Co to jest cash flow? Najważniejsze informacje o rachunku przepływów pieniężnych

23 lutego, 2024

Sprawozdanie finansowe, które dostarcza podstawowych informacji o stanie finansów przedsi─Öbiorstwa, dzieli si─Ö na dwa elementy. S─ů to bilans zysków i strat, a tak┼╝e cash flow. Rachunek przep┼éywów pieni─Ö┼╝nych pomaga zarz─ůdza─ç firm─ů oraz stanowi cenne ┼║ród┼éo danych dla potencjalnych inwestorów czy partnerów biznesowych. Dlatego te┼╝ warto dowiedzie─ç si─Ö wszystkiego o cash flow. Co to jest rachunek przep┼éywów pieni─Ö┼╝nych, jak go obliczy─ç i przeanalizowa─ç? Wyja┼Ťniamy w poni┼╝szym tek┼Ťcie.

Cash flow – co to jest?

Poza rachunkiem zysków i strat jednym z elementów sprawozdania finansowego jest cash flow. Definicja okre┼Ťla tak rachunek przep┼éywów pieni─Ö┼╝nych zawieraj─ůcy ┼║ród┼éa finansowania przedsi─Öbiorstwa oraz ich wykorzystanie. Cash flow pozwala ustali─ç warto┼Ť─ç gotówki posiadanej przez firm─Ö, a tak┼╝e ┼║ród┼éa jej pozyskania oraz sposób zagospodarowania. Uwzgl─Ödnia wy┼é─ůcznie rzeczywiste przep┼éywy pieni─Ö┼╝ne, co nale┼╝y rozumie─ç przez zestawienie wp┼éywów i wydatków oraz ich rozdzielenie na dzia┼éalno┼Ť─ç inwestycyjn─ů, finansow─ů, jak te┼╝ operacyjn─ů. Wska┼║niki, które opieraj─ů si─Ö na cash flow, s─ů niezwykle precyzyjne, dzi─Öki czemu umo┼╝liwiaj─ů dok┼éadne i rzetelne ocenienie sytuacji finansowej firmy.

Kto korzysta z cash flow? 

Spó┼éki akcyjne, fundusze inwestycyjne, banki i podmioty wymienione w art. 64 ustawy o rachunkowo┼Ťci maj─ů obowi─ůzek sporz─ůdzania cash flow. Co to znaczy w praktyce? Rachunek przep┼éywów pieni─Ö┼╝nych dotyczy firm, które w danym roku obrotowym spe┼éni┼éy poni┼╝sze warunki:

 • zatrudnienie ┼Ťrednioroczne na pe┼éen etat wynios┼éo co najmniej 50 osób;
 • suma aktywów bilansu by┼éa równa warto┼Ťci co najmniej 2,5 mln euro w polskiej walucie (na koniec roku obrotowego);
 • przychody netto pochodz─ůce ze sprzeda┼╝y produktów i towarów oraz operacji finansowych by┼éy równe co najmniej 5 mln euro w polskiej walucie (w danym roku obrotowym).

Z obowi─ůzku sporz─ůdzania cash flow zwolnione s─ů natomiast ma┼ée i ┼Ťrednie firmy. Cz─Östo jednak si─Ö na to decyduj─ů, poniewa┼╝ analiza rachunku przep┼éywów pieni─Ö┼╝nych dostarcza cennych informacji o stanie finansowym przedsi─Öbiorstwa.

Z czego sk┼éada si─Ö cash flow? 

Trzy elementy sk┼éadaj─ů si─Ö na cash flow. Co to jest?

 1. Przep┼éywy netto pochodz─ůce z dzia┼éalno┼Ťci operacyjnej, która przynosi przychody (mi─Ödzy innymi wp┼éywy ze sprzeda┼╝y produktów, us┼éug, towarów).
 2. Przep┼éywy pochodz─ůce z dzia┼éalno┼Ťci finansowej, maj─ůce wp┼éyw na zmiany takie jak spadek czy wzrost w obr─Öbie struktury kapita┼éu w┼éasnego, a tak┼╝e zad┼éu┼╝enia jednostki, na przyk┼éad po┼╝yczki i kredyty.
 3. Przep┼éywy pochodz─ůce z dzia┼éalno┼Ťci inwestycyjnej daj─ůce mo┼╝liwo┼Ť─ç wygenerowania zysków, na przyk┼éad kupno i sprzeda┼╝ aktywów trwa┼éych. 

Jak si─Ö liczy cash flow?

S─ů dwa sposoby na okre┼Ťlenie cash flow: metoda po┼Ťrednia i bezpo┼Ťrednia. To, jaka metoda sporz─ůdzania rachunku przep┼éywów pieni─Ö┼╝nych zostanie wykorzystana, zale┼╝y od indywidualnych preferencji przedsi─Öbiorcy oraz wiedzy ksi─Ögowej, która w pierwszym przypadku jest wymagana w wi─Ökszym stopniu, a w drugim w mniejszym. Oczywi┼Ťcie rachunek przep┼éywów pieni─Ö┼╝nych krok po kroku zawsze mo┼╝e sporz─ůdzi─ç profesjonalista. Nasze biuro rachunkowe we Wroc┼éawiu ┼Ťwiadczy takie us┼éugi, dlatego zapraszamy do skorzystania z oferty. Tymczasem wró─çmy do odpowiedzenia na pytanie, jak obliczy─ç cash flow? Wzór nie jest w tym celu potrzebny – wystarczy skorzysta─ç z jednej z poni┼╝szych metod:

 • rachunek przep┼éywów pieni─Ö┼╝nych – metoda po┼Ťrednia polega na wskazaniu g┼éównych kategorii otrzymanych lub zap┼éaconych ┼Ťrodków pieni─Ö┼╝nych (brutto);
 • rachunek przep┼éywów pieni─Ö┼╝nych – metoda bezpo┼Ťrednia odnosi si─Ö do zysku lub straty skorygowanej o: 
 1. skutki transakcji bezgotówkowych;
 2. rozliczenia mi─Ödzyokresowe bierne i czynne, zwi─ůzane z przesz┼éymi, lub przysz┼éymi p┼éatno┼Ťciami lub wp┼éywami ┼Ťrodków pieni─Ö┼╝nych;
 3. koszty i przychody powi─ůzane z cash flow pochodz─ůcym z dzia┼éalno┼Ťci inwestycyjnej lub finansowej.

Cash flow – przyk┼éad analizy

Poszczególne obszary dzia┼éalno┼Ťci znajduj─ůce si─Ö w rachunku przep┼éywów pieni─Ö┼╝nych mog─ů by─ç dodatnie lub ujemne. Co oznacza ujemny cash flow? W dobrze prosperuj─ůcym przedsi─Öbiorstwie saldo przep┼éywów gotówki pochodz─ůcej z dzia┼éalno┼Ťci operacyjnej jest dodatnie. Je┼Ťli pojawiaj─ů si─Ö ujemne przep┼éywy z dzia┼éalno┼Ťci operacyjnej, prawdopodobnie ┼Ťwiadczy to o przej┼Ťciowych b─ůd┼║ trwa┼éych problemach finansowych firmy.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj si─Ö z nami ju┼╝ dzi┼Ť.
┬ę Ma┼ée Podatki

design by Proformat