Podatek od czynności cywilnoprawnych – kompendium wiedzy o PCC. Co musisz wiedzieć?

1 grudnia, 2022

Jak zapłacić podatek PCC

Zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Polsce, podatnik po dokonaniu określonych transakcji, musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli tzw. podatek PCC. Dotyczy to osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz osób prawnych i przedsiębiorców. Warto znać podstawowe zasady opodatkowania przed zawarciem konkretnej umowy czy dokonaniem określonej czynności, ponieważ o obowiązku opłacenia podatku PCC łatwo jest zapomnieć, a spełniając kilka wymogów można ten podatek ograniczyć do minimum lub wcale go nie płacić, na co pozwala szeroki katalog zwolnień podatkowych. Poznaj najważniejsze informacje o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC – co to jest?

Podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych (potocznie nazywany podatkiem od wzbogacenia się) to obciążenie, które od 1 stycznia 2001 roku zastępuje obowiązującą wcześniej opłatę skarbową, która dotyczyła umów i innych oświadczeń woli o charakterze cywilnoprawnym. Od tego czasu osoba dokonująca wskazanych w prawie podatkowym czynności powinna sporządzić deklarację PCC-3 oraz zapłacić kwotę podatku według określonej w przepisach stawki. Mówiąc krócej: podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi każdy, kto dokonuje czynności prawnych (zakupu), nie opłacając przy tym VAT-u.

Zgodnie z zapisami Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek PCC dotyczy określonych czynności, których przedmiotem są:

 • prawa majątkowe lub rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na jej terytorium.

Oznacza to, że przedmiot czy produkt, który został wywieziony poza granice kraju i tam sprzedany (np. samochód) nie podlega podatkowi PCC.

Od czego płaci się podatek PCC?

Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy określonych czynności, do których zalicza się:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych (np. sprzedaż samochodu czy autorskich praw majątkowych do utworu muzycznego);
 • umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych jedynie co do gatunku;
 • umowy dożywocia (zgodnie z którą właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, który w zamian zapewnia zbywcy dożywotnie utrzymanie);
 • umowy darowizny (w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy);
 • umowy o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności;
 • ustanowienie hipoteki;
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności;
 • umowy depozytu nieprawidłowego;
 • umowa spółki.

Podatek od czynności cywilnoprawnych kto płaci:

● w przypadku umowy sprzedaży – podatek PCC płaci kupujący;

● w przypadku umowy zamiany – podatnikami są obie strony zawierające umowę;

● w przypadku umowy darowizny – podatek opłaca osoba obdarowana;

● w przypadku umowy dożywocia – podatek PCC płaci nabywca własności nieruchomości,

● w przypadku umowy pożyczki – podatek od czynności cywilnoprawnych opłaca strona, która zaciąga pożyczkę.

Od jakiej kwoty PCC w 2022 roku?

Zgodnie z art. 9 ust. 6 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli zapisana w umowie wartość rzeczy ruchomej nie przekracza 1000 zł, podatnikowi przysługuje zwolnienie z podatku PCC. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży np. telefonu czy komputera w kwocie niższej niż 1000 zł, kupujący nie musi składać deklaracji PCC oraz opłacać podatku.

Jak zapłacić podatek PCC?

Dużym udogodnieniem jest fakt, że można zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych online. Jednak aby móc to zrobić, należy wcześniej wypełnić i złożyć deklarację dot. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3). Co ważne, obowiązek ten spoczywa na podatniku bez wezwania organu podatkowego. Oznacza to, że w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego powinno się złożyć deklarację PCC oraz obliczyć wysokość podatku i go opłacić. Deklarację można złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie lub online, za pośrednictwem rządowego systemu e-deklaracje.

W wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych pomagają sprawdzone biura rachunkowe we Wrocławiu, między innymi Małe Podatki, gdzie świadczone są usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe. Od specjalistów biur rachunkowych dowiesz się też np. jak rozdzielić budżet prywatny od firmowego.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat