Top
Strona Główna > Baza wiedzy > Zatrudnienie niepełnosprawnych – zasady, korzyści i obowiązki dla pracodawcy

Zatrudnienie niepełnosprawnych – zasady, korzyści i obowiązki dla pracodawcy

zatrudnienie osoby niepełnosprawnej i obowiązki

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z wieloma korzyściami dla pracodawcy, który zdecydował się taką osobę zatrudnić. Dlatego też osoby niepełnosprawne na rynku pracy są często tak bardzo pożądanymi kandydatami na stanowiska w wielu branżach. Jednak oprócz całej listy korzyści, które zyskuje firma z tytułu zatrudnienia osoby z orzeczeniem niepełnosprawności jest też ważna lista obowiązków, o których trzeba wiedzieć. Sprawdź z czym dokładnie wiąże się zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w firmie.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – korzyści dla firmy

Co daje zatrudnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności? Szereg korzyści, do których należą m.in.:

 • zwrot kosztów, które firma poniosła za przystosowanie stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością,
 • zwrot 60% wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne tego pracownika,
 • w niektórych przypadkach można też ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Zasady przyznawania dofinansowań i zwrotów dla pracodawcy

Praca dla osób niepełnosprawnych, którą oferuje przedsiębiorca, zapewnia mu prawo do wielu ulg i dofinansowań od instytucji państwowych. Aby jednak pracodawca mógł w pełni z nich skorzystać, musi najpierw spełnić kilka warunków. Jego obowiązkiem jest przede wszystkim podpisanie umowy ze starostą, a osoba niepełnosprawna musi być zatrudniona w firmie na podstawie umowy o pracę przez:

 • okres co najmniej 36 miesięcy (w przypadku zwrotu kosztów za dostosowanie stanowiska pracy)
 • okres nie mniej niż 12 miesięcy (w przypadku zwrotu 60% wynagrodzenia oraz składek ubezpieczeniowych).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą tzw. zakład pracy chronionej
 • wśród kadry pracowniczej mają co najmniej 25 pracowników (przeliczając na pełny wymiar czasu pracy).

Ważne: czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8. godzin w ciągu jednej doby, ani 40. godzin tygodniowo. A dodatkowo, w myśl art. 15 ust. 2. ustawy czas pracy osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 7. godzin na dobę i 35. godzin w ciągu jednego tygodnia..

Pracodawcy, którzy starają się o dofinansowanie, powinni też osiągać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie nie mniejszym niż 6%. O czym jeszcze trzeba pamiętać? O tym, że nie można mieć żadnych zaległych wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ile pracodawca otrzymuje za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej?

Kwota dofinansowania, którą wypłaca się co miesiąc w przypadku zakładu pracy chronionej może wynosić:

 • nawet 130% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • 110% najniższego wynagrodzenia (chodzi tu o zatrudnienie osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem);
 • 50% najniższego wynagrodzenia (zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim).

Ważna informacja: Zgodnie z prawem, podane kwoty dofinansowań zostają podwyższone o 75% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób cierpiących na:

 • epilepsję,
 • choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • utratę wzroku.

Co jeszcze zyskuje pracodawca?

Obecność w kadrze przynajmniej jednej osoby z orzeczeniem niepełnosprawności to także:

 • całkowite zwolnienie z obowiązku wpłat na PFRON;
 • zwrot kosztów zatrudnienia pracownika, którego obecność jest konieczna, aby pomóc pracownikowi niepełnosprawnemu w wykonywaniu jego codziennych obowiązków pracowniczych;
 • refundacja wydatków na szkolenia i kursy dla pracownika niepełnosprawnego;
 • zwrot kosztów niezbędnego wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Jeśli w firmie jest zatrudniona przynajmniej jeden osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, to bardzo ważna jest umiejętna obsługa kadrowo płacowa. Wówczas trzeba się martwić się o kwestie formalne i zastanawiać się ile pracodawca płaci ZUS za pracownika niepełnosprawnego. W biurze księgowym Małe Podatki wykonujemy wszelkie czynności, które są związane z prowadzeniem dokumentacji kadrowej i płacowej, a także kontakt z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym. Jeżeli nurtuje Cię zatrudnienie osoby niepełnosprawnej i obowiązki, które z tego wynikają – skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy Twojej firmie w tej kwestii.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej