Czym jest inflacja?

18 stycznia, 2022

Rodzaje inflacjiInflacja to dzisiaj niezwykle trudny, a jednocześnie popularny temat, który martwi Polaków oraz spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. W tym artykule wyjaśniamy co to jest inflacja, a także jakie są rodzaje inflacji. Dowiedz się co leży u źródła tego zjawiska i czym skutkuje wzrost poziomu cen w gospodarce.

Inflacja – co to właściwie jest?

Proces podwyższenia przeciętnego poziomu cen w gospodarce nazywa się inflacją. Ciekawostką jest fakt, że słowo inflacja pochodzi z łaciny, a łacińska fraza inflatio oznacza “nadęcie”. O zjawisku inflacji można mówić wówczas, gdy ma miejsce powszechny wzrost cen. Inflacja to nie podwyżka, która dotyczy cen tylko niektórych produktów czy usług, ale podwyższa powszechna. Najprostszym wyjaśnieniem co to jest inflacja jest stwierdzenie, że występuje ona wtedy, gdy za tę samą kwotę pieniędzy można kupić coraz mniej. Inflacja powoduje bowiem, że z czasem wartość pieniądza zaczyna gwałtownie (lub też w nieco wolniejszym tempie) spadać.

Jakie są przyczyny inflacji?

Klienci biura rachunkowego Małe Podatki często pytają jaki wpływ będzie miała inflacja bezpośrednio na prowadzenie ich firmy. Wielu przedsiębiorców dotkliwie odczuwa już dzisiaj skutki inflacji, zanim jednak omówimy reperkusje tego zjawiska sprawdźmy najpierw co leży u podstaw problemu czyli jakie są najczęstsze przyczyny inflacji. U podstaw leży najczęściej zbyt intensywna emisja pieniądza w gospodarce oraz wadliwa struktura samej gospodarki. Za przyczynę uznaje się też najczęściej bardzo niezrównoważony budżet i kłopoty finansowe państwa oraz znaczący wzrost popytu konsumentów w gospodarce, a także nagły wzrost kosztów produkcji w tym cen surowców energetycznych. Wielu ekspertów finansowych upatruje przyczyny inflacji w nieurodzaju, jeśli chodzi m.in. o wydobycie niektórych surowców naturalnych.

Komu najbardziej grożą skutki inflacji?

Reperkusjami zjawiska inflacji najbardziej dziś martwią się osoby, które posiadają kredyty oraz oszczędności na bardzo nisko oprocentowanych lokatach lub też gromadziły swoje oszczędności w gotówce i nie zainwestowały. O tym, jak chronić pieniądze przed inflacją przeczytasz w tym artykule. Nieprzyjemne skutki inflacji w postaci braku stabilności prowadzenia firmy odczują też zarówno duże przedsiębiorstwa, mniejsze firmy i osoby, które mają założoną jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli zatrudniasz pracowników, możesz być pewien, że spotkasz się naciskami zatrudnionych osób na wzrost ich wynagrodzeń. Oprócz wyżej wymienionych konsekwencji, na pewno trzeba wziąć jeszcze pod uwagę ogólny spadek zaufania do pieniądza, wyższe kredyty hipoteczne i wyższe zobowiązania podatkowe. Gdy w kraju wyraźnie daje się we znaki inflacja, ludzie mają słabą skłonność do inwestowania, a ich niepewność co do przyszłości mocno wzrasta. Poziom waluty krajowej mocno słabnie. Zauważalna staje się także redystrybucja dochodów pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. Oznacza to obciążenie podatkami i opłatami, które stanowią dochód budżetu państwa, działalności gospodarczej oraz dochodów (niekiedy majątku) wszystkich podmiotów gospodarczych, ale także obywateli.

Rodzaje inflacji

Istnieją różne rodzaje inflacji. Odmiany inflacji zostały podzielone ze względu na kryterium tempa. Wedle takiego rozumienia, można na pewno wyróżnić:

  • inflację pełzającą – inne określenia na ten rodzaj inflacji, z którym możesz się spotkać to m.in. inflacja trwała, inflacja chroniczna, inflacja jednocyfrowa czy też inflacja przytłumiona). Nie może przekroczyć ona 5% rocznie (przy czym średni wzrost cen miesięcznie nie może przekroczyć 1%);
  • inflację kroczącą – inaczej zwaną inflacją umiarkowaną. Waha się ona w granicach od 5 do 10% w skali całego roku;
  • inflację galopującą – występuje, gdy wzrost cen w skali roku można określić dwu lub trzycyfrową liczbą (czyli od 10% w górę);
  • hiperinflację, która występuje, gdy wzrost cen w ciągu jednego miesiąca przekracza aż 150%.

Warto zdawać sobie sprawę, że bezpieczny poziom inflacji to taki, w którym utrzymuje się w miarę stabilny poziom cen. Inflacja w niektórych przypadkach potrafi przetransformować się w deflację. Wówczas mamy do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym czyli spadkiem ogólnego poziomu cen w gospodarce. Z dłuższej perspektywy czasu skutkuje to stagnacją gospodarki.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat