Wydatki na edukację a koszty podatkowe

26 września, 2019

edukacjaPodnoszenie kwalifikacji jest niezbędne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Chcąc oferować usługi lub towary jak najlepszej jakości, musimy nieustannie dbać o wiedzę i umiejętności – własne i zatrudnianych pracowników.

Ze względu na ścisłych związek, jakie kwalifikacje mają z działalnością firmy, mamy możliwość wliczenia wydatków edukacyjnych w koszty uzyskania przychodu. Aby zrobić to poprawnie, trzeba wziąć pod uwagę dwa istotne aspekty:

1. Wydatek musi powstać w trakcie prowadzenia działalności. Żeby można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, te przychody muszą istnieć. Nie ma zatem możliwości wliczyć do kosztów studiów czy kursów, które odbyliśmy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

2. Tematyka zajęć edukacyjnych musi być powiązana z przedmiotem działalności. Wydatki na kształcenie można wliczyć do kosztów uzyskania przychodów, tylko gdy faktycznie mogą wpłynąć na ich wysokość. Trzeba zatem tak dobierać kursy i szkolenia, aby faktycznie stanowiły wsparcie dla firmy i podnosiły konkretne kwalifikacje – a to powinno poskutkować zwiększeniem przychodów. Co ciekawe, w większości przypadków do kosztów uzyskania przychodów nie można wliczać wydatków poniesionych na kurs prawa jazdy kat. B – urzędy skarbowe uzasadniają to faktem, że prawo jazdy w większym stopniu jest wykorzystywane w celach osobistych. Inaczej jednak sprawa się ma z kolejnymi kategoriami (C, D itp.) – te z kolei jak najbardziej można uznać za koszty firmy (oczywiście, jeśli mają związek z prowadzoną działalnością). Podobnie rzecz ma się z takimi formami kształcenia, które podnoszą jedynie ogólny poziom wiedzy, nie dając konkretnych umiejętności lub kwalifikacji, które mogą wpływać na rozwój przedsiębiorstwa. Koszty tego typu szkoleń również są traktowane jako wydatki o charakterze osobistym. Dlatego bardzo ważny jest odpowiedni dobór kursów.

Wydatki edukacyjne mogą stanowić koszt prowadzenia firmy zarówno w przypadku szkoleń samego przedsiębiorcy, jak i zatrudnianych przez niego pracowników. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek wspierania pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Przepisy doprecyzowują, że wsparciem może być urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, aby umożliwić uczestnictwo w szkoleniach. Kodeks pracy nie nakłada obowiązku finansowania szkoleń pracowników, ale jak najbardziej dopuszcza taką możliwość. Świadczenia edukacyjne mogą pokrywać koszty samych kursów, szkoleń lub studiów (w całości lub częściowo), ale też koszty podręczników, dojazdu na miejsce szkolenia i zakwaterowania. Pracodawca może pokryć także inne wydatki związane z kształceniem pracowników. Musi jednak pamiętać, by finansowane szkolenia pozostały w związku z wykonywanymi obowiązkami.

Podsumowując: wydatki na cele edukacyjne jak najbardziej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Należy jednak spełnić dwa podstawowe warunki: szkolenie musi pozostawać w związku z prowadzoną działalnością lub pełnionymi obowiązkami oraz odbywać się w czasie prowadzenia działalności gospodarczej. W przeciwnym razie wydatki na kształcenie mogą być potraktowane jako koszty o charakterze osobistym.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat