Jak przeprowadzić remanent w firmie?

5 marca, 2024

Jednym z obowiązków przedsiębiorców rozliczających się na podstawie KPiR jest sporządzenie remanentu na końcu roku podatkowego. Stanowi on spis towarów przeznaczonych na sprzedaż, które firma posiada w dniu przeprowadzania remanentu. Sprawdź, kiedy dokładnie powinien zostać przeprowadzony spis z natury i jak zrobić go prawidłowo.

Co to jest remanent?

Remanent to czynność polegająca na spisaniu faktycznej ilości towarów, które są własnością przedsiębiorstwa. Ich stan musi zostać także porównany z zapisami w dokumentacji księgowej oraz ewidencji prowadzonej przez przedsiębiorcę. Dodatkowo, w remanencie umieszczona jest nie tylko ilość posiadanych towarów, ale również ich wartość.

Obowiązek przeprowadzenia remanentu w firmie wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku. Dotyczy on wszystkich przedsiębiorców prowadzących księgowość na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Głównym celem spisu z natury jest ustalenie wysokości rzeczywistego dochodu osiągniętego przez daną firmę.

Dochód obliczany jest poprzez zestawienie dwóch kwot: znajdujących się na remanencie końcowym i początkowym.

Co to jest spis z natury?

Spis z natury to ogólna nazwa dla procesu, który może obejmować różne typy inwentaryzacji, w tym właśnie wyżej opisany remanent. Spis z natury to proces sporządzania dokładnego wykazu towarów, surowców, materiałów oraz innych aktywów przedsiębiorstwa, które znajdują się fizycznie w magazynie lub na terenie firmy. Może być on wykonywany na różnych etapach działalności, nie tylko na koniec roku podatkowego, jak to ma miejsce w przypadku remanentu. W skrócie remanent jest jednym z rodzajów spisu z natury, który ma szczególne znaczenie w kontekście zakończenia roku podatkowego i rozliczeń podatkowych danego przedsiębiorstwa. Do kwestii związanych ze spisem z natury nawiążemy jeszcze w dalszej części artykułu, tymczasem odpowiemy na najczęściej zadawane pytania o remanent.

Kiedy przeprowadzić remanent?

Remanent jest dokumentem, który zamyka rok podatkowy w Księdze Przychodów i Rozchodów. Z reguły wykonuje się go więc 31 grudnia – nie jest to jednak sztywna data. Spis z natury może być wykonany wcześniej. Należy wówczas pamiętać, że przedsiębiorca nie może sprzedawać, ani kupować towarów przed rozpoczęciem nowego roku.

Warto jednocześnie pamiętać, że remanent w firmie wykonany na koniec roku jest jednocześnie remanentem początkowym nowego roku – otwiera on nowy okres podatkowy.

Koniec grudnia to moment, w którym wykonanie remanentu jest obowiązkowe. Przedsiębiorcy mogą jednak taki spis wykonywać również na koniec każdego miesiąca lub kwartału. Co ważne, o tym fakcie, ani o otrzymanych wynikach, nie muszą powiadamiać Urzędu Skarbowego.

Zobacz również: czym powinno charakteryzować się dobre biuro rachunkowe?

Według zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów przytoczonego wcześniej remanent w firmie wykonuje się jeszcze w kilku przypadkach:

  • przy zmianie wspólnika,
  • przy zmianach w proporcji udziałów wśród właścicieli,
  • przy likwidacji działalności gospodarczej.

Obowiązek ten dotyczy również sytuacji, kiedy firma traci prawo do opodatkowania działalności zryczałtowanymi formami opodatkowania.

Co zawiera remanent?

Już wiesz, co to jest remanent. Pora ustalić, jakie składniki wchodzą w jego skład.

Kwestia tego, jakie towary muszą zostać uwzględnione podczas remanentu stanowi dla przedsiębiorców spore wyzwanie. Obowiązujące przepisy nie pozostawiają jednak wątpliwości. W skład tego rodzaju spisu z natury wchodzą towary, które są przeznaczone do sprzedaży, a także materiały wykorzystywane do przygotowania i wyprodukowania towarów. W rzeczywistości są to więc:

  • towary i produkty przygotowane do sprzedaży,
  • półwyroby częściowo przygotowane do sprzedaży,
  • surowce i materiały przeznaczone do produkcji wyrobów, które stanowią ich podstawowe składniki,
  • odpady oraz braki, w tym wadliwe produkty i zniszczone surowce.

Jak widać, w skład remanentu nie wchodzą środki trwałe, które stanowią wyposażenie firmy – na przykład samochody, meble i sprzęt IT.

Remanent zerowy – co to jest?

Zdarzają się firmy, w której stan remanentu na koniec roku wynosi zero. Z taką sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy przedsiębiorstwa nie zajmuje się wytwarzaniem, ani sprzedażą produktów – a na przykład działalnością usługową.

Co istotne, nawet takie przedsiębiorstwa zobowiązane są do przygotowania specjalnego dokumentu i dołączenia go do Księgi Przychodów i Rozchodów z datą 31 grudnia.

Sprawne przeprowadzenie remanentu – jak to zrobić?

O ile przeprowadzenie remanentu w małej firmie nie powinno być zbyt trudne, o tyle przeprowadzenie spisu w średniej wielkości przedsiębiorstwie może stanowić już spore wyzwanie. W obu przypadkach należy rozważyć zamknięcie sklepu lub chwilowo zawiesić sprzedaż. W ten sposób spis dokonany zostanie zgodnie ze stanem faktycznym. Pojawiające się w międzyczasie transakcje sprzedaży powodowałyby zmiany w stanie magazynowym, co doprowadziłoby do niemałego chaosu.

Kto musi przeprowadzić spis z natury?

Arkusze spisu z natury muszą być sporządzane przez przedsiębiorców, którzy rozliczają się według zasad ogólnych oraz podatku liniowego. Jednak podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu są zwolnieni z tego obowiązku. Oczywiście arkusz spisu z natury nie musi być wypełniany również, jeśli dana działalność nie obejmuje prowadzenia magazynu z fizycznymi zapasami. Czyli firm, które nie posiadają na stanie zapasów towarów, surowców i materiałów nie będzie dotyczył spis z natury. Przykład takich firm to przedsiębiorstwa świadczące usługi doradcze, edukacyjne, informatyczne itp.

Co wpisać do spisu z natury?

Do spisu z natury należy wpisać stan produktów firmy. Arkusz spisu z natury (pdf lub w formacie docx) musi zawierać liczby, które precyzyjnie odzwierciedlają rzeczywisty stan towarów, które podlegają spisowi. Czy spis z natury to druk stanów produktów? Niestety sam druk nie wystarczy, ponieważ jeśli zależy nam, aby spis z natury odpowiadał stanowi faktycznemu, należy jeszcze fizycznie sprawdzić, ile jest poszczególnych produktów i w jakim są stanie. Arkusz spisu z natury, którego wzór bez problemu znajdziesz w sieci, zawiera m.in. pola na wpisanie nazwy lub numeru pola spisowego, przedmiotu spisu, osoby odpowiedzialnej materialnie, a także imion i nazwisk innych osób obecnych przy spisie. Arkusz spisu z natury (excel) to też odpowiednie rubryki, które zawierają np. miejsce na wpisanie symbolu indeksu lub kodu, nazwy składnika, ilości ustalonych podczas spisu, ceny jednostkowe o wartość w złotówkach. Można też dodać uwagi, o ile wymaga ich spis z natury. Wzór, na którym warto się opierać najlepiej pozyskiwać ze źródeł, jakimi są np. wydawnictwa podatkowe. Wówczas masz pewność, że taki spis z natury (druk pdf lub w formacie docx) jest aktualny i zgodny z obowiązującymi w danym roku przepisami.

Jak sporządzić zerowy spis z natury?

Aby sporządzić zerowy spis z natury, można pobrać wzór, który zawiera oświadczenie, że wartość spisu z natury na dany dzień wynosi zero złotych. Warto pamiętać, że nie ma możliwości zignorowania go ani zastosowania żadnego zwolnienia od jego przeprowadzenia. W takich przypadkach spis z natury pozostanie pusty, a jego obecność musi zostać odnotowana w księdze przychodów i rozchodów. Jednakże nie będzie miało to żadnego wpływu na roczne rozliczenie podatkowe. Sporządzenie zerowego spisu z natury jest konieczne w przypadku, gdy firma nie posiada fizycznych zapasów na koniec okresu sprawozdawczego, ale nadal jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji. Sporządzenie zerowego spisu z natury jest istotnym krokiem w prowadzeniu dokumentacji firmowej, nawet jeśli nie ma fizycznych zapasów do zarejestrowania. Zapewnia to kompletność i dokładność danych księgowych oraz gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

W razie jakichkolwiek pytań na temat spisu z natury, czy remanentu Biuro Rachunkowe Małe Podatki pozostaje do dyspozycji. Nasi księgowi pomogą w sporządzeniu remanentu oraz udzielą wsparcia w zakresie rozliczeń podatkowych. Skorzystaj z usług naszego biura księgowego we Wrocławiu, aby mieć pewność, że Twoja firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i uniknąć ryzyka ewentualnych nieprawidłowości księgowych. Serdeczne zapraszamy do kontaktu.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat