<
Top
Strona Główna > Baza Wiedzy > Ulga na roboty – nowa forma wsparcia

Ulga na roboty – nowa forma wsparcia

Na początku 2021 roku jest zapowiadana aktualizacja Krajowego Programu Rozwoju (czyli KPR) zakłada wprowadzenie nowego wsparcia przedsiębiorców, które ułatwi robotyzację i automatyzację biznesu. Nowa ulga na roboty, bo to o niej mowa, będzie funkcjonowała obok istniejących już programów B + R i IP Box.

Ulga na roboty – od kiedy?

Ulga na roboty ma być częścią większego programu wspierającego rozwój przedsiębiorstw, który z kolei będzie wdrażany razem z nowym, tzw. estońskim CIT. Ulga na roboty ma obowiązywać przed 5 lat. Pierwszy raz z odliczenia będzie można skorzystać w 2022 r. przy rozliczaniu wydatków poniesionych w 2021 roku. Docelowo odliczenia będzie obowiązywać na wydatki związane z robotyzacją poniesione do końca 2025 roku.

Na czym ma polegać nowa ulga na roboty?

Ulga na roboty ma na celu zwiększenie stopnia zautomatyzowania polskich przedsiębiorstw. Została zaprojektowana na wzór obowiązującej obecnie ulgi B+R (badania i rozwój), czyli będzie dotyczyła tzw. kosztów kwalifikowanych.

W Krajowym Programie Rozwoju znajdziemy kategorie wydatków, które będzie można odliczyć w ramach ulgi na roboty. Będą to między innymi:

  • wydatki na zakup robotów, kobotów i innych urządzeń, np. czujników, maszyn do druku 3D, urządzeń wirtualnej/rozszerzonej rzeczywistości (wykorzystywanych do projektowania),
  • zakup odpowiedniego oprogramowania,
  • wydatki na maszyny produkcyjne sterowane cyfrowo – zarówno ich zakup, jak i leasing na podstawie właściwych umów,
  • wydatki na szkolenia pracowników związane z uruchomieniem nowych systemów itp.

Podatnicy PIT i CIT będą mogli dodatkowo odliczyć 50% kosztów kwalifikowanych z zamkniętego katalogu. Co ważne, ulga będzie dotyczyła nie tylko zakupu robotów i kobotów, ale także ich leasingu oraz przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi nowych urządzeń. Rząd ma w planach przeznaczyć nawet 1,1 mld zł w celu realizacji ulgi na roboty, natomiast w pierwszym roku jej obowiązywania koszt ulgi wyniesie około 150 mln złotych.

Kto może skorzystać z ulgi?

Według pierwszych zapowiedzi ulga na roboty ma być skierowana nie tylko do dużych firm, ale mogą z niej korzystać także małe przedsiębiorstwa. W aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju nie ma informacji o różnicach w korzystaniu z ulgi przez przedsiębiorstwa w zależności od ich wielkości czy segmentu gospodarki. Oznacza to, że ulga będzie dotyczyła także małych firm – wszystko po to, by zwiększyć ogólny wskaźnik automatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Wprowadzana ulga na roboty ma więc zachęcać do inwestowania w rozwój nie tylko wielkie korporacje, ale także właścicieli małych, rodzinnych firm związanych z różnymi gałęziami gospodarki. Obecnie poziom automatyzacji w Polsce jest niższy niż np. na Słowacji czy w Czechach i wynosi 42 roboty na 1 tysiąc pracowników. Wiceminister rozwoju, Krzysztof Mazur, uważa, że wprowadzenie ulgi na robotyzację może podnieść jej stopień nawet 2,5-krotnie.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej