Na czym polega likwidacja środka trwałego?

12 października, 2023

Drukarka jako przykład likwidacji środka trwałegoLikwidacja środka trwałego to konieczność, która prędzej czy później czeka każdą firmę posiadającą środki trwałe. Dlaczego? Po prostu z biegiem czasu zużywają się i przestają być użyteczne dla prowadzonej działalności gospodarczej. Czasem też koszty ich eksploatacji stają się bardzo wysokie, co przestaje być opłacalne dla firmy. Co jednak warto zauważyć – choć słowo „likwidacja” kojarzy się przede wszystkim ze zniszczeniem, usuwany środek trwały może zostać równie dobrze sprzedany lub przekazany w darowiźnie.

W każdym przypadku potrzebny będzie protokół likwidacji środka trwałego. Jak go sporządzić i w jaki sposób uzasadnić konieczność likwidacji? Odpowiadamy na te pytania w poniższym tekście.

Co jest potrzebne do likwidacji środka trwałego?

Zanim wyjaśnimy, jak wykonać protokół likwidacji środka trwałego, warto najpierw przypomnieć, czym tak właściwie jest „środek trwały”. Termin ten został zdefiniowany w ustawie o PIT, gdzie możemy przeczytać, że są to: „budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania”.

Warunek – muszą mieć okres użytkowania dłuższy niż rok oraz być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Mogą być także „oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt. 1.”

Jak uzasadnić likwidację środka trwałego?

Jaka może być przyczyna likwidacji środka trwałego? Przede wszystkim uszkodzenie, zniszczenie lub po prostu zużycie na skutek eksploatacji. Tu jednak należy rozróżnić dwa pojęcia. Pierwsze to „postawienie środka trwałego w stan likwidacji”, a drugi – „faktyczna likwidacja”. W pierwszym przypadku do protokołu podawane są przyczyny likwidacji środka trwałego i od momentu jego podpisania przestaje on być wliczany do środków trwałych firmy, choć w dalszym ciągu może znajdować się na jej terenie.

Faktyczna likwidacja to z kolei fizyczne usunięcie lub demontaż środka trwałego i umieszczenie go poza firmą. Sposób likwidacji środka trwałego zależy przede wszystkim od jego rodzaju i specyfiki. Na przykład maszyny produkcyjne mogą zostać rozebrane na części lub sprzedane w całości kontrahentowi.

Jak wykonać protokół likwidacji środka trwałego?

Protokół likwidacji środka trwałego (dowód LT) to dokument potwierdzający wycofanie go z użytku. Nie musi być przy tym powoływana komisja likwidacyjna. Jak powinien wyglądać? W sieci można znaleźć szablony dokumentów potwierdzających, że nastąpiła likwidacja środka trwałego. Wzór zawierać będzie następujące pozycje:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu;
 • numer protokołu;
 • nazwa i adres firmy;
 • imiona i nazwiska osób likwidujących środek trwały (nie ma dolnego ani górnego limitu);
 • nazwa i numer inwentarzowy środka trwałego;
 • czynności wykonywane przy likwidacji (jak utylizacja, demontaż itp.);
 • podpisy osób potwierdzających likwidację;
 • ewentualne załączniki, np. potwierdzenie ze złomowania.

Gdy dokona się likwidacja środka trwałego druk z informacjami na ten temat – czyli protokół – należy trzymać w aktach firmy przez kolejne dziesięć lat. Warto także zeskanować go i przechowywać w formie cyfrowej jako protokół likwidacji środka trwałego PDF. To wygodne rozwiązanie, gdy zajdzie potrzeba przekazania go komuś lub okazania, gdy pojawi się kontrola z Urzędu Skarbowego.

Sprawdź, jakie uprawnienia ma Urząd Skarbowy

Jak usunąć środek trwały z ewidencji?

Jeśli następuje likwidacja środka trwałego, księgowanie wygląda tak, że ostatni odpis amortyzacyjny jest naliczany w miesiącu likwidacji, a pozostała wartość (jeśli pozostała) nie może stać się kosztem uzyskania przychodu. Jeśli zaś chodzi o ewidencję usunięcia z ksiąg rachunkowych, wtedy:

 • przy wyksięgowaniu wartości dotychczasowego umorzenia – Wn konto 050, Ma konta 010;
 • przy wyksięgowaniu w wartości nieumorzonej – Wn konto 566, Ma konta 010;
 • przy likwidacji na skutek zdarzeń losowych – konto 775.

Jeśli pomiędzy podjęciem decyzji o postawieniu w stan likwidacji środka a sporządzeniem protokołu mija pewien okres, jest on ujmowany na koncie pozabilansowym. Na koncie 010 należy go ująć w wartości początkowej po stronie Wn konta – Środki trwałe w likwidacji. Gdy nastąpi likwidacja środka trwałego, zaznacza się z zapisem jak wyżej, ale po stronie Ma konta.

A jak wygląda likwidacja działalności a środki trwałe? Tu wszystko jest proste i jasne. Ostatniego dnia prowadzenia działalności należy sporządzić remanent likwidacyjny, w którym zostaną ujęte wszystkie pozostałe środki trwałe. Muszą być one wymienione w porządku oraz jednoznacznie wraz z numerami porządkowymi, datą zakupu oraz ceną.

Sprawdź też, na czym polega audyt podatkowy

Pomoc przy likwidacji środków trwałych

Jeśli nie masz pewności, czy dobrze wykonasz protokół likwidacji środka trwałego, zapraszamy do Małych Podatków. To biuro podatkowe we Wrocławiu wyspecjalizowane w księgowości dla firm. Możesz liczyć na naszą pomoc na każdym etapie likwidacji oraz fachowe doradztwo podczas innych działań – wszystko w przystępnych cenach.

Umów się na wizytę już dzisiaj!

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat