Z czego składa się schemat księgowy?

21 grudnia, 2023

Ksiegowy podczas pracySchemat księgowy to struktura, która określa sposób zapisu transakcji i operacji finansowych w księgach rachunkowych. Jest ważnym narzędziem, które pomaga w prawidłowym i jednolitym zapisie operacji finansowych. Istnieje wiele różnych schematów księgowań, które są dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań. Jak wyglądają schematy księgowań dla różnych podmiotów? Co zyska się dzięki takiemu rozwiązaniu? Przeczytaj i dowiedz się tego! Schemat księgowania może ułatwić życie w Twojej firmie!

Z czego składa się schemat księgowy?

Ogólnie wszystkie schematy księgowań składają się z dwóch istotnych elementów: nagłówka oraz pozycji. W pierwszym umieszcza się numer dokumentu, nazwę kontrahenta oraz datę, w drugim zaś konkretne dane na temat księgowanego wydarzenia. Tam znajdziemy pozycje takie jak konto, kwota czy opis. Wszystkie operacje mogą mieć swoje schematy, dlatego istnieje schemat księgowania produkcji, schemat księgowania zakupu paliwa, schemat księgowania amortyzacji itp.

Najczęściej spotykane są trzy rodzaje schematów:

  • dla dokumentów handlowych – określają sposób zapisu transakcji handlowych, takich jak faktury sprzedaży i zakupu, umowy, noty obciążeniowe, noty kredytowe itp. Zawierają informacje dotyczące konta, kwoty, opisu i innych szczegółów dotyczących transakcji;
  • dla dokumentów magazynowych – dotyczą zapisów związanych z operacjami magazynowymi, takimi jak przyjęcie towaru, wydanie towaru, przesunięcie między magazynami itp. Określają one, jakie konta księgowe powinny być używane do rejestracji tych operacji;
  • dla dokumentów wprowadzonych bezpośrednio do Rejestru VAT – dotyczą zapisów związanych z podatkiem VAT. Określają, jakie konta księgowe powinny być używane do rejestracji wszelkich operacji związanych z VAT;
  • dla budżetu oraz jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – dotyczą zapisów księgowych związanych z jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi przy uwzględnieniu zasady funkcjonowania poszczególnych kont objętych planem kont, takie jak ewidencja rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, finansowego majątku trwałego itp.

Co łączy wszystkie schematy księgowań? Zasada jest prosta. Niezależnie od tego, czy używane są schemat księgowania produkcji, czy dokumentów magazynowych, muszą być zdefiniowane i stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowości.

Jak księgować na kontach?

Jeśli chcesz zastosować schematy, zapewne zastanawiasz się, jaki widzi to rachunkowość bankowa? Schematy księgowań nie wpływają w żaden sposób na przepisy ogólne, do których muszą się stosować, jednak jeśli stosuje konkretny schemat, należy pamiętać, aby nie pominąć następujących kroków:

    • wybór odpowiedniego schematu – jeśli korzystasz z programu księgowego, zapewne pozwala on na tworzenie oraz wdrażanie schematów księgowań;
  • wprowadzenie danych transakcji – czyli podstawowe informacje oraz te wymagana przez stosowany schemat księgowania jak np. typ transakcji;
  • wybór odpowiedniego konta księgowego – musi ono odpowiadać danej transakcji. Konta należy zdefiniować wcześniej. Mogą mieć formę wyrażeń lub liczbową. Należy pamiętać, że każda transakcja zostanie zapisana na dwóch – obciążone na Winien, a drugie na Ma (zasada podwójnego zapisu);
  • sprawdzenie poprawności – upewnij się, że suma na Winien jest równa sumie na Ma. Dzięki temu masz pewność, że w księgach rachunkowych panuje równowaga.

Kiedy warto stosować schematy księgowe?

Sytuacji, w których schematy księgowań może pomóc, jest wiele. Stosowanie odpowiednich pozwala na prawidłowe i zgodne z przepisami księgowanie transakcji, ponadto pomagają w ułatwieniu i standaryzacji procesu księgowania. Definiują one strukturę i reguły zapisu transakcji, co pozwala na spójność i jednolitość w rejestracji operacji finansowych. Mogą być także używane do śledzenia i analizy różnych aspektów finansowych firmy, takich jak przychody, koszty, aktywa i pasywa. Sprawdź też nasz wpis na blogu: Abolicja podatkowa.

Chcesz wiedzieć, czy w swojej firmie wdrożyć np. schemat księgowania produkcji? Zgłoś się do Małych Podatków – to nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu, które pomoże w przeanalizowaniu sytuacji i podjęciu odpowiednich działań. Doskonale znamy wszystkie przepisy księgowe i jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi wprowadzanymi w nich zmianami. Z przyjemnością podejmiemy się także obsługi księgowej Twojej firmy.

Wszystkie nasze działania wykonujemy w przystępnych cenach. Przekonaj się o tym i umów na wizytę już dzisiaj!

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat