Zmiana właściwości miejscowej VAT od stycznia 2016

30 grudnia, 2015

W związku z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) oraz uchyleniem dotychczasowych przepisów określających właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu informuje co następuje.

Od dnia 01 stycznia 2016 r. właściwość miejscowa organów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług ustalana jest ze względu na adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika.

W praktyce oznacza to rozlicznie podatku VAT w tym samym urzędzie skarbowym, co podatek dochodowy.

Co ważne, powyższa zmiana nie wymaga od podatników składania jakichkolwiek aktualizacji danych oraz składania oświadczeń. Opisywana zmiana następuje z urzędu i bez udziału podatnika.

Istotne jest jednak, iż dokumenty rozliczeniowe za ostatni okres rozliczeniowy (tj. grudzień 2015 lub IV kwartał 2015 r.) powinny zostać złożone już do organu właściwego po zmianie tj. naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania – zgodnie z art. 18 a ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

Artykuł w całości pochodzi ze strony Izby Skarbowej we Wrocławiu
(www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl)

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat