Księgi pomocnicze w rachunkowości

2 stycznia, 2024

Wyposazenie ksiegowegoKsięgi pomocnicze to kluczowe narzędzie, które pomaga firmom utrzymać klarowność w prowadzeniu ksiąg, monitorować obroty finansowe, a także dokonywać dokładniejszych analiz. Sprawdź, co to są księgi pomocnicze, jakie zapisy zawierają oraz jakie jest ich znaczenie w kontekście rachunkowości. 

Co to są księgi pomocnicze?

Księgi pomocnicze to szczegółowe rejestry i zapisy, które pełnią funkcję uzupełnienia dla informacji zawartych w księdze głównej. Są one stosowane w rachunkowości, aby zapewnić bardziej szczegółowe i precyzyjne ujęcie określonych operacji finansowych lub elementów majątku przedsiębiorstwa. Konta ksiąg pomocniczych są prowadzone w sposób systematyczny i uszczegóławiają dane znajdujące się na kontach księgi głównej. Choć księgi pomocnicze w rachunkowości mogą wydawać się niewielkimi elementami w porównaniu do potężnej księgi głównej, to właśnie rejestry pełnią najważniejszą funkcję w odsłanianiu detali finansowej historii przedsiębiorstwa.

Jakie zapisy zawierają konta księgi pomocniczej?

Konta księgi pomocniczej zawierają szczegółowe zapisy dotyczące określonych operacji finansowych lub elementów majątku przedsiębiorstwa. Zapisy te są uszczegółowieniem i uzupełnieniem informacji zawartych na kontach księgi głównej. Treść zapisów zależy od rodzaju księgi pomocniczej i obszaru, dla którego jest prowadzona. Zwykle są to zapisy (w przypadku środków trwałych), które rejestrują np. wartość zakupu, a także informacje o ewentualnych naprawach czy modernizacjach. W obszarze rozrachunków z kontrahentami uwzględniają wpłaty od kontrahentów, faktury do uregulowania oraz korekty związane z rabatami czy reklamacjami. Poniżej znajduje się bardziej szczegółowa lista przykładowych zapisów, które mogą być zawarte na kontach księgi pomocniczej.

Środki trwałe

 • Wartość zakupu środka trwałego.
 • Dokonywane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
 • Informacje dotyczące ewentualnych napraw, modernizacji czy likwidacji środka trwałego.

Rozrachunki z kontrahentami

 • Wpłaty od kontrahentów.
 • Faktury do uregulowania.
 • Korygowanie kwot na podstawie ewentualnych rabatów lub reklamacji.

Rozrachunki z pracownikami

 • Informacje o wynagrodzeniach i dodatkach pracowniczych.
 • Składki na ubezpieczenia społeczne.
 • Ewidencja urlopów, premii itp.

Operacje sprzedaży

 • Numeracja własnych faktur i innych dokumentów sprzedaży.
 • Podatki od sprzedaży.

Operacje zakupu

 • Dane dotyczące zakupionych towarów lub usług.
 • Faktury zakupowe i inne dokumenty potwierdzające transakcje zakupu.

Koszty i istotne składniki aktywów

 • Informacje na temat kosztów operacyjnych.
 • Wartości materiałów i towarów.
 • Inne koszty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Operacje gotówkowe

 • Wpłaty i wypłaty gotówki.
 • Inne operacje gotówkowe.

Zapisy na kontach księgi pomocniczej mają na celu dokładne odzwierciedlenie poszczególnych elementów działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i są istotne dla prowadzenia precyzyjnej i zgodnej z rzeczywistością rachunkowości. Jeśli masz wątpliwości związane ze złożonym tematem, jakim są księga główna i księgi pomocnicze – nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu zaprasza do kontaktu. Chętnie pomożemy w kwestii rachunkowości Twojego przedsiębiorstwa. Sprawdź też artykuł na blogu Małe Podatki, w którym szerzej opisujemy, czym dokładnie zajmuje się biuro rachunkowe.

Jakie są rodzaje ksiąg rachunkowych?

W księgowości wyróżnić można kilka rodzajów ksiąg rachunkowych. Każda z nich odgrywa określoną rolę w całym procesie dokumentacji i rejestrowania zdarzeń finansowych danej firmy. Główne rodzaje ksiąg rachunkowych to: dziennik, księga główna, zestawienia, wykaz składników aktywów i pasywów (zwany też inwentarzem) oraz oczywiście będąca tematem tego wpisu księga pomocnicza. Rachunkowość różni się jednak w zależności od branży, specyfiki przedsiębiorstwa, czy też rodzaju prowadzonej działalności, więc warto zawsze najpierw skonsultować z doświadczonym księgowym sposób jej prowadzenia. Mamy nadzieję, że po lekturze tego artykułu kwestia konta księgi głównej i pomocniczej, będzie dla Ciebie bardziej zrozumiała. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat