Prosta Spółka Akcyjna dla start-upów

6 listopada, 2019

PSA1 marca 2020 roku zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, w której uwzględniono nową formę prawną, którą jest prosta spółka akcyjna (PSA). Wprowadzanie tej formy jest odpowiedzią głównie na potrzeby start-upów, których specyficzny kształt wymaga nowych rozwiązań. Prosta spółka akcyjna ma być mniej sformalizowana i jednocześnie tańsza niż tradycyjna spółka akcyjna. Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem takiej formy prawnej przedsiębiorstw był także fakt, że podobne formy funkcjonują już w innych europejskich krajach, np. we Francji i Słowacji.

Czym charakteryzuje się prosta spółka akcyjna?

Przede wszystkim – jak nazwa wskazuje – prosta spółka akcyjna ma być rozwiązaniem znacznie mniej skomplikowanym niż tradycyjna spółka akcyjna. Dotyczy to zarówno procedury rejestracji spółki, jak i późniejszego jej prowadzenia.

Do założenia prostej spółki akcyjnej będzie potrzebne tylko: zawarcie umowy spółki, ustanowienie organów i wpis do odpowiedniego rejestru. Nie jest wymagany wkład – można go wnieść w terminie 3 lat od założenia spółki. W dodatku prosta spółka akcyjna dopuszcza wkłady niepienieżne (np.know-how). Minimalny kapitał PSA określono na 1 zł.

Ponieważ nową formę przedsiębiorstwa przygotowano z myślą o start-upach, wiele aspektów działalności spółki będzie możliwe do zrealizowania online. Sama umowa zawarcia spółki może być zawarta internetowo. W tym celu wspólnicy muszą korzystać z elektronicznego podpisu kwalifikowanego albo z profilu zaufanego w systemie e-PUAP. Ministerstwo Rozwoju planuje tu wprowadzenie specjalnego systemu informatycznego, który umożliwi załatwienie wszelkich formalności przez internet. W związku z tym rejestracja prostej spółki akcyjnej może potrwać tylko 24 godziny. Oprócz tego, uchwały dotyczące funkcjonowania spółki mogą być podejmowane w czasie wideokonferencji, nie wymagają spotkań „na żywo”. Tak samo regularne zgromadzenie akcjonariuszy (w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego firmy) może odbywać się poprzez wideokonferencję.

Reprezentację takiej prostej akcyjnej może stanowić już jednoosobowy zarząd. Nie ma tez konieczności powoływania rady nadzorczej – jednak założyciele mają taką możliwość w umowie zawarcia. Wówczas rada nadzorcza musi liczyć minimum 3 osoby. Pozwala to na dostosowanie formy spółki do aktualnych potrzeb wspólników. Podobnym ułatwieniem jest duża swoboda w określaniu rodzajów akcji. PSA ma możliwość wydawania akcji za pracę lub inny wkład niepieniężny, np. know-how wniesione do firmy. Akcje są zdematerializowane. Prosta spółka akcyjna może też emitować tzw. akcje nieme, czyli takie akcje, z którym nie wiąże się prawo głosu w sprawach spółki. Oprócz tego PSA może prowadzić uproszczony rejestr akcjonariuszy w formie elektronicznej. Do prowadzenia takiego rejestru można wykorzystywać technologię blockchainu, kojarzoną przede wszystkim z kryptowalutami, która pozwala niezwykle precyzyjnie szyfrować dane – są one praktycznie nie do podrobienia.

Prosta spółka akcyjna nie będzie miała statusu spółki publicznej, nie będą jej też dotyczyły obowiązki wynikające z takiego statusu. Oznacza to jednak, że akcje prostej spółki nie będą notowane na giełdzie. Aby skorzystać z tej możliwości, prosta spółka akcyjna będzie musiała się przekształcić w tradycyjną.

Uproszczono także procedurę likwidacji PSA: procedura zajmie mniej czasu niż w przypadku innych spółek. Dodatkowo prosta spółka akcyjna może być rozwiązana bez likwidacji. Można to zrobić przez przejęcie jej zobowiązań, a także majątku, przez akcjonariusza.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 marca 2020 roku. Wtedy też okaże się, czy nowa forma prawna, jaką jest prosta spółka akcyjna, faktycznie spełni oczekiwania nowych przedsiębiorców i twórców star-upów.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat