PIT – najważniejsze informacje

3 grudnia, 2019

PITPoczątek nowego roku to zwykle czas rozliczeń z urzędem skarbowym. Pracownicy zastawiają się, jak rozliczyć PIT, który druk wypełnić i jak zapłacić podatek, gdy wyjdzie niedopłata. W niniejszym artykule znajdują się najważniejsze informacje dotyczące tego zagadnienia.

PIT – co to jest?

PIT to skrót od angielskiego zwrotu Personal Income Tax, pod którym kryje się po prostu podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT jest podatkiem bezpośrednim, odprowadzanym do właściwego organu – w tym przypadku do urzędu skarbowego. Podatkiem tym są objęte dochody osób fizycznych.

Stawki PIT są różne, w zależności od kwoty dochodu (tzw. progi dochodowe) oraz źródła przychodu. Najczęściej stosuje się skalę podatkową, czyli stawkę 18%, a po przekroczeniu pierwszego progu (85 528 zł) od nadwyżki odprowadza się 32% podatku.

Nazwa „PIT” odnosi się także do dokumentów składanych do urzędu skarbowego, które stanowią oficjalną informację na temat dochodów podatnika i wysokość podatku, który powinien uiścić w ciągu roku.

Osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło wypełniają druk PIT-37. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zastanawiają się czasem, dlaczego PIT-36, a nie 37 – wynika to z innego źródła otrzymywania przychodów. Deklarację PIT-37 wypełnia się na podstawie PIT-11, otrzymanego od pracodawcy.

PIT: czy trzeba rozliczyć?

Na początku roku pracodawca przekazuje pracownikom druk PIT. Czy trzeba rozliczyć go jeszcze samodzielnie? Odpowiedź brzmi: tak. Rozliczenie PIT jest obowiązkiem podatnika. Rozliczenie PIT to wypełnienie, a następnie złożenie do właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej deklaracji PIT. W dokumencie należy wykazać (na podstawie danych dostarczonych przez pracodawcę) przychody, koszty, dochody, opłacone składki ZUS, ulgi i zwolnienia podatkowe. Następnie należy wyliczyć kwotę podatku, a następnie porównać ją z potrąconymi przez pracodawcę zaliczkami. W przypadku nadpłaty możemy spodziewać się zwrotu. Z kolei jeśli urząd skarbowy otrzymał za niską kwotę w ciągu roku, trzeba wykonać przelew na odpowiedni numer konta.

Kwota do zapłaty będzie widoczna w formularzu PIT. Jak zapłacić podatek? Należy sprawdzić numer konta właściwego urzędu skarbowego na jego stronie internetowej i po prostu wykonać przelew. W przypadku rozliczania PIT przez internet, można skorzystać z linka do szybkiej płatności, który pojawi się już po rozliczeniu PIT. Czemu dopłata? Może to wynikać z różnic przy zaokrąglaniu kwot w czasie comiesięcznego obliczania podatku. Różnice mogą powstać też, gdy w trakcie roku zmienia się pracę.
Na szczęście rozliczanie PIT jest już dużo prostsze niż kiedyś. Dawniej, należało ręcznie wypełnić formularze, podpisać je i zanieść osobiście do urzędu skarbowego lub wysłać pocztą, co wiązało się ze staniem w długich kolejkach. Dzisiaj Ministerstwo Finansów umożliwia rozliczenie PIT przez internet. Od zeszłego roku funkcjonuje system „Twój e-PIT”, który w zasadzie sam rozlicza za nas podatek. Zawsze można też korzystać z programów internetowych oferowanych przez różne firmy.
Na naszej stronie będzie można znaleźć  artykuły, które okażą się pomocne przy rozliczaniu PIT. Znajdą się tutaj informacje, dlaczego PIT-36, a nie 37 przy działalności gospodarczej oraz wskazówki do wypełniania formularzy PIT. Czy trzeba rozliczyć PIT, jak zapłacić podatek – cała procedura nie jest taka trudna, jak może się początkowo wydawać.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat