<
Top
Strona Główna > Baza Wiedzy > Podatek handlowy 2021 – co trzeba o nim wiedzieć?

Podatek handlowy 2021 – co trzeba o nim wiedzieć?

W styczniu 2021 roku wszedł w życie nowy podatek handlowy. Jest to podatek od sprzedaży detalicznej, który docelowo ma wyrównywać szanse między dużymi i małymi firmami. W pierwszym miesiącu obowiązywania tego świadczenia duże sklepy zapłaciły ponad 197 mln złotych. Kto jest zobowiązany do płacenia tego podatku i jakie są jego stawki?

Kontrowersyjny podatek handlowy

Nowy rodzaj podatku zwany podatkiem handlowym 2021 lub podatkiem od sprzedaży detalicznej został wprowadzony wraz z ustawą z dnia 6 lipca 2016 roku. Początkowo Komisja Europejska zablokowała go w związku z zarzutem niezgodności z regułami pomocy państwa. W październiku 2020 r doszło jednak do oddalenia skargi przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Kwestie prawne nie były jednak jedynym problemem, jaki podatek handlowy musiał pokonać by wejść w życie. Wprowadzenie świadczenia opóźniła bowiem również pandemia koronawirusa i związana z nią ustawa covidowa. Termin obowiązywania podatku przesunięto więc na styczeń 2021 roku. Warto wiedzieć, że w marcu tego samego roku Unijny Trybunał sprawiedliwości uznał, że nowy podatek handlowy nie narusza prawa UE.

Podatek handlowy 2021 – kogo dotyczy nowe świadczenie?

Zgodnie z ustawą – podatnikami zobowiązanymi do odprowadzenia podatku są sprzedawcy detaliczni, czyli sklepy. Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln złotych. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy nie osiągną takich obrotów nie muszą ani płacić podatku ani składać deklaracji podatkowych w tym zakresie. Do limitu wspomnianej kwoty wyjątkowo nie wliczają się również takie elementy, jak np. sprzedaż energii elektrycznej, leków czy niektórych paliw. Ustawa przewiduje dwie stawki nowego podatku handlowego:

  • 0.8 procent podstawy opodatkowania – gdy w danym miesiącu przychody podatnika nie przekroczą 170 mln zł;
  • 1.4 procent nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł;

Za pomocą odpowiednich przepisów ściśle wyznaczono sprzedawców detalicznych, którzy muszą odprowadzić podatek handlowy 2021. Kto musi zapłacić go w praktyce? Otóż zobowiązani są do tego wszyscy zbywcy towarów, prowadzący swoją działalność na terenie Polski, bez względu na to czy posiadają kapitał polski czy zagraniczny. Podatnicy rozliczani są co miesiąc, a to oznacza, że są zobowiązani do składania właściwemu urzędowi skarbowemu deklaracji podatkowych o wysokości podatku (sporządzonych według specjalnego wzoru). Muszą oni także obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Pamiętaj, że jeśli jesteś przedsiębiorcą i nowy podatek handlowy dotyczy właśnie ciebie – po pomoc w rozliczeniach możesz zwrócić się do zaufanego biura rachunkowego.

Stanowiska dotyczące podatku

Według rządu celem wprowadzenia podatku detalicznego było wyrównanie szans między dużymi i małymi firmami. Ciężar świadczenia miał spocząć głównie na wielkich sieciach handlowych i dyskontach (zwłaszcza z kapitałem zagranicznym) i poprawić sytuację polskich przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy. Według rządu na przestrzeni ostatnich 10 lat udział rynkowy dyskontów zwiększył się z 10% do 33%. Miało to bezpośredni wpływ na spadek liczby małych, niezależnych placówek i rodzinnych firm. Polska Izba Handlu przekonywała przy tym, że wpływ jaki podatek handlowy wywrze na podatników nie będzie powodował wzrostu cen. Według tego poglądu, przed zwyżkami miała chronić duża konkurencja na rynku. Odmienne zdanie mieli w tym temacie ekonomiści i sami przedsiębiorcy. Zgodnie z ich prognozami podatek handlowy 2021, zwłaszcza w dobie pandemii może prowadzić właśnie do nadmiernego wzrostu cen oraz zmniejszyć rentowność niektórych firm.

Wyniki finansowe

Wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej za pierwszy miesiąc jego obowiązywania, czyli styczeń 2021 wyniosły ponad 197 mln złotych. Zapłaciło go około 100 podmiotów, wśród których około 80% wpływów przypadło na największych płatników. Zgodnie z prognozami polskiego rządu nowy podatek handlowy powinien przynieść około 1,5 mld zł wpływów. Mogą być to jednak niedoszacowane prognozy. Na efekty, jakie podatek handlowy 2021 przyniesie gospodarce trzeba będzie poczekać do końca roku.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej