Zmiana wynagrodzenia minimalnego – co należy wiedzieć?

17 sierpnia, 2021

Zmiana wynagrodzenia minimalnego następuje w Polsce każdego roku, systematycznie od kilkunastu lat rosnąc. Warto wiedzieć ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę stałą i rozliczaną godzinowo. Jak jest w tym roku?

Jakie jest minimalne wynagrodzenie w Polsce?

Wynagrodzenie minimalne to określona w przepisach kwota najniższej możliwej zapłaty pieniężnej za pracę wykonywaną na podstawie umowy o pracę lub zlecenie – bez względu na doświadczenie, wiek czy umiejętności pracownika. Granica ta określa zarówno stawkę godzinową (w przypadku umów zlecenie), jak i stałą pensję miesięczną (przy umowach o pracę). To, ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w danym roku, ustala państwo na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794.).

Na tle innych państw w Europie nie wypadamy niestety najlepiej pod względem liczby osób otrzymujących tzw. najniższą krajową – wg oficjalnych danych statystycznych jest to ok. 14% Polaków. Tym samym należymy do pięciu krajów w Unii Europejskiej z najwyższym odsetkiem pracowników zarabiających określone prawem minimum. Pocieszająca jest jednak coroczna zmiana wynagrodzenia minimalnego (2021 r. – wzrost o 200 zł brutto w stosunku do poprzedniego roku; 2020 r. – wzrost o 350 zł brutto; 2019 r. – wzrost o 150 zł brutto). Najprawdopodobniej w kolejnych latach kwota ta będzie dalej rosnąć, możliwe są nawet dość imponujące podwyżki – rząd planuje do 2024 r. podnieść najniższą krajową do 4000 zł brutto.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2021 roku?

Zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku podniosła stawkę do 2800 zł brutto stałego miesięcznego wynagrodzenia oraz do 18,30 zł brutto za godzinę. Dla porównania w poprzednich latach kwoty te wynosiły:

  • 2020 r. – 2600 zł brutto (17 zł brutto za godzinę)
  • 2019 r. – 2250 zł brutto (14,70 zł brutto za godzinę)
  • 2018 r. – 2100 zł brutto (13,70 zł brutto za godzinę)
  • 2017 r. – 2000 zł brutto (13 zł brutto za godzinę)

Niestety jednak kwota brutto nie jest faktyczną wysokością pensji „na rękę”. Odlicza się od niej jeszcze m.in. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Kwoty netto wynagrodzenia minimalnego w 2021 r. wynoszą:

  • ok. 2062 zł netto dla osób, które ukończyły 26. rok życia;
  • ok. 2199 zł netto dla osób poniżej 26. lat.

Jeżeli nie masz pewności, ile powinno wynosić Twoje wynagrodzenie lub chcesz skorzystać z pomocy doświadczonych księgowych np. przy rozliczaniu PIT, skorzystaj z usług Biura rachunkowego Małe Podatki. O wsparcie możesz zgłosić się jako pracodawca – biuro Małe Podatki specjalizuje się w profesjonalnej i kompleksowej obsłudze księgowej firm.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia a umowa o pracę – czy konieczny jest aneks?

Po zmianie minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. wielu pracodawców musiało sporządzić aneksy do umów pracowników, którym wypłacali najniższą krajową – jednak nie wszyscy. Wiele zależy od zapisu w umowie, określającego wysokość wynagrodzenia. Najczęściej jest to ustalona kwota brutto – w takim wypadku, jeśli pracownik zarabia minimalne wynagrodzenie, konieczne jest dołączenie do umowy aneksu, który podniesie tę stawkę. Czasami zdarza się jednak, że zapis nie określa konkretnej kwoty, a brzmi np. „wysokość minimalnego wynagrodzenia” – wówczas nie ma potrzeby dopisywania do umowy dodatkowych punktów, cały czas odnosi się ona bowiem do aktualnie obowiązującej stawki określającej, jakie jest minimalne wynagrodzenie w Polsce w danym roku.

Warto zaznaczyć kilka dodatkowych kwestii, o których należy pamiętać:

  • pracodawca nie może zrzec się obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia, które określa najniższe stawki zarówno w ramach umowy o pracę, jak i umowy zlecenie;
  • wynagrodzenie musi być wypłacane w formie pieniężnej;
  • różnicy w wysokości środków pieniężnych określonych przez zmianę minimalnego wynagrodzenia w 2021 (podobnie jak w poprzednich latach) nie można przenieść na inną osobę;
  • dla pracownika, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. ½ lub ¼ etatu), wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Masz pytania dotyczące zmian wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku? Skontaktuj się z zespołem profesjonalnych doradców, którzy rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat