Dokumentowanie sprzedaży przez rolnika – co warto wiedzieć?

2 sierpnia, 2021

Rolniczy Handel Detaliczny to dla rolników doskonały sposób nie tylko na sprzedaż wytwarzanych przez siebie produktów, ale też na dobrą promocję i nawiązanie długotrwałych relacji handlowych z różnymi przedsiębiorcami. Warto przy tym pamiętać o obowiązku zbierania dokumentów niezbędnych przy różnorodnych kontrolach. Jak wygląda dokumentowanie sprzedaży i kto musi o niej pamiętać?

Dokumentacja handlu detalicznego dla rolników

Gromadzenie dokumentów związanych ze sprzedażą prowadzoną przez rolnika odgrywa znaczącą rolę. Dzięki odpowiedniej dokumentacji można bowiem łatwo przejść wszelkie kontrole i uniknąć kar przewidzianych za jej brak. Osoby prowadzące Rolniczy Handel Detaliczny powinny posiadać specjalną tablicę informującą o RHD oraz zawierającą m.in. dane rolnika, adres miejsca prowadzenia produkcji sprzedawanych dóbr czy weterynaryjny numer identyfikacyjny osoby sprzedającej. Dokumentowanie sprzedaży opiera się na dwóch osobnych ewidencjach – dla celów podatkowych oraz celów bezpieczeństwa i żywienia. Jak należy dokumentować sprzedaż? W celach podatkowych wspomniana ewidencja sprzedaży powinna zawierać numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów. Jeśli rolnicy zawierają transakcję z określonymi klientami, to właściwe udokumentowanie zależne jest od statusu zarówno producenta, jak i jego nabywcy. Prawidłowe dokumentowanie sprzedaży przez rolnika jest tu warunkiem zaksięgowania kosztu nabycia w księgach.

Zobacz: Prowadzenie księgowości

Jak wygląda dokumentowanie sprzedaży dla podatników VAT

W przypadku transakcji zawieranych z różnymi klientami, zawsze należy zadać sobie pytanie, kto musi dokumentować sprzedaż. Gdy sprzedającym jest rolnik będący czynnym podatnikiem VAT, to właśnie na nim spoczywa obowiązek dokumentowania sprzedaży za pomocą faktury. Jeden egzemplarz faktury trafia do kupującego, a drugi pozostaje w dokumentacji rolnika i służy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Warto wiedzieć, że data wystawienia faktury może różnić się od daty sprzedaży. Rolnicy-vatowcy mają czas do 15. dnia następnego miesiąca występującego po miesiącu transakcji, ale podatek VAT musi być zapłacony zgodnie z miesiącem sprzedaży. Na każdej fakturze powinien widnieć czytelny podpis nabywcy i sprzedawcy, choć brak podpisu nie zostanie raczej uznany przez Urząd Skarbowy za błąd.

Zasady dla rolnika ryczałtowego

Obowiązek dokumentowania sprzedaży wygląda zupełnie inaczej dla rolnika ryczałtowego, ponieważ jest on swoistym wyjątkiem wśród podatników. Rolnik ryczałtowy nie ma żadnego obowiązku wystawiania paragonów czy faktur swoim konsumentom. W sytuacji, gdy dokonuje on transakcji z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą, obowiązek wystawienia faktury spoczywa właśnie na nabywcy. Nie znaczy to jednak, że rolnicy niebędący podatnikami VAT nie muszą wiedzieć, jak należy dokumentować sprzedaż. Warto pamiętać o wewnętrznych rejestrach, w których odnotowuje się sprzedaż. W przypadku Rolniczego Handlu Detalicznego w grę wchodzą wspomniane wcześniej ewidencje dla celów podatkowych oraz celów bezpieczeństwa i żywienia. Jeśli rolnik decyduje się na sprzedaż bezpośrednią, musi pamiętać o określonych limitach ilościowych. W tym przypadku rejestr przydaje się, by określić czy sprzedający mieści się w limitach określonych przepisami.

Znajomość zasad kluczem do nowych transakcji

Firmy i instytucje często obawiają się nabywać produkty prosto od rolników, ponieważ zasady dokumentowania takich transakcji nie do końca są dla nich jasne. Co więcej, brak wiedzy pojawia się również po stronie rolników, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy z niektórych przywilejów wynikających z ryczałtu, czy udogodnień związanych z fakturowaniem i prowadzeniem rejestru. W razie wątpliwości, po pomoc zawsze warto zwrócić się do renomowanego biura rachunkowego. Znajomość przepisów otwiera bowiem drzwi do ciekawych i korzystnych dla obu stron inwestycji. Rolnicy mają więc możliwość dostarczenia unikatowych produktów z własnego gospodarstwa (takich jak np. swojskie jajka, owoce i warzywa, miody lub inne przetwory), którymi mogą wzbogacić ofertę sklepów i restauracji. Znajomość dokumentowania sprzedaży przynosi im korzyści w postaci poszerzenia rynku zbytu na swoje towary. Kupujący mogą z kolei skorzystać ze świeżych i lokalnych produktów, będących dla nich swoistym wyróżnikiem na polu oferowanych usług.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat