Top
Strona Główna > Baza wiedzy > Zmiany w składce zdrowotnej od lipca 2022

Zmiany w składce zdrowotnej od lipca 2022

Odliczenie składki zdrowotnej od podatkuCzy składkę zdrowotną można odliczyć od podatku? Już nie. Od stycznia 2022 odliczenie składki zdrowotnej nie jest możliwe dla przedsiębiorców. Jest to więc dla prowadzących własne firmy kolejne obciążenie podatkowe. Wysokość składki zdrowotnej zależy od uzyskanego dochodu (lub w przypadku ryczałtu – od wysokości przychodu). A jakie zasady odliczania składki zdrowotnej weszły w życie od lipca 2022? Jakie zasady obowiązują i jakie są zmiany w składce zdrowotnej? Kogo one dotyczą?

Składka zdrowotna – zasady

Zmiany w składce zdrowotnej, które obowiązują od lipca 2022 roku, dotyczą podatników:

  • którzy są na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,
  • oraz tych przedsiębiorców, którzy są opodatkowani podatkiem liniowym.

Nowelizacja ustawy o PIT dotycząca podatku dochodowego składki zdrowotnej w ramach zasad Polskiego Ładu 2.0 nie obejmuje podatników, którzy są na zasadach ogólnych (czyli wybrali jako formę opodatkowania tzw. skalę podatkową).

Biuro rachunkowe Małe Podatki otrzymuje w ostatnim czasie wiele zapytań dotyczących tych zmian i tego, jak obliczyć składkę zdrowotną do odliczenia, dlatego postanowiliśmy poświęcić temu osobny wpis.

Składka zdrowotna – odliczenia od podatku

Na czym polegają zmiany w składce zdrowotnej? Na tym, że przedsiębiorcom zostało umożliwione odliczenie wysokości zapłaconych składek zdrowotnych w zaliczkach w trakcie danego roku. Ale uwaga: nie można tego rozumieć jako przywrócenie możliwości odliczania składek zdrowotnych, które obowiązywały do końca 2021 roku. Dlaczego nie? Ponieważ składki zdrowotne pomniejszają podstawę opodatkowania, nie zaś podatek, jak to było jeszcze do końca roku 2021.

Składka zdrowotna odliczona od przychodu. Jak to rozumieć?

Składki zdrowotne, który były przez przedsiębiorcę zapłacone, mogą zostać odliczone od przychodu (lub dochodu) w formie zaliczki na podatek. Mogą też zostać ujęte jako koszt uzyskania przychodu (wyłącznie w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym, reguła ta jest niedostępna dla osób, które są na ryczałcie). Warto przyjrzeć się dokładniej poniższym zmianom i rocznym limitom odliczenia w ramach poszczególnych form opodatkowania. Dzięki temu będzie można zorientować się, jak obliczyć składkę zdrowotną do odliczenia.

  • W przypadku podatku liniowego roczny limit odliczenia to kwota 8700 złotych zapłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie dochodu, który ma ulec opodatkowaniu.
  • Przedsiębiorcy na ryczałcie muszą liczyć się z limitem rocznym odliczenia w wysokości 50% wpłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie przychodu.
  • Forma opodatkowania, jaką jest karta podatkowa, została natomiast objęta rocznym limitem odliczenia w wysokości 19% zapłaconej składki zdrowotnej jako pomniejszenie podatku.

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku – przykład z podatkiem liniowym

Przypuśćmy, że przedsiębiorca prowadzi własną (pozarolniczą) działalność gospodarczą i ma opodatkowanie w formie liniowej. Dochód tego przedsiębiorcy w roku 2022 wyniósł przykładowo 250 tysięcy złotych. Musi więc zapłacić łączną wartość składek zdrowotnych w kwocie 12250 złotych (4,9% od dochodu). Jeżeli jedynym kosztem uzyskania przychodu tego przedsiębiorcy jest kwota zapłaconych składek zdrowotnych za każdy miesiąc, to przedsiębiorca ten zapłaci podatek w wysokości 45 847 złotych. W jaki sposób to obliczyć?

250 000 – 8700 zł = 241 300 zł

19% * 241 300 zł = 45 847 zł.

Przy czym kwota odliczenia na podatku liniowym wg rocznego limitu odliczenia (8700 zł) będzie corocznie waloryzowana dla podatników, którzy rozliczają się metodą liniową.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych tematem, którym jest odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne, zawsze zachęcamy przedsiębiorców do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Bardzo pomocne może okazać się także narzędzie, jakim jest kalkulator odliczenia składki zdrowotnej dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub skorzystanie z usług księgowych wrocławskiego biura rachunkowego Małe Podatki.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej