Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

26 października, 2023

Rozliczenia kosztów na kalkulatorzeW księgowości znany jest termin „rozliczenia międzyokresowe bierne”. Co oznacza to określenie? Czym różnią się rozliczenia międzyokresowe czynne od biernych? Gdzie można umieścić w bilansie rozliczenia międzyokresowe bierne? Czy rozliczenia międzyokresowe są zobowiązaniami? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym tekście. Przeczytaj i dowiedz się wszystkiego, co trzeba wiedzieć na temat rozliczeń międzyokresowych.

Co to jest bierne rozliczenie międzyokresowe?

W księgowości jako rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne uznaje się wszystkie kwoty kosztów ujętych w kosztach bieżącego okresu sprawozdawczego, ale jeszcze nieponiesione. Innymi słowy – są to oszacowane w sposób wiarygodny wydatki wynikające ze zobowiązań na rzecz pracowników (np. wypłaty) oraz osób nieznanych, których koszt można jednak oszacować (np. podwykonawcy). Ponadto bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów to także świadczenia na rzecz jednostki wynikające z wykonanych działań kontrahentów.

W przypadku gdy rozliczenia międzyokresowe bierne zostaną oszacowane w sposób niewłaściwy, mogą wyglądać na oszustwo podatkowe, dlatego warto powierzyć ich sporządzenie zaufanemu księgowemu. Jeśli chcesz rozliczyć je samodzielnie, dokładną definicję wraz z informacjami o dopuszczalnych operacjach znajdziesz w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6. Liczne pokazujące bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów przykłady można znaleźć także na stronach poświęconych zagadnieniom rachunkowości.

Jak księgować rozliczenia międzyokresowe bierne?

Skoro już znasz podstawy do wyliczeń, pozostaje pytanie: gdzie powinny być księgowane rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne? Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmuje się po stronie Ma na koncie 64-1 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne, zakładowego planu kont.

Pamiętaj, że rozliczenia międzyokresowe bierne powinny być księgowane w zależności od rachunku kosztów. Najpowszechniejszy to układ kont zespołu 4 („Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”), spotyka się także ewidencję tych kosztów w układzie kont zespołu 5 („Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”).

Gdzie w bilansie rozliczenia międzyokresowe bierne?

Jak w prawidłowy sposób powinny być zamieszczone bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie? Wyjaśnia to ustawa o rachunkowości, wskazująca na umieszczanie ich po stronie pasywów. Jednak uwaga – rozliczenia międzyokresowe bierne w bilansie powinny mieć wyodrębnioną ujemną wartość firmy oraz ujęte rozliczenia długo- i krótkoterminowe jako „Inne rozliczenia międzyokresowe”. W tym drugim przypadku należy uwzględnić wszystkie tytuły podlegające zarachowaniu w ciągu dwunastu miesięcy od dnia sporządzenia bilansu.

Jeśli prowadzi się firmę sporządzającą bilans zgodnie ze wskazówkami w załączniku nr 4, wówczas rozliczenia międzyokresowe bierne w bilansie trafiają do pozycji B, czyli „zobowiązania i rezerwy na zobowiązania”. Firmy działające zgodnie z łącznikami 5 i 6 wpisują pasywa do rubryki „Rozliczenia międzyokresowe”. Tak właśnie powinny wyglądać rozliczenia międzyokresowe bierne – przykład takich rozwiązań to wspomniane wcześniej rozliczenia z podwykonawcami.

Czym różnią się rozliczenia międzyokresowe czynne od biernych?

Rozliczenia międzyokresowe bierne to nie wszystkie, jakie mogą zostać ujęte w bilansie. W księgowości rozróżniamy dwa rodzaje takich operacji – obok biernych mamy również aktywne. Czym różnią się rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne pomiędzy sobą? O biernych już wspominaliśmy, więc wypada napisać parę słów o czynnych.

Rozliczenia międzyokresowe czynne to koszty ponoszone w obecnym okresie sprawozdawczym, ale odpowiadające przyszłym nabytkom. Tu jako przykład można wymienić np. planowe opłaty za wynajem przestrzeni biurowej wg zawartej uprzednio umowy. Rozliczenia międzyokresowe czynne księguje się na kontach zespołu 6 i wpisuje je po stronie aktywów.

Powierz wykonanie rozliczeń specjalistom

Czy prowadzenie księgowości jest dobrym pomysłem? W przypadku prostych operacji księgowych można sobie na to pozwolić jednak gdy firma jest większa, lepiej powierzyć wykonywanie takich zadań profesjonalistom. Małe Podatki to biuro rachunkowe we Wrocławiu, które świadczy kompleksową obsługę firm. W zakres naszych usług wchodzą także rozliczenia międzyokresowe bierne.

Wszystkie nasze usługi świadczymy w przystępnych, konkurencyjnych cenach, jeśli więc interesują Cię profesjonalnie wykonane czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, wyliczanie podatków oraz inne porady księgowe – zapraszamy. Skontaktuj się z nami i umów na wizytę już dzisiaj!

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat