Jakie przepisy BHP obowiązują w biurze?

30 lipca, 2019

worker-493976_640Przepisy BHP – czyli bezpieczeństwa i higieny pracy – dotyczą każdego miejsca pracy. Oczywiście, wymogi różnią się między sobą w zależności od tego, jakiego rodzaju praca jest w danym miejscu wykonywana. Najbardziej szczegółowe i restrykcyjne przepisy obowiązują w halach produkcyjnych i zakładach przetwórstwa żywności, gdzie panują specyficzne warunki, a obsługa skomplikowanych maszyn wymaga dokładnego przeszkolenia. Jednak i zwykłe biuro musi spełnić szereg wymogów, aby pracownicy mieli zapewnione odpowiednie warunki. O czym zatem trzeba pamiętać, aranżując przestrzeń biurową?

Jaką powierzchnię powinno mieć pomieszczenie biurowe?

Wszystko zależy od tego, jak wiele osób będzie w nim pracować. Zgodnie z przepisami na jednego pracownika powinno przypadać 13 m3 objętości i 2 m2 powierzchni, która nie będzie zajęta przez meble lub sprzęt biurowy. W przypadku coraz popularniejszych tzw. „open space’ów” stanowiska pracownicze należy od siebie oddzielić ściankami. Zarówno boksy, jak i szklane ściany działowe powinny być wykonane z takiego tworzywa, aby w razie rozbicia nie stanowiły zagrożenia dla pracowników.

Przepisy BHP określają także warunki, jakie mają być spełnione w ciągach komunikacyjnych prowadzących do biura – dotyczą one schodów, korytarzy i drzwi i określają tworzywa, z jakich mogą być wykonane, i ich wymiary.

Jakie są dopuszczalne temperatury?

Zgodnie z przepisami BHP najniższa dopuszczalna temperatura w biurze może wynosić 18 °C. Z kolei wartość najwyżej temperatury nie jest regulowana przez przepisy BHP. Ile stopni w pomieszczeniu to już zatem za dużo? Specjaliści podają tutaj wartość 30 °C jako temperaturę, powyżej której pracownicy nie powinni przebywać w pomieszczeniu. Jeśli warunki atmosferyczne powodują, że temperatura w biurze przekracza 28 °C, pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom dostęp do napojów, najczęściej wody.

Przepisy określają, że pracodawca powinien zapewnić pracownikom takie warunki, w których będą czuli się komfortowo i będą w stanie wykonywać swoją pracę. Dlatego sporo firm montuje klimatyzatory i dba o prawidłową wentylację, starając się utrzymywać temperaturę w przedziale 20-24 °C, który uważa się za optymalny.

Co powinno być w biurze?

Kolejna rzecz, którą określają przepisy BHP, to wyposażenie biura. Obowiązkowo powinna znaleźć się w nim ważna gaśnica (i trzeba regularnie sprawdzać datę jej przydatności), należy zadbać także o apteczkę z odpowiednią zawartością. W apteczce powinny się znaleźć opaski dziane, plastry z opatrunkami, kompresy gazowe, gaza opatrunkowa, nożyczki, opaska elastyczna, maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki lateksowe. Co ciekawe, wyposażeniem apteczki zakładowej nie powinny być żadne leki, w tym środki przeciwbólowe. Pracodawca powinien także wyznaczyć przeszkoloną osobę do udzielania pierwszej pomocy.

Oprócz tego w biurze powinny znaleźć się wszelkie narzędzia niezbędne pracownikom do wykonywania ich obowiązków. Należy przy tym zwrócić uwagę, że przepisy BHP ustalają np. wymiary biurek albo kąt odchylenia krzeseł biurowych, tak samo jak wysokość, na której powinien znaleźć się monitor.

Oświetlenie w biurze

Pracodawca musi zadbać o odpowiednie oświetlenie w pomieszczeniu biurowym. Z racji tego, że pracownicy powinni mieć dostęp do światła dziennego, biura nie mogą być sytuowane w piwnicach lub suterenach. Okna powinny być czyste i nie może skraplać się na nich para wodna (dlatego bardzo ważna jest instalacja wentylacyjna). Przepisy BHP zobowiązują pracodawcę także do zamontowania rolet lub żaluzji, ponieważ należy chronić pracowników również przed nadmiarem światła.

Obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie oświetlenia sztucznego. Przepisy BHP określają, jakie natężanie światła powinno znaleźć się w pomieszczaniu w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Przykładowo dla stanowiska z komputerem, przy którym pracownik obsługuje klawiaturę i pisze ręcznie, minimalne natężenie światła powinno wynosić 500 lx.

Choć wydawałoby się, że zaaranżowanie biura zgodnie z przepisami BHP nie będzie skomplikowanym zadaniem, to jednak należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników, które mogą mieć wpływ na pracę zatrudnionych osób. Dlatego bardzo ważne jest, aby przed wyborem miejsca i jego remontem zapoznać się dokładnie z przepisami BHP dotyczącymi pomieszczeń biurowych. Trzeba upewnić się, że dane pomieszczenie spełni odpowiednie wymogi: temperatura nie spadnie poniżej minimalnej, a latem będzie działać sprawna wentylacja. Należy pamiętać o oknach i o tym, aby zapewnić pracownikom odpowiednio dużo przestrzeni.

Zobacz: Szkolenia BHP i Ppoż pracowników

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat