Top
Strona Główna > Baza wiedzy > Ryczałt ewidencjonowany – co to jest i co trzeba wiedzieć?

Ryczałt ewidencjonowany – co to jest i co trzeba wiedzieć?

zryczałtowany podatek dochodowyPoznaj najważniejsze informacje na temat ryczałtu ewidencjonowanego. Czy na ryczałcie płaci się podatek dochodowy? Dla kogo ta forma opodatkowania będzie najbardziej korzystna? Jakie są stawki i w jaki sposób je obliczyć? Co to jest przychód ewidencjonowany? Na te i inne pytania poznasz odpowiedzi w tym wpisie. Zapraszamy do lektury.

Ryczałt ewidencjonowany – co to?

Co to jest ryczałt ewidencjonowany? To jedna z form opodatkowania, która polega na przypisaniu ustawowo stawek przychodom osiąganym przez przedsiębiorcę. Na czym polega opodatkowanie ryczałtem? Podatek od osiągniętych przychodów należy zapłacić według właściwej stawki dla każdego rodzaju działalności. Nie odlicza się kosztów osiągnięcia przychodu. Według ekspertów ryczałt ewidencjonowany to korzystna forma opodatkowania dla działalności gospodarczych prowadzonych w ramach indywidualnych działań i już posiadanej wiedzy. Ryczałt ewidencjonowany będzie dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które nie dokonują znacznych inwestycji.

Ryczałt ewidencjonowany – stawki

Aktualnie istnieje aż 9 różnych stawek. To, jaką stawkę należy zastosować zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych warunkuje opłacalność przejścia na ryczałt ewidencjonowany.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawki

Poniżej 9 stawek dla poszczególnych działalności:

 • 2% – wyroby własnej produkcji, ale nie przemysłowej, na przykład dżemy czy tego typu przetwory,
 • 3% – branże gastronomiczne, handel detaliczny, sprzedaż środków trwałych, dodatkowe przychody (premie, bonusy),
 • 5,5% – działalność wytwórcza (usługi budowlane),
 • 8,5% – tzw. usługi gdzie indziej niesklasyfikowane, czyli jeżeli dana usługa nie jest wpisana w inną stawkę to należy ją ująć właśnie w tej,
 • 10% – handel nieruchomościami,
 • 12,5% – najem zawodowy, programiści, doradztwo,
 • 14% – opieka zdrowotna, zawody medyczne, architekci, inżynierowie budownictwa,
 • 15% – reklama, marketing, wolne zawody (przy zatrudnieniu pracowników),
 • 17% – wolne zawody.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. – jak obliczyć?

Dla działalności gospodarczych w ryczałcie ewidencjonowanym najczęściej będą stosowane stawki 8%, 15% i 17%. Problemem może być jednak obliczenie stawek ryczałtu ewidencjonowanego. Szczególnie w przypadku pojawienia się znaków zapytania, co do rodzaju świadczonej przez działalność usługi. Wtedy zasadnym jest złożenie wniosku o indywidualną interpretację do dyrektora KIS. Czasem pojawiają się wątpliwości i czas oczekiwania na odpowiedź może być dość długi. Dlatego często obsługa księgowa jest na wagę złota. W biurze księgowym Małe Podatki można skorzystać z doradztwa księgowego do ryczałtu ewidencjonowanego. Dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą polecamy też ten wpis z poradami księgowymi.

Kto może skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne, osiągające przychód z prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne.

Warunkiem skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest osiągnięcie w poprzednim roku podatkowym przychodu, który nie przekroczył kwoty 2 milionów euro. (bez wliczania kwot, o które działalność zmniejszyła lub zwiększyła przychody oraz dla których upłynął 90-dniowy termin płatności). Kurs euro wyliczany według średniego kursu euro, podanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku. Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać również rolnicy, dokonujący sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Co to jest przychód ewidencjonowany?

Podatnik, wybierając ryczałt ewidencjonowany, musi posiadać i przechowywać dokumentację z zakupu towarów (dowody zakupu), prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz wyodrębnioną za każdy rok podatkowy ewidencję przychodów. Do ewidencji przychodu stosuje się Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rozporządzenie określa szczegóły wymienionych dokumentów. Załącznik do Rozporządzenia stanowi wzór ewidencji. W tabeli należy wykazać każdy osiągnięty przychód, numer dokumentu, który go potwierdza, a także stawkę ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego. Ewidencję przychodu można prowadzić elektronicznie bądź papierowo. Urząd Skarbowy nie wymaga podania informacji o sposobie prowadzenia ewidencji przychodu chyba, że zewnętrzna firma prowadzi ewidencję przychodu – taki fakt, należy zgłosić do Urzędu Skarbowego.

Czy na ryczałcie płaci się podatek dochodowy?

Wybierając ryczałt ewidencjonowany, przedsiębiorca rozlicza podatek od całości przychodu, na podstawie przypisanej do ryczałtu stawki procentowej. Całość przychodu to kwota należna z tytułu sprzedaży towarów lub usług (pomniejszona o VAT należny, jeżeli podatnik jest czynnym płatnikiem podatku VAT) oraz inne uzyskane przychody związane z działalnością gospodarczą. Kwota stanowi podstawę do opodatkowania według stosownej stawki ryczałtowej. W ten sposób ustalony zostaje konieczny do odprowadzenia okresowy zryczałtowany podatek dochodowy.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej