co dokładnie oznaczają oraz w jakich sytuacjach się ich używa. W poniższym tekście wyjaśniamy co to jest brutto i netto oraz jak te określania powinni postrzegać przedsiębiorcy.

Co to jest netto i brutto?

Określenia brutto i netto odnoszą się do wartości danego towaru lub usługi (mogą określać też wagę), wskazują jednak różne dane. Wyjaśniając najogólniej: netto to kwota bez żadnych obciążeń, a brutto to ta sama kwota oraz ciążące na niej dodatkowe wartości (między innymi podatek czy w przypadku wagi produktu ciężar opakowania – w tym tekście będziemy się jednak skupiać na kwestiach finansowych).

Z tymi pojęciami ludzie spotykają się najczęściej przy negocjowaniu umowy o pracę, gdzie między brutto a netto różnice mają znaczący wpływ na kwotę, jaka ostatecznie wpływa na ich konta. Księgowość każdego pracodawcy musi brać pod uwagę różnice w składkach odprowadzanych na rzecz poszczególnych pracowników oraz być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi. Umożliwia to współpraca z biurami podatkowymi, takimi jak biuro księgowe Małe Podatki.

Brutto a netto – różnice

W przypadku zakupu towaru bądź usługi różnicą pomiędzy kwotą brutto a netto jest podatek VAT. By lepiej zrozumieć tę zależność warto znać definicje brutto i netto.

Co to jest brutto?

Pojęcie brutto określa ogólną, całościową wartość danego towaru bądź usługi, łącznie ze wszystkimi obciążeniami, na które (w zależności od podmiotu) mogą składać się na przykład: podatek VAT, cło, akcyza lub w przypadku wynagrodzenia za wykonaną pracę – składki na ZUS (emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz zdrowotne. Odpowiednie potrącenia wykonuje księgowość pracodawcy.

Co to jest netto?

Określenie netto oznacza wartość towaru, usługi bądź wysokość wynagrodzenia bez uwzględnienia kwoty obowiązującego podatku i odprowadzanych składek.

Co jest na rękę: brutto czy netto?

W przypadku wynagrodzenia za wykonywaną pracę, dla pracownika najważniejsza jest kwota netto – to jej równowartość otrzymuje wraz z końcem każdego okresu rozliczeniowego (potocznie kwota na rękę). Dla pracodawcy ważniejsza jest natomiast kwota brutto, ponieważ zawiera składki, jakie w imieniu pracownika musi odprowadzić.

Schematycznie zależność przedstawić można w ten sposób: brutto = netto + określone prawem obciążenia podatkowe.

Przeliczanie brutto na netto

Chcąc określić, na czym polega przeliczanie brutto na netto, należy zwrócić uwagę, że w przypadku towarów czy usług stawki VAT są różne, a przy rozważaniu na temat wynagrodzenia pracowników inne zasady stosuje się rozliczając umowę o dzieło, zlecenie i pracę, a także współpracę z osobami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze.

W przypadku wynagrodzeń pracowników z tytułu umowy o pracę, na kwotę brutto ma wpływ między innymi wiek pracownika (osoby do 26 roku życia objęte są zwolnieniem z podatku – tzw. „PIT dla młodych”), miejsce zamieszkania, a od 2022 r., w związku z Polskim Ładem, również ulga dla klasy średniej czy dany próg podatkowy. Zasady rozliczeń są różne w zależności od typu umowy. W przypadku umowy zlecenie i o dzieło istotne są na przykład koszty uzyskania przychodu czy uczestnictwo w PPK. Przeliczanie brutto na netto na fakturze, a więc w przypadku rozliczeń za zakup towarów lub usług, zależny jest od stawki VAT dla danej grupy.

Biuro księgowe Małe Podatki oferuje pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu księgowości firmy, pilnując, aby rozliczenia z pracownikami oraz wszelkie obowiązki podatkowe wykonywane były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Współpraca z profesjonalnym biurem daje gwarancję zabezpieczenia finansów firmy oraz zdejmuje z przedsiębiorcy konieczność orientowania się w częstych zmianach prawa podatkowego.

Brutto i netto w biznesie

W przypadku zakupu towarów lub usług konsument płaci kwotę brutto, natomiast przedsiębiorca najczęściej ponosi koszty netto. Dzieje się tak dlatego, że po zakupie dóbr na rzecz prowadzonej firmy, przedsiębiorca ma możliwość odliczenia kwoty VAT widniejącej na fakturze – końcowo ponosi więc jedynie koszty netto. Warto podkreślić, że taką możliwość mają jedynie czynni podatnicy VAT.

Początkujący przedsiębiorca, aby zrozumieć jak rozumieć brutto i netto w biznesie, powinien też znać rozróżnienie przychodu i dochodu. Każdy wpływ finansowy na rzecz firmy musi mieć potwierdzenie w wystawionej fakturze VAT, czyli dokumencie sprzedażowym – stanowi to przychód przedsiębiorstwa. Nie odzwierciedla on jednak zarobków danego biznesu, ponieważ nie uwzględnia poniesionych kosztów – to pokazuje dochód. Dzieli się go na dochód przed opodatkowaniem, czyli brutto i netto (po opodatkowaniu), który jest realnym zyskiem przedsiębiorstwa.

Dbanie o poprawność w prowadzonej w firmie księgowości oferuje biuro księgowe Małe Podatki, które nie tylko zapewnia odpowiednią obsługę podatkową dużym przedsiębiorcom, ale także małym i średnim firmom, w których ważne jest także np. rozdzielenie budżetu prywatnego od służbowego.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat