Rozliczenie straty podatkowej. Kiedy i jak to zrobić?

5 października, 2023

Kalkulator do wyliczenia straty podatkowejW biznesie nikt nie lubi ponosić strat, jednak zdarzają się sytuacje, w których – niestety – nie można ich uniknąć. Czym jest strata w rozumieniu przepisów? Ogólnie o stracie mówimy, gdy wydatki przekraczają przychody. Ale w jaki sposób następuje rozliczenie ze skarbówką w takim przypadku? Tym właśnie tematem zajmiemy się w poniższym tekście. Wyjaśniamy, jak powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie straty podatkowej oraz na jakie czynniki należy zwracać uwagę, aby nie popełnić błędu.

Co to jest strata podatkowa?

Zacznijmy od samej definicji: strata podatkowa oznacza sytuację, w której płynące z danego źródła przychody są niższe niż koszty ich uzyskania. Może to jednak wynikać nie tylko ze złej sytuacji firmy na rynku, ale również mieć przyczynę w nietrafionych inwestycjach. Co jednak istotne – rozliczenie straty podatkowej następuje niezależnie od tego, skąd ona pochodzi, ponieważ strata zawsze pomniejsza ogólny dochód. Uwaga – nie może być odliczona z dochodu uzyskiwanego poprzez stosunek pracy lub najem. Obowiązuje to również wstecz do lat pięciu.

Strata podatkowa może wystąpić zarówno u płatnika podatku PIT, jak i CIT. W obu przypadkach jej rozliczenie jest obowiązkowe i wynika z przepisów skarbowych.

Jak rozliczyć straty podatkowe?

Rozliczenie straty podatkowej dla płatników PIT musi być powiązane z konkretnym źródłem przychodu. Czyli – jeśli zarabia się poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wówczas w niej rozliczane są przychody i koszty. Gdy ma się przychód z innego źródła, to właśnie w nim odnotowuje się wszystkie dochody oraz straty. Możliwości osiągania dochodu dla płatników PIT jest mnóstwo – ich katalog znajduje się w artykule 10 ustawy o PIT.

W przypadku podatników podatku CIT występują tylko dwa źródła przychodów: są to zyski kapitałowe oraz pozostałe. Pełna definicja i regulacje CIT zawarte są w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku. Rozliczenie straty podatkowej CIT może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy to pełne odliczenie (obowiązuje limit 5 mln złotych w sytuacji, gdy strata podatkowa CIT powstała od 1 stycznia 2019 roku), drugie – przez pięć kolejnych lat, ale pod warunkiem, że w jednym roku nie odliczy się więcej niż połowę straty.

Czyli – rozliczenie straty podatkowej CIT 2022 może być odliczane aż do 2027 roku. Warunkiem jest oczywiście uzyskiwanie w tym czasie przed podmiot dochodów. W każdym przypadku strata podatkowa CIT musi być wiarygodnie oszacowana.

Jak wygląda w praktyce rozliczenie straty podatkowej CIT? Przykład może być następujący: przy poniesieniu straty w wysokości 10 tys. złotych w roku 2023, można w pięciu kolejnych latach odliczać 2000 złotych każdego roku. Można także w 2023 odliczyć 6 tys. złotych, a w latach 2024-2027 po 1 tys. złotych rocznie. Wybór odliczenia pozostaje w gestii płatnika.

Jaki podatek od straty?

Wiesz już, co to jest strata podatkowa. Pozostaje teraz pytanie – jaki jest podatek od straty? Mogłoby się wydawać, że jeśli ponosisz straty i nie zarabiasz, nie będzie żadnego. Jednak „Polski Ład” wprowadził inne rozwiązanie dla spółek będących podatnikami CIT oraz Podatkowych Grup Kapitałowych.

W myśl przepisów wszystkie ponoszące straty ze źródła przychodów spółki oraz zakłady podmiotów zagranicznych muszą uiścić „podatek przychodowy”. Jak go wyliczyć? Podstawa opodatkowania to przede wszystkim 4% wartości przychodów ze źródła operacyjnego oraz wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto.

Co ważne – nowemu podatkowi nie podlegają firmy ponoszące realne wydatki inwestycyjne. Dla spółek podatek minimalny wynosi 10%. Płatność następuje w terminie zeznania rocznego, a co ważne – można odliczyć ją od CIT w okresie trzech lat.

Sprawdź też: Podatek od spadków i darowizn

Jak liczyć 5 lat od odliczenia straty?

Jak się ma strata podatkowa a podatek odroczony? Podatek odroczony występuje, gdy działalność gospodarcza odnotowuje w różnych okresach przychody i koszty związane z podatkami oraz przychodami. Art. 37 ust. 4 ustawy o rachunkowości wyjaśnia, co następuje:

„Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności”.

Warto przy tym wziąć pod uwagę, że rozliczenie straty podatkowej obowiązuje do pięciu lat, więc w przypadku zawieszenia działalności, a następnie jej wznowienia po jakimś czasie, rozliczenie straty nadal będzie w mocy, a więc można będzie ją odliczyć.

Powierz rozliczenie strat specjalistom

Jeśli zajmujesz się samodzielnie księgowością swojej firmy i nie masz pewności, czy dobrze obliczasz stratę lub chcesz przekazać kompleksowe prowadzenie spraw księgowych profesjonalistom, odwiedź Małe Podatki. Nasza księgowość we Wrocławiu z przyjemnością wesprze Cię w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nasz usługi obejmują wszystkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Małe Podatki mogą Cię wyręczyć w usługach rachunkowych i wiele więcej. Już dzisiaj umów się do nas na wizytę!

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat